Sexisme-hotline

Det har store konsekvenser for det psykiske arbejdsmiljø, når der forekommer krænkende handlinger herunder sexisme og seksuel chikane på arbejdspladsen – ikke kun for den krænkede men for hele fællesskabet. Det er derfor vigtigt, at du som virksomhed arbejder aktivt med at forebygge og håndtere hændelserne.

Uvildig og anonym hotline hjælper udsatte og berørte medarbejdere

Human House tilbyder en sexisme-hotline, hvor medarbejdere, der er blevet krænket på arbejdspladsen, kan ringe og få uvildig og anonym rådgivning og få en samtale med en psykolog. Den krænkede vælger selv, om det skal være en kvindelig eller mandlig psykolog. Nogle gange vil en telefonsamtale være nok, men hvis vores psykologer vurderer, at medarbejderen har behov for et psykologforløb til at hele og bearbejde oplevelserne, bliver medarbejderen tilbudt et samtaleforløb.

Tilbuddet gælder alle medarbejdere, der synes, det er svært at være en del af en sexismekultur. Det kan derfor også være de påståede krænkere, der har behov for hjælp via den anonyme rådgivningslinje.

Sexisme-hotline hjælper til at skabe overblik

I samtalerne indsamles information fra de krænkede, og hvis der viser sig et mønster, kan vi i samråd med medarbejderen melde dette tilbage til organisationen, så der kan arbejdes videre på at løse udfordringen organisatorisk. Alt foregår naturligvis under fortrolighed, og tilbagemelding sker kun, hvis den pågældende medarbejder ønsker det.

Vi løser mange forskelligartede opgaver for kunder både i forbindelse med forebyggelse, kortlægning og håndtering af krænkende handlinger, herunder sexisme. Læs mere om rådgivning inden for mobning, sexisme og krænkende handlinger her.

Kontakt