Develop

Organisations- og teamudvikling

Med organisations- og teamudvikling får du hjælp til at skabe stærke arbejdsfællesskaber og til at sikre, at der er balance mellem opgaver og ressourcer i organisationen. Det danner fundamentet for at kunne opbygge og udvikle den kultur, som du og dine medarbejdere ønsker.

Vi rådgiver altid med henblik på at skabe en stærk samarbejdskultur, hvor der er plads til diversitet og fokus på inklusion på arbejdspladsen.

Vi hjælper jer i første omgang med at opnå en fælles forståelse for den kultur, I har i organisationen. Derefter finder vi i fællesskab frem til de kulturegenskaber, som I som ledelse ønsker at udvikle, for at alle medarbejdere kan løse deres arbejdsopgave på den bedste måde.

Vores ydelser

Vi beklager.
Du kan desværre ikke se denne video, medmindre du tillader marketing-cookies.

Hvad er Develop?

Hør afdelingsleder Stine Moesmand fortælle om, hvad Develop er, og hvordan vi kan hjælpe din virksomhed med udvikle et eller flere teams.

Organisations- og teamudvikling

Få rådgivning med udgangspunkt i Develop, når det er tid til at kigge fremad, og du ønsker at udvikle din organisation eller dit team.

Du og din organisation kan have følgende behov

Organisatorisk udvikling

Velfungerende organisationer har også behov for udvikling. Det kan dreje sig om udvikling af specifikke teams eller af den samlede organisation.

Balance mellem opgaver og ressourcer

For at kunne udvikle organisationen kan det være nødvendigt at starte med at sikre, at der er sammenhæng mellem opgaverne og de ressourcer, I har til rådighed.

Stærk samarbejdskultur

Organisationsudvikling starter ofte med en stærk samarbejdskultur både internt i afdelinger og på tværs af organisationen.

Inkluderende kultur

For at sikre trivsel og udvikling på arbejdspladsen er det en god idé at arbejde aktivt med at skabe en divers arbejdsstyrke med en inkluderende kultur, hvor alle føler sig behandlet lige og retfærdigt.

I vores rådgivning lægger vi vægt på

Organisationens værdier

Det er vigtigt for os, at vores rådgivning tager afsæt i organisationens værdisæt, og at vi møder jer der, hvor I er.

Det fælles mål

Udvikling og ændringer kræver fælles hjælp. Derfor arbejder vi på at samle organisationen om det fælles mål.

Strategisk og taktisk sparring

Formålet med vores rådgivning er, at den støtter jer på alle niveauer af organisationen  fra strategisk til taktisk niveau.

Praksisnære forløb

Sidst men ikke mindst er det vigtigt, at den rådgivning, vi tilbyder, er praksisnær og let at omsætte til jeres hverdag.

Du kan også blive klogere på vores tre øvrige perspektiver på ledelse

Solve

LEAD

HR

Organisations- og teamudvikling
Organisations- og teamudvikling
Organisations- og teamudvikling
Organisations- og teamudvikling

Kontakt