MBTI-workshops

Få en faglig og lærerig dag for dig og dit team med højt udbytte

Udover at certificere brugere i verdens mest udbredte personlighedsværktøj MBTI, anvender vi i Human House i høj grad også værktøjet i vores konsulentvirksomhed. Vi har efterhånden mere end 20 års erfaring med brugen af MBTI, og den erfaring vil vi selvfølgelig gerne dele ud af. Derfor udbyder vi workshops for team, afdelinger og arbejdsgrupper eller hele organisationer med et fokuseret tema, som kan være relevant for alle virksomheder – store som små, offentlige som private.

Teamdag med MBTI – en dag på tværs af typer

“Du er ikke min type” er en sætning, de fleste kan finde på at sige eller tænke om andre. Set fra et psykologisk perspektiv, så er det lige hovedet på sømmet, for vi er nemlig forskellige typer! Vi har vidt forskellige reaktionsmønstre og forskellige stærke og svage sider. Det betyder, at vi både påskønner og dyrker forskellige egenskaber hos hinanden, og når vi er opmærksomme på det, kan vi for eksempel udnytte hinandens stærkeste sider og hinandens forskelligheder. Når vi har travlt, og der er fuld fart på deadlines og faglige kæpheste, er vi bedre til at se hinandens forskelligheder som irriterende og i stedet passe vores eget hjørne.

Få et fælles sprog for styrker og udfordringer i teamet

En MBTI-workshop bygger på at lære sig selv og hinanden at kende på en anden måde end til daglig og at forstå at udnytte denne viden til at styrke samarbejdet, kommunikationen og blive mere effektiv i hverdagens opgaver hver for sig og sammen. På en MBTI-workshop introduceres I for adskillige praktisk anvendelige idéer og redskaber, som kan bruges umiddelbart i dagligdagen.

Kendskabet til hinanden udvides blandt andet gennem brugen af Carl Jungs klassiske typologier, som på en underholdende og spændende måde kan sætte begreber og ord på vores forskelligheder som mennesker og kolleger. Det sker helt konkret ved, at alle deltagere inden workshoppen udfylder et MBTI-spørgeskema, og på selve dagen for workshoppen får man sin egen profil og en omfattende, individuel rapport udleveret. Det er både sjovt og lærerigt at dele egne resultater og blive klogere på sig selv og at høre om andre og blive klogere på teamet som helhed.

Alle, der har lyst til at lytte, deltage og lære, kan på en dag få nogle praktisk anvendelige idéer og redskaber, som kan bruges umiddelbart i dagligdagen. Både til at lære sig selv og hinanden at kende på en anden måde end til daglig og at bruge denne viden til at styrke samarbejdet og eventuelt blive inspireret til at strukturere opgaverne bedre både internt og eksternt.

Professionelle MBTI-facilitatorer

Alle vores MBTI-facilitatorer er erfarne erhvervspsykologer og certificeret i alle metoder. De bruger deres viden til i samarbejde med jer at målrette MBTI-workshoppen efter jeres forventninger og ønsker.

Temaerne for workshoppen kan tilpasses jeres behov, og herunder har vi listet nogle forslag til overskrifter for en MBTI-workshop. Har I særlige ønsker for jeres team eller afdeling, er I mere end velkomne til at kontakte os til en uforpligtende snak om MBTI’s mange muligheder.

Eksempler for temaer for MBTI-workshops

w

Styrk jeres kommunikation

Typer og stress

g

Typer og forandringer

Typer og samarbejde

Effektive beslutninger i teamet

Typer og konflikthåndtering

Kontakt