Kulturanalyse

Gå på opdagelse i kulturen i din organisation

Med en kulturanalyse dykker du ned under overfladen og får viden om den kultur, der hersker i organisationen. I Human House tilbyder vi kulturanalysen til dig, der ønsker at forbedre de eksisterende forhold i din organisation eller ønsker at forebygge uhensigtsmæssige hændelser i fremtiden.

En kulturanalyse er altså relevant for din organisation, hvis du og den øvrige ledelse har et ønske om at ændre noget ved kulturen. Der hersker ikke et konkret problem, som skal løses. Organisationen har derimod et positivt afsæt for at skabe forandring, og for at lave den kulturændring er det nødvendigt at have en grundig indsigt i, hvordan jeres kultur er i dag, og hvad der er på spil i organisationen lige nu.

Forebyggelse starter med viden

Når vi laver en kulturanalyse, har den altid et eller flere specifikke temaer som omdrejningspunkt. Et tema kan for eksempel være sexisme. Organisationen har ikke en verserende sag om sexisme på arbejdspladsen, men ønsker derimod temaet, fordi der har været et generelt fokus på emnet i samfundet.

I sådan en situation danner viden og indsigter fra kulturanalysens resultater rammen for, at ledelsen kan udarbejde en plan for at forebygge tilfælde af sexisme i organisationen.

Eksempler på temaer i kulturanalysen

s

Sexisme og krænkelser

f

Diversitet, lighed og inklusion (DE&I)

Rekruttering

Fusion af organisationer

Forandringer

i

Arbejdspres

Hvordan forløber en kulturanalyse?

w

Formøde

Vi sporer os i fællesskab ind på et eller flere temaer, som skal danne grundlag for analysen.

U

Undersøgelse

Undersøgelsen består af en eller flere kvalitative undersøgelser afhængigt af det udvalgte tema. Den kan f.eks. bestå af observationer i organisationen, fokusgruppeinterviews eller individuelle interviews. Dertil har vi mulighed for at tilføje kvantitative undersøgelser i form af elektroniske kortlægninger.

Analyse

Vi gennemgår og tematiserer den indsamlede data fra undersøgelsen og laver perspektivering til relevante erhvervspsykologiske teorier og modeller.

i

Afrapportering

På baggrund af de resultater, vi finder i analysen, modtager du en tilbagemelding med en række anbefalinger til organisationen, som du og dine kolleger kan arbejde med. Eftersom kulturanalysen i høj grad har et antropologisk afsæt, lader vi de opdagelser, vi finder frem til undervejs, danne grundlag for tilbagemeldingen og dens endelige form.

Kontakt