MOBNING, SEXISME & KRÆNKENDE ADFÆRD

Mobning, sexisme og krænkende adfærd har stor indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø på din arbejdsplads. Det er vigtigt, at du som arbejdsplads håndterer, forebygger og hjælper medarbejdere, der udsættes for mobning, sexisme eller krænkende adfærd. Angst, depression, søvnproblemer og stresssymptomer er blot nogle af de konsekvenser, som den krænkede kan opleve.

Men mobning, sexisme og krænkende adfærd har også stor indvirkning på resten af arbejdspladsen. Hvis en kollega bliver mobbet eller krænket, skaber det en dårlig og utryg stemning i teamet, og det har en negativ effekt på fællesskabet og lysten til at samarbejde. Det kan naturligvis have alvorlige konsekvenser for de arbejdspladser, hvor den uønskede adfærd finder sted. Det kan især medføre dalende trivsel, en væsentlig stigning i sygemeldinger og i værste fald opsigelser.

Skab en åben og ærlig kultur, og kom krænkende adfærd i forkøbet

Det er vores holdning i Human House, at vi alle har et fælles ansvar for at forebygge og håndtere mobning, sexisme og krænkende handlinger. Det stiller især store krav til arbejdsmiljørepræsentanter og ledere, der bærer ansvaret for at skabe nultolerancepolitikker og sunde kulturer på arbejdspladsen.

I henhold til lovgivningen har alle virksomheder en forebyggelsespligt, og her er øvelsen i forhold til krænkelser at løfte den ubevidste og indforståede kultur til et bevidst niveau. Det er vigtigt ikke at have berøringsangst i forhold til at gribe fat om problematikken og tage de svære dialoger. Derfor skal dialogen sættes på dagsordenen – også allerede før krænkende handlinger finder sted. Det er vores erfaring, at det er lettere at forebygge krænkende handlinger, når arbejdspladsen sætter emnet på dagsordenen i fredstid, så både ledere og medarbejdere er klædt på til at håndtere situationer med krænkende adfærd, hvis de skulle opstå. Krænkende adfærd har ofte rod i manglende indsigt, men når dialogen om grænser og krænkende adfærd er naturlig, og emnet ikke er tabubelagt, er risikoen for krænkende adfærd mindre.

Hvad kan du gøre for at forebygge mobning, sexisme og krænkende adfærd?

Skab overblik

Kortlæg, om der foregår mobning, sexisme eller krænkende adfærd på din arbejdsplads.

Skab en åben og ærlig kultur

Involvér alle medarbejdere, og tag de svære dialoger.

Udarbejd politikker

Forebyg uønsket adfærd og fastsæt grænser for, hvordan du arbejder og taler med kolleger.

Reagér ved uønsket adfærd

Sig fra eller kontakt din leder eller AMR, hvis du oplever uønsket adfærd blandt kolleger eller mod dig selv.

Sexisme-hotline

Human House tilbyder en sexisme-hotline, hvor medarbejdere, der bliver udsat for krænkende handlinger, kan tale med en af vores erfarne psykologer. Hotlinen fungerer desuden som en whistleblowerordning, hvor man anonymt kan fortælle om sine oplevelser.

Sådan kan vi hjælpe din arbejdsplads med mobning, sexisme og krænkende adfærd

Når vi rådgiver om forebyggelse og håndtering af mobning, sexisme og krænkende adfærd, har vi fokus på hele organisation. På individniveau hjælper vi naturligvis med at tage hånd om den krænkede, men vi har også et stort fokus på den påståede krænker.

Først og fremmest er det vigtigt at få klarlagt, om mobning, sexisme og krænkende handlinger forekommer på din arbejdsplads. Vi har inkorporeret spørgsmål om sexisme og krænkende handlinger i vores APV-undersøgelse og hjælper med kortlægning og kommunikation af problematikkerne. Vi skaber overblik over, hvilke mekanismer der er på spil, og hvilken proces der er nødvendig for at løse problemet.

Samtidig har vi et stort fokus på den kultur, der hersker i den konkrete gruppe eller på hele arbejdspladsen. Her kan vi blandt andet hjælpe med kulturudviklende dialoger i både et forebyggende og håndterende perspektiv, der gør op med en eventuel tavshedskultur. Vi klæder ledere på til at kunne facilitere de kulturudviklende dialoger blandt medarbejderne, og vi bistår med sparring, når ledere skal håndtere sexisme-sager.

På det organisatoriske niveau kan vi hjælpe med udarbejdelse af en stærk og klar politik på området samt forestå upartiske faktaundersøgelser.

U

Faktaundersøgelse

En faktaundersøgelse er en metode til at håndtere anmeldelser om krænkende handlinger på arbejdspladsen. Med metoden bliver det muligt at håndtere anmeldelsen på en etisk forsvarlig måde, så alle parter føler sig ordentligt behandlet.

Vidste du, at 7,8 % af den arbejdende danske befolkning mobbes eller udsættes for krænkende adfærd på arbejdspladsen? Mobning, sexisme og krænkende adfærd kan opstå på alle arbejdspladser, og det kan ramme alle personer uanset køn, uddannelse og position.

VIVE - Det nationale forsknings- og analysecenter for velfærd

Kontakt