MBTI®

Skab forståelse og indsigt i din og andres personlighed med Myers-Briggs Type Indicator®

Myers-Briggs Type Indicator er et stærkt værktøj, der belyser hvordan du ser og interagerer med verden, og som giver dig indsigt i din egen og andres motivation. Omdrejningspunktet er, at alle mennesker er unikke og derfor besidder forskellige potentialer. Formålet med de 16 MBTI-typer er at anerkende vores individuelle forskelligheder og udnytte denne diversitet positivt.

“Du er ikke min type” lyder ikke så pænt, når man siger det højt, men ud fra et psykologisk perspektiv forholder det sig faktisk sådan. Vi mennesker har nemlig vidt forskellige reaktionsmønstre og præferencer i et samarbejde – hvad enten det gælder privat- eller arbejdslivet.

En forudsætning for at fungere effektivt som medarbejder, team og ledelse er at kende hinanden som forskellige mennesker og professionelle personer – både når det gælder samarbejdet og kommunikationen med kolleger inden og uden for teamet.

Workshops og personlig feedback i MBTI

Er du interesseret i et MBTI-arrangement for din gruppe, afdeling, dit team eller hele din organisation, kan du læse mere om, hvordan vi bruger MBTI i teamudvikling samt få et overblik over vores udvalg af MBTI-workshops.

Det er også muligt at få din egen MBTI-typekode med personlig feedback, hvor en af vores certificerede erhvervspsykologer gennemgår din persontypeprofil og forklarer dig, hvordan du kan bruge resultaterne i din hverdag og på dit arbejde.

Hvad er Myers-Briggs Type Indicator?

Myers-Briggs Type Indicator, MBTI, er verdens mest udbredte personlighedsværktøj og har i mere end 70 år været brugt over hele kloden.

MBTI udkom for første gang i 1943, da Katharine Briggs og hendes datter Isabel Briggs Myers udgav den første version af det spørgeskema, som lige siden har været understøttet af intensiv forskning.

Myers og Briggs’ ønske var at gøre den anerkendte schweiziske psykiater Carl Gustav Jungs teori om personlighedstyper udbredt og brugbar uden for universitetets snævre kredse. De udviklede derfor et system og en spørgeramme, som kunne kategorisere persontyper ud fra Carl Jungs typologi, som han udviklede i 1921.

Modellen er baseret på fire dimensioner:

Ekstroversion (E) – Introversion (I)
Hvor retter du naturligt din opmærksomhed hen, og hvor får du energi fra?

Sansning (S) – iNtuition (N)
Hvilke typer af information foretrækker du?

Tænkning (T) – Følen (F)
Hvilken proces foretrækker du, når du skal træffe beslutninger?

Vurdering (J – Judging) – Opfattelse (P – Perceiving)
Hvordan tilgår du typisk dit arbejde og privatliv?

Model med de fire MBTI-dimensioner

Hvad er en MBTI-profil?

En MBTI-profil giver et dybdegående indblik i din personlighed og giver dig mulighed for at arbejde med dine personlige præferencer og profiler på mange forskellige niveauer.

MBTI-værktøjet måler ikke kompetencer, men præferencer – hvad der giver dig energi og motiverer dig.

MBTI-profilen fastlægges altid gennem en personlig samtale med en MBTI-certificeret konsulent. Feedbacken kan tage udgangspunkt i mange forskellige emner:

  • Konflikter
  • Modstand
  • Teamwork
  • Kommunikation
  • Beslutningstagning
  • Påvirkning
  • Emotionel intelligens
  • Karriereudvikling
  • Forandringer
  • Ledelse
Illustration over typer af MBTI feedback
Billede med de 16 forskellige MBTI profiler med typekoder

Hvilke MBTI-typer findes der?

Myers-Briggs Type Indicator inddeler mennesker i 16 forskellige personlighedstyper på baggrund af dine personlige præferencer inden for de fire dimensioner. Din endelige personlighedstype bestemmes gennem en personlig samtale med en certificeret MBTI-bruger, af dig selv og på baggrund af en sammenligning mellem din selvvurdering og din rapporterede type.

Hvad kan du bruge MBTI til?

Når du begynder at arbejde med MBTI, begynder du en udviklingsrejse, hvor du får indblik i dine personlige præferencer og dermed en udvidet forståelse for dine egne og andres handlinger. Du vil helt naturligt gøre brug af denne viden i alle relationer, du indgår i – både professionelt og privat. MBTI er derfor et værdifuldt og oplagt værktøj til konflikthåndtering, coaching, kommunikation og samarbejde i teams.

Ledelse

Du får ikke kun indblik i din egen personlige stil og udvikling som leder med MBTI. Værktøjet er også ideelt til at udvikle samarbejdet i ledergruppen: Du får indblik i dine kollegers forskellige præferencer, og hvordan de påvirker måden, du og din ledergruppe driver ledelse på – både sammen og hver for sig.

Blandt medarbejdere

Persontype og præferencer har stor betydning for, hvordan du indgår i det daglige samarbejde med dine kolleger. MBTI giver uvurderlig viden om bl.a. kommunikation, beslutningstagning og arbejdsstil, og den viden kan optimere samarbejdet, effektiviteten og trivslen i din medarbejdergruppe.

Beslutningstagning

Din måde at træffe beslutninger på kan være meget forskellig fra din kollegas, og det kan være kilde til frustration i opgaveløsningen. MBTI giver dig forståelse for, hvad der er vigtigt for dig selv og dine kolleger i beslutningsprocesser, så du undgår frustrationerne.

Mødekultur

Hvordan, hvornår, hvor længe, og hvor ofte foretrækker du at holde møder? MBTI kan bruges til at tilpasse den måde, du og dine kolleger holder møder på, så der er taget højde for jeres forskellige tilgange til at holde møder.

Kommunikation

Din persontype kan forklare og belyse dine behov i forhold til form, mængde og indhold af det, du taler med dine kolleger, ledere og samarbejdspartnere om.  

Konflikter

Viden om din egen og dine kollegers persontype kan være medvirkende til, at du oplever færre konflikter og samarbejdsproblemer i dit team. Du opnår nemlig forståelse for den måde, du selv og dine omgivelser forstår og håndterer konflikter på, og hvad der ligger til grund for det.

Stress

Hvad der stresser dig, og hvordan du reagerer på stress, er meget individuelt. Et indblik i din persontype kan være med til at hjælpe dig tilbage til den balance, som normalt giver dig energi, og kan være med til at forebygge stress.

Hvilke sprog findes MBTI på?

MBTI er oversat til mere end 20 forskellige sprog, og tallet øges løbende sammen med den øvrige udvikling. De mange sprog gør, at du har mulighed for at besvare spørgeskemaet på ét sprog og bestille rapporten i et andet, hvilket er en stor fordel i særligt internationale sammenhænge.

Oversættelsen er ikke blot af simpel, sproglig karakter. Hver gang spørgeskemaet oversættes til et nyt sprog, udarbejdes også omfattende kulturelle undersøgelser og tilpasninger til den gældende nationale kultur. Ekstroversion udtrykkes forskelligt afhængigt af, om du er opvokset i fx Italien eller Finland, og derfor er MBTI også specielt tilpasset gennem kulturelle undersøgelser og repræsentative lokale normgrupper.

Illustration med de mere end 20 sprog MBTI udbydes på

Kan jeg tage en gratis MBTI-test?

Der findes mange gratis personlighedstests – og nogle af dem udløser endda en typekode på fire bogstaver, der på overfladen ligner MBTI, selvom de ikke er det. Det originale, anerkendte MBTI-værktøj leveres med en kvalitetsgaranti, der sikrer, at resultaterne er så nøjagtige som muligt. Vores certificerede erhvervspsykologer er eksperter i at bruge værktøjet på en etisk korrekt måde, der anerkender hver enkelt persons rolle i udvælgelsen af egen type. Du risikerer med andre ord at få udpeget en forkert type ved at bruge et gratis værktøj, da det ikke er baseret på samme mængde data og forskning, som det originale MBTI-værktøj.

Hvilke andre profilværktøjer skal jeg kende?

Vi rådgiver dig altid til at vælge det persontypeværktøj, som er bedst til den specifikke opgave. De forskellige personlighedstests er udviklet til forskellige formål og kan derfor løse forskellige opgaver. En generel huskeregel er, at i udvælgelse af kandidater i rekruttering er trækværktøjer at foretrække (16PF, NEO-PI-3), mens typeværktøjer er at foretrække i individuel-, gruppe- og lederudvikling samt onboarding og coaching.

MBTI

Human House er medlem af VPP – Videncenter for Professionel Personvurdering, fordi vi tager personvurdering alvorligt og bakker op om det centrale danske branchecharter på området.

Mand og kvinde taler sammen om MBTI til certificeringskursus hos Human House

Vil du gerne certificeres i et personlighedsværktøj?

Som officiel dansk certificeringspartner med The Myers-Briggs Company tilbyder Human House certificering i MBTI og FIRO. Du kan læse mere om, hvordan du bliver certificeret via knappen nedenfor.

Kontakt