Psykologsamtaler

I Human House tilbyder vi psykologsamtaler, der kan afklare og afhjælpe mistrivsel, som har negativ indflydelse på arbejdet. Vores erfaring siger, at en tidlig indsats kan forebygge en eventuel sygemelding.

Forskning viser, at det koster virksomheden rigtig dyrt, når en medarbejder er langtidssygemeldt. Omkostningerne dækker bl.a. over løn, nedsat produktivitet og ekstra belastning af de øvrige medarbejdere. Derfor kan det altid betale sig at sætte ind med individuelle samtaleforløb hos en psykolog, når stress, konflikter eller andre former for mistrivsel indtager arbejdspladsen.

Trivsel på arbejdspladsen er en fælles indsats

Det er vores holdning i Human House, at vi alle er ansvarlige for at skabe et godt arbejdsmiljø med høj trivsel.

Fordi den fælles indsats er afgørende, tilstræber vi et tæt samarbejde mellem leder og medarbejder. Derfor kan det individuelle samtaleforløb også inkludere trepartssamtaler og sparring til nærmeste leder.

Som abonnent hos Human House er det desuden muligt at få årlige overblik over gentagne temaer og bagvedliggende årsager til de afholdte samtaleforløb.

Samtaleforløb

Samtalerummet er fortroligt og består som udgangspunkt af op til fem samtaler. Efter en indledende dialog med den nærmeste leder bruges første samtale med medarbejderen til at afdække og udforske udfordringerne.

I de efterfølgende samtaler arbejder medarbejderen og psykologen i dybden med at udvikle nye handlemønstre og copingstrategier.

Alle samtaleforløb varetages af Human Houses erhvervspsykologer, der har tavshedspligt og er underlagt Dansk Psykologforenings etiske retningslinjer

Vi hjælper blandt andet med psykologsamtaler ved:

  • Stress
  • Krisesituationer og traumatiske hændelser
  • Vold og trusler
  • Mobning
  • Sexisme og krænkende adfærd
  • Afskedigelser
  • Private problemstillinger
  • Forandringer og omorganisering
  • Samarbejdsproblemer
  • Mistrivsel

Kontakt