Arbejdsmiljøorganisationen

Arbejdsmiljøorganisationens primære formål er at sikre, at din virksomhed arbejder systematisk med at forbedre arbejdsmiljøet, så alle medarbejdere går sunde og raske hjem fra arbejdet – hver dag, hele livet.

En velfungerende arbejdsmiljøorganisation er en investering, der betaler sig, både for den enkelte medarbejder og for din virksomhed. Et markant lavere sygefravær, motiverede medarbejdere samt et øget fokus på virksomhedens kunder og daglige drift er nogle af de fordele, du kan opnå. Men en fordobling af udgifterne til arbejdsmiljøorganisationen betyder ikke nødvendigvis en fordobling i kvaliteten af arbejdsmiljøet. Derfor er det væsentligt, hvordan arbejdsmiljøorganisationen opbygges, og hvordan arbejdsmiljøindsatserne prioriteres. Hos Human House står vi klar til at rådgive din arbejdsplads, så du opnår det størst mulige udbytte af af din virksomheds arbejdsmiljøorganisation.

Hvornår skal din virksomhed have en arbejdsmiljøorganisation?

Alle virksomheder med flere end 10 ansatte skal have en arbejdsmiljøorganisation (AMO). Har din virksomhed færre end 10 ansatte, er der ikke lovmæssige krav om at oprette en arbejdsmiljøorganisation. Som arbejdsgiver er der dog altid krav om at sikre et godt og sundt arbejdsmiljø for alle medarbejdere både fysisk og psykisk. På byggepladser er der endvidere krav om oprette en arbejdsmiljøorganisation, hvis der arbejder 5 personer eller flere medarbejdere fra samme virksomhed i en periode på minimum 14 dage.

VIRKSOMHEDER MED 10-34 ANSATTE

Har din virksomhed 10-34 ansatte, skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation, der består af en eller flere arbejdsledere og en eller flere valgte arbejdsmiljørepræsentanter (AMR) og med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand. Arbejdsmiljøorganisationen skal varetage både de strategisk, overordnede opgaver, de operationelle samt daglige opgaver.

VIRKSOMHEDER MED MERE END 35 ANSATTE

Har din virksomhed mere end 35 ansatte, skal der etableres en arbejdsmiljøorganisation med en eller flere arbejdsmiljøgrupper samt et eller flere arbejdsmiljøudvalg.

En arbejdsmiljøgruppe består af en arbejdsleder og en arbejdsmiljørepræsentant. Et arbejdsmiljøudvalg består af arbejdsledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra en eller flere arbejdsmiljøgrupper med arbejdsgiveren eller dennes repræsentant som formand.

Hvilke krav er der til arbejdsmiljøorganisationen?

Som arbejdsmiljørepræsentant (AMR) eller medlem af arbejdsmiljøorganisationen (AMO) skal du gennemføre den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse senest 3 måneder efter, du er valgt eller udpeget til arbejdsmiljøorganisationen. Human House udbyder uddannelser i hele landet. Læs mere om kommende arbejdsmiljøuddannelser her.

Som arbejdsmiljørepræsentant har du i løbet af dit første år som medlem af arbejdsmiljøorganisationen krav på to hele dages supplerende arbejdsmiljøuddannelse. I resten af din valgperiode skal du tilbydes 1,5 dags supplerende uddannelse hvert år. Uddannelsen vælges på baggrund af din virksomheds behov. Læs mere om kommende supplerende arbejdsmiljøuddannelser her.

Hvad laver arbejdsmiljøorganisationen?

Arbejdsmiljøorganisationens opgave kan groft opdeles i to niveauer: det strategiske og det operationelle arbejde.

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde

Det strategiske arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøudvalget, som er det øverste organ i arbejdsmiljøorganisationen. Udvalget skal sikre en overordnet plan for arbejdsmiljøarbejdet i hele virksomheden og sikre koordinering og samarbejde mellem arbejdsmiljøgrupperne. Udvalget fastlægger desuden virksomhedens arbejdsmiljøpolitiker, varetager den årlige drøftelse samt planlægger og koordinerer arbejdspladsvurderingen (APV).

Det operationelle arbejdsmiljøarbejde

Det operationelle arbejdsmiljøarbejde varetages af arbejdsmiljøgrupperne. De er opmærksomme på og kontrollerer sikkerheden og sundheden i det daglige, og de har til opgave at udbrede viden om arbejdsmiljøindsatser til resten af virksomheden.

Sådan bliver arbejdsmiljøorganisationen velfungerende

For at få det mest optimale udbytte af arbejdsmiljøorganisationen er det vigtigt, at den bliver struktureret, så det er muligt at arbejde effektivt med alle arbejdsmiljøudfordringer, uanset om der er tale om produktion, administration, socialkontor, byggeplads eller noget helt femte. Det er også vigtigt, at viden om de forskellige arbejdsmiljøudfordringer bliver kommunikeret ud til at relevante ansatte.

Det er også et succeskriterie, at arbejdsmiljøorganisationens arbejde passer ind i virksomhedens organisering og årshjul for f.eks. strategi og budget, og at alle medlemmer har den nødvendige viden, motivation og tid til at løse opgaverne.

Kontakt