Jobprofil og kandidatevaluering

Når du vil opkvalificere din ansættelsesproces

At ansætte den forkerte medarbejder kan være dyrt både for organisationen og den nyansatte. Det kræver energi, tid og penge. Derfor er det vigtigt at sikre sig, at der er et match mellem arbejdspladsen, jobbet og kandidaten, så begge parter får det størst mulige udbytte af ansættelsen.

I ansættelsesprocessen af en ny medarbejder rådgiver og bistår Human House dig og din virksomhed med jobprofil og psykologfaglige evalueringer af kandidater til din stilling. Med udgangspunkt i en personlig samtale og personlighedstest hjælper vi dig med at nuancere kandidaterne, hvilket gør dig og eventuelle ansættelsesudvalg endnu skarpere i udvælgelsesprocessen.

Foretag en mere kvalificeret beslutning med kandidatvurderinger

Ved at foretage kandidatevalueringer i løbet af ansættelsesprocessen får du værdifuld viden om kandidaternes styrker og svagheder set i relation til stillingen samt indsigt i kandidaternes grundlæggende behov og motivationsfaktorer. Det er med til at nuancere billedet af kandidaterne og dermed opkvalificere din ansættelsesbeslutning.

Desuden skaber denne viden og indsigt også fundamentet for en meningsfuld onboarding-proces af den nyansatte.

Få en rådgivningspartner til hele ansættelsesprocessen

Du kan få rådgivning helt fra starten i udarbejdelsen af det fængslende jobopslag, der fanger de rette kandidaters nysgerrighed. Vi kan også være med i udførelsen af kandidatevalueringer og personanalyser. Og vi kan være med i den videre onboarding af den nyansatte medarbejder.

Vi har et stærkt psykologfagligt fundament, og vores konsulenter er certificerede i markedets bedste personlighedstest til brug i rekruttering. Vores kandidatevalueringer beror altid på en personlig samtale, hvor vi udfolder kandidatens testresultater for at nuancere dem i forhold til den konkrete stilling.

På baggrund af testresultaterne og den personlige samtale med kandidaten, udarbejder Human House en skriftlig kandidatevaluering, der sammenholder væsentlige forskelle og ligheder mellem de forskellige kandidater. Vi sørger for at overdrage kandidatevalueringen både skriftligt og mundtligt til dig og eventuelle ansættelsesudvalg.

Når du skal ansætte en ny medarbejder, kan du få vores hjælp til:

Forudgående analyse og udarbejdelse af stillingsopslag og -beskrivelse

Kandidatevalueringer baseret på personlighedstest og samtale

Den gode opstart og onboarding af den nyansatte

Kontakt