Bæredygtig ledelse

Vision Zero

Når vi arbejder med bæredygtighed i organisationer, skelner vi mellem ekstern og intern bæredygtighed. Den eksterne bæredygtighed knytter sig til FN’s verdensmål og til det formål eller den eksistensberettigelse, din organisation har. Det vil sige, hvordan din organisation arbejder med det, I laver, og er med til at sikre en mere bæredygtig fremtid for planeten.

Bæredygtighed er for mange virksomheder i dag også knyttet til de såkaldte ESG’er. ESG står for Evironment, Social og Governance, og er en målestok for, hvor bæredygtig en virksomhed er inden for de tre områder: Miljø, sociale forhold og ledelse.

Hos Human House forholder vi os ligeledes til organisationens interne arbejde med bæredygtighed med afsæt i ESG’erne, og ud fra dem stiller vi to spørgsmål:

  • Hvordan har organisationen det?
  • Og hvordan har lederne det?

Det er med afsæt i svarene på de to spørgsmål, at vores rådgivningsarbejde med bæredygtig ledelse starter. Det, som vores konsulenter kan hjælpe din organisation med, er at hjælpe den interne bæredygtighed i virksomheden på rette vej. På den baggrund har du og din organisation nemlig overskud til at arbejde med den eksterne bæredygtighed og dermed bidrage til en mere bæredygtig verden for alle.

Hvilken betydning har du som leder for at sikre bæredygtighed?

Lederen som nøgleperson skal være i mental balance

Lederen i balance sikrer trivsel blandt medarbejderne

Organisationer med trivsel kan arbejde bæredygtigt

Bæredygtige organisationer skaber en bæredygtig verden

Hvorfor er det vigtigt at fokusere på lederens mentale balance?

Som leder er du beslutningstager og den, der skal have overblikket over, om medarbejderne trives og hvordan virksomheden udvikler sig. For at skabe bæredygtig ledelse kræver det derfor, at du som leder er i mental balance, så du har overskud til at gå foran og handle proaktivt.

Når du som leder har det fornødne overskud, er du i stand til at handle proaktivt og dermed skabe det forebyggende mindset, som bliver præsenteret med Vision Zero.

Vision Zero er et oplagt redskab til at arbejde aktivt med intern bæredygtighed i organisationen, fordi Vision Zero hjælper dig til at gå fra det reaktive til det proaktive niveau.

I Vision Zero spiller lederen en afgørende rolle. Som leder har du et stort ansvar for, at din ledelsesstil understøtter sikkerhed, sundhed og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen, og du skal sikre, at organisationen prioriterer tilstrækkelige ressourcer til at kunne udføre arbejdet.

Hvis du som leder er under pres eller i mental ubalance, er der en risiko for, at du kun kan overskue at gøre det, der som minimum skal til for at lede organisationen. Hermed befinder du dig på det aktive, reaktive eller passive niveau.

En leder i mental balance kan i stedet bevæge sig op mod de øverste trin for at arbejde proaktivt og skabende i organisationen. Det er her, der er plads til udvikling, til at arbejde bæredygtigt for at opfylde ESG’ernes målestok og leve op til verdensmålene.

Bæredygtig ledelse og Vision Zero

Hvordan skaber vi mental balance hos dig som leder?

Det afhænger af den kontekst, du er leder i. I vores rådgivning starter vi derfor ud med at forstå den organisation og den situation, du skal lede i, og vi zoomer ind på din måde at være leder på. Når vi forstår konteksten og de faktorer, der skaber ubalance hos dig, kan vi arbejde på at få dig i balance.

Det kan vi eksempelvis føre med ledersparring, coaching, samtaleforløb eller forløb sammen med den ledergruppe, du er en del af. Uanset tilgangen fokuserer vi på, hvordan vi frigiver kapacitet hos dig, så du får overskud til at skabe udvikling i organisationen igen.

Kontakt