Akustik og støj

Alle virksomheder indkøber med jævne mellemrum nyt udstyr og indretter lokaler på ny. Ved at tænke funktionalitet og arbejdsmiljø ind i processen så tidligt som muligt undgår du akustik- og støjrelaterede gener, og du slipper for fordyrende lappeløsninger senere. Det sparer både menneskelige og økonomiske ressourcer.

For meget støj kan give gener som træthed, koncentrationsbesvær og permanent ødelagt hørelse. Men det kan være svært at vurdere, hvor meget støj der er på ens arbejdsplads, for man vænner sig hurtigt til lydniveauet. Det gør sig især gældende, hvis støjen er vedvarende.

Har du mistanke om for meget støj på din arbejdsplads?

Har du mistanke om, at du eller dine kolleger udsættes for mere end 80 dB, er det lovpligtigt at få lavet en støjkortlægning. Kortlægningen er også lovpligtig ved generende støj eller væsentlige ændringer som nye maskiner.

Akustik og støj på arbejdspladsen kan forbedres gennem en målrettet indsats

Støj forstærkes af mangelfuld akustik, og oftest kan hele eller dele af problematikken afhjælpes med f.eks. bedre lydabsorbering. I nogle tilfælde er det ikke muligt at få værdien under 80 dB. I disse tilfælde er det lovpligtigt, at medarbejdere har høreværn til rådighed og tilbydes høreundersøgelser. I storrumskontorer er det ofte menneskeskabt støj, der er et problem. Her kan støjen dæmpes ved at organisere sig anderledes og ved at være opmærksom på den interne kultur i forbindelse med f.eks. telefonsamtaler og højlydte diskussioner.

Høreundersøgelser

Human House tilbyder arbejdsmedicinske høreundersøgelser, hvor medarbejdere, der udsættes for støj over 80 dB eller spidsbelastninger over 135 dB, kan få målt sin hørelse.

Arbejder du i et erhverv med høj støjbelastning?

Tænkte du over støjniveauet, da du valgte karriere? Måske ikke. Men medarbejdere i bl.a. industrien, byggebranchen, pædagoger i daginstitutioner og folk i musikbranchen har det til fælles, at de i løbet af en hel arbejdsdag bliver udsat for så stor en mængde støj, at den potentielt kan skade hørelsen. 

På støjbarometeret kan du se den gennemsnitlige støjbelastning over 8 timer på en række udvalgte erhverv.  

Befinder dit erhverv sig i den røde eller gule del af barometeret, er det vigtigt, at din arbejdsgiver er opmærksom på, hvordan du kan tilrettelægge arbejdsdagen, så din hørelse beskyttes mest muligt.  

Sat på spidsen kan man sige, at valget står mellem at bruge høreværn på arbejdet nu eller at ende med et høreapparat på sigt, for på listen over anmeldte erhvervssygdomme ligger høresygdomme desværre meget højt. Faktisk ligger høreskader i top fem over anerkendte erhvervsskader, så der er god grund til at beskytte din hørelse.

Tjek, om dine medarbejdere udsættes for støj

Hver 10. dansker i arbejde har problemer med hørelsen, og cirka 50.000 danskere har et svært høretab, som gør, at de har problemer med at fastholde et job.

Høreforeningen

Kontakt