MBTI Masterclass 2024

Fagdag for MBTI-certificerede | 25. januar 2024

MBTI Masterclass er konferencen og fagdagen for MBTI-certificerede, hvor du bliver klogere på den seneste og nyeste forskning og får inspiration til, hvordan du kan bruge MBTI i dit personlige arbejde. Til MBTI Masterclass går vi helt i dybden og giver dig mulighed for at nørde verdens mest udbredte persontypeværktøj. Til konferencen kan du også møde andre MBTI-certificerede og ikke mindst få sparring og nye idéer.

Vælg mellem 3 spændende workshops

På MBTI Masterclass har du mulighed for at vælge mellem tre forskellige workshops – to workshops om formiddagen og en om eftermiddagen. Læs mere om de enkelte workshops herunder.

Formiddag

Workshop 1: Making the most of Step II in coaching: Facet scores under stress

V. Dr. Leanne Harris, Principal Consultant, The Myers-Briggs Company

På denne workshop får du indblik i, hvordan Trin II-facetterne kan styrke en coaching-samtale og udforske, hvordan en respondent udtrykker sine præferencer.

Leanne Harris demonstrerer en simpel metode til at integrere type-dynamik med Trin II-facetterne i en coaching-session, der også illustrerer, hvordan du kan bruge det i en dialog om respondentens oplevelse og reaktion på stress.

Du får masser af eksempler på Trin II-profiler under stress – både ”hverdagsstress” og de mere intense situationer, hvor man er ”kapret af den inferiøre funktion”.

Workshoppen henvender sig både til Trin I og Trin II-certificerede og hjælper dig med at øge din forståelse med coaching af respondenter under stress.

Workshoppen foregår på engelsk.

Workshop 2: ”Du har helt klart præference for Tænkning” – En workshop om typeidentifikation

V. Preben Grønkjær, cand.mag. i idéhistorie, forfatter, underviser og coach

Du står på en workshop med MBTI, og en af deltagerne forsøger ihærdigt at fortælle en anden kollega, hvad hans eller hendes ”sande” præference” er.

I arbejdet med Jungs psykologi og typologi i mere end 30 år, har Preben Grønkjær gjort sig både erfaringer med og refleksioner over forholdet mellem ens egen opfattelse og andres syn på ens typeprofil.

På workshoppen vil du gennem refleksion, diskussion og udsagn om Jungs egen typeprofil blive mere bevidst om egne og andres fordomme, bias, forventninger, ønsketendenser, typedynamik osv. i vores arbejde med typeidentifikation.

Eftermiddag

Workshop: Den dysfunktionelle rejse

V. Jakob Bjarnø Rasmussen, cand.psych. aut., MBTI-træner og seniorkonsulent hos Human House

Her i huset er der ingen tillid. Vi frygter for konflikter og uenigheder og undgår dem som pesten. Engagementet er fløjet ud ad vinduet for længe siden. Ingen af os tager ansvar for noget. Og det faktum, at vi bør fokusere på fælles resultater, ja, det er ’fake-news’ her i biksen.

Hop om bord på Den Dysfunktionelle Rejse!

Patrick Lencionis anerkendte teori og model over de fem dysfunktioner i et team er kendt af mange. Mindre kendt er det måske, at han anbefaler MBTI som det bedst anvendelige værktøj i arbejdet med de fem dysfunktioner.

På rejsen udforsker vi synergien mellem MBTI og Lencionis fem adfærdsmønstre og kvaliteter, som en virksomhed og et team har brug for for at være velfungerende og højtydende.

Ved hjælp af kloge ord, rådslagninger og kaminpassiarer åbner vi op for de dybdegående dynamikker i et team ved at integrere de fire præferencepar, som vi kender fra MBTI, med hver af de fem trin i Lencionis model.

Praktiske oplysninger om MBTI Masterclass 2024

Konferencen afholdes torsdag d. 25. januar 2024, kl. 09:00 – 15:45. Tilmeldingsfrist d. 5. januar.

Konferencen afholdes på Glostrup Park Hotel
Hovedvejen 41, 2600 Glostrup

Konferencen koster 3.195 kr. ex. moms

Konferencen henvender sig til alle MBTI-certificerede

Dagens program

09:00
09:30
09:45
10:00
10:45
12:20
13:10
13:45
15:15
15:45
Morgenbrød, kaffe og registrering
Velkommen v. konferencier Tue Isaksen, erhvervspykolog, Human House
På tværs af typer
Keynote: Tilbage til Jung v. Preben Grønkjær
Workshop 1 & 2
Frokost
Typeaktivitet
Workshop
Kaffe og kage
Tak for i dag
Workshop og undervisning i MBTI og persontyper

Tilmeld dig MBTI Masterclass 2024

#NavnDatoPris

Kontakt