Kemisk arbejdsmiljø

Undgå påvirkning fra kemikalier blandt dine medarbejdere

Uanset om din virksomhed sælger, producerer, importerer eller anvender kemikalier, er der risiko for, at dine medarbejdere bliver påvirket. Påvirkning fra kemikalier kan resultere i irreversible skader som f.eks. kræft, allergier og fosterskader. Derfor stiller lovgivningen strenge krav ved indkøb, brug og bortskaffelse af kemikalier.

Kemisk risikovurdering skal udarbejdes, hvis du har kemi på din arbejdsplads

På virksomheder, hvor der arbejdes med farlige kemiske produkter, eller hvor der i arbejdsprocesser udvikles farlig kemi, skal der foretages en kemisk risikovurdering. Risikovurderingen skal være skriftlig og tilgængelig for alle medarbejdere sammen med produktlister og sikkerhedsdatablade. Det er vigtigt, at der i risikovurderingen indgår de forhold, der skal indgå i oplæringen og instruktionen af dine medarbejdere, og om der er andre end de direkte brugere, der skal instrueres (sidemandseffekt).

Formålet med den kemiske risikovurdering er at vurdere, om dine medarbejdere udsættes for en påvirkning, og hvordan denne påvirkning kan reduceres mest muligt. Der skal derfor gives en instruktion i korrekt brug af kemikalier, sikkerhedsforanstaltninger og værnemidler. Human House kan hjælpe din virksomhed med alle trin i den kemiske risikovurdering.

Hvad skal du tage stilling til, når du laver en kemisk risikovurdering?

 • Hvor farlige er stofferne og materialerne?
 • Hvilke oplysninger om sikkerhed og sundhed giver leverandøren?
 • Hvordan, hvor meget og hvor længe bliver medarbejderen udsat?
 • Hvordan bliver der arbejdet med kemi?
 • Er de forebyggende foranstaltninger effektive nok?
 • Er der erfaringer fra egne arbejdsmedicinske undersøgelser?
 • Har Arbejdstilsynet fastsat grænseværdier?

STOP-princippet skaber den bedste forebyggelse

Det er vigtigt, at din virksomhed vælger foranstaltninger i den rigtige rækkefølge, så forebyggelsen bliver så effektiv som muligt.
Den korrekte rækkefølge beskrives ved hjælp af STOP-princippet, som står for:

 1. Substitution (erstatning af et givent stof)
 2. Tekniske foranstaltninger
 3. Organisatoriske foranstaltninger
 4. Personlige værnemidler
Forstå faremærkerne og undgå ulykker

Hvilke faremærker findes der?

Farlige kemikalier og produkter skal mærkes med såkaldte faremærker. Faremærkningen på etiketten fortæller dig, hvordan du skal opbevare produkterne og beskytte dig selv, når du bruger dem, og hvordan du skal skille dig af med rester.

Har du produkter på din arbejdsplads, som er faremærkede, skal du have klare retningslinjer for både anvendelse og opbevaring. Alle medarbejdere skal have adgang til sikkerhedsdatablade, og du skal som virksomhed kunne dokumentere risikovurderingen af arbejdet med kemikalier.

Skab sikkerhed: Få styr på dine kemikalier

I Human House hjælper vi med en sikker håndtering af kemikalier. Sammen gennemgår og sorterer vi de kemikalier, der er en del af arbejdsprocesserne på din arbejdsplads, hvorefter vi vurderer, hvilken risiko der er forbundet med dem, og hvilke forholdsregler du skal tage. Vi tilbyder desuden letanvendelige, brugertilpassede systemer til din kemikaliestyring. Vores opgave er først løst, når vi har forankret viden om indkøbspolitik, relevante værnemidler og sikker brug og bortskaffelse af dine kemikalier i virksomhedens drift.

Sådan kan vi hjælpe din virksomhed, når du anvender kemikalier

Indkøb

Få hjælp til krav- og indkøbsspecifikationer.

Brug

Få rådgivning om kemisk risikovurdering, måling af belastning i luft og biologisk monitorering.

Substitution

Få rådgivning om udskiftning af kemikalier til et mere hensigtsmæssigt produkt eller en bedre arbejdsmetode.

Instruktion

Arbejd sikkert og lær at bruge værnemidler korrekt.

Bortskaffelse

Lær at sortere og klassificere affald.

Drift

Få rådgivning til den løbende drift i arbejdet med kemikaliehåndtering.

Kemisk arbejdsmiljø

Tag en supplerende uddannelse i kemisk risikovurdering og instruktion

Savner du metoder og konkrete værktøjer til at udføre kemisk risikovurdering af processer på din arbejdsplads?

På den supplerende uddannelse får du rådgivning til, hvordan du udfører det kemiske arbejde på en hensigtsmæssig måde, og du får konkrete eksempler på, hvordan du kan strukturere den kemiske instruktion.

Kontakt