To personer taler om personlighedstest

Guide: Hvilken personlighedstest skal jeg vælge?

Er du også forvirret over de mange forskellige personlighedstest og persontypeværktøjer, der findes?
Bare rolig. Vi giver dig her en nem og hurtig guide til de bedste test, der findes på det danske marked, og du får en sammenligning af, hvad de enkelte værktøjer hver især kan.

Når du skal vælge, hvilket persontypeværktøj du vil bruge, er det vigtigt at kende forskellen på træktest og typetest. Træktest og typetest er to forskellige tilgange til at evaluere din personlighed og adfærd. Forskellen mellem dem ligger i opbygningen af spørgerammen og giver forskellige muligheder.

Træktest tegner et billede af din personlighed

Træktest fokuserer på at identificere og vurdere mængden af specifikke træk eller karakteristiske adfærdsmæssige egenskaber hos dig som person. Testene vurderer normalt en bred vifte af specifikke træk, såsom udadvendthed, samvittighedsfuldhed eller åbenhed for erfaringer. Træktest bruger ofte en Likert-skala, hvor du som person kan have en høj eller lav score på hvert træk. Dette giver en detaljeret og nuanceret analyse af din personlighed.

Eksempler på træktest: 16PF, NEO-PI-3 og Hogan Personality Inventory

Typetest viser, hvad du har præference for og er gode til teamsamarbejde

Typetest fokuserer på at identificere bredere kategorier eller typer af personligheder. Disse værktøjer kategoriserer dig som person ud fra en bestemt type baseret på nogle overordnede præferencer eller mønstre. For eksempel kan et typeværktøj indikere, om du primært har præference for introversion eller ekstroversion, intuition eller sansning. Typeværktøjer giver en forståelse af dine præferencer og din personlighed og kan være særligt nyttige i medarbejder-, team- eller lederudvikling.

Eksempler på typetest: MBTI, JTI, Insights og 16Personalities

Myers-Briggs Type Indicator (MBTI)

Myers-Briggs Type Indicator er verdens mest udbredte personlighedsværktøj og har i mere end 70 år været brugt over hele kloden til både individuel udvikling, men også leder- og gruppeudvikling. Værktøjet baserer sig på psykologen Carl Gustav Jungs teori om psykologiske typer. Modellen består af 16 forskellige personlighedstyper, og med værktøjet kan du blive klogere på dine præferencer og kompetencer inden for fire hovedområder:

Ekstroversion og introversion
Den måde, du får energi på
Sansning og intuition
Den måde, du indsamler information på
Tænkning og følen
Den måde, du træffer beslutninger ud fra
Vurdering og opfattelse
Den livs- og arbejdsstil du foretrækker

Jungiansk Type Index (JTI)

Jungiansk Type Index er en modificeret udgave af Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), som også bygger på individets psykologiske præferencer fra Carl Gustav Jungs bog Psykologiske Typer. JTI er udviklet af de to norske psykologer Thor Ødegård og Hallvard E. Ringstad og blev introduceret i 2001.

16Personalities

16Personalities er et gratis online værktøj, der blander den typologiske forståelse af præferencer, som vi kender fra MBTI og Carl Gustav Jung, med den trækbaserede viden om personlighed, som vi kender fra femfaktormodellen.

Insights Discovery

Insights Discovery er et psykometrisk værktøj, der også har rødder i Carl Gustav Jungs typologi. Til forskel for MBTI, JTI og 16Personalities gør Insights brug af farver frem for bogstaver. Farverne Rød, Gul, Grøn og Blå fortæller, hvilken adfærd du oftest udstråler og hvorfor. Insights er udviklet af Andi og Andy Lothian og blev introduceret i 1993.

DISC

DISC er en personlighedsprofilmodel, der bruges til at forstå adfærdsmønstre hos enkeltpersoner. DISC er udviklet af psykologen William Moulton Marston og er baseret på teorier om adfærd og kommunikation. DISC-modellen klassificerer mennesker ud fra fire, primære adfærdstendenser:

Dominans (D): Dette er personer, der er resultatorienterede, målrettede og beslutsomme. De er ofte direkte, selvstændige og har stærke lederevner.

Indflydelse (I): Dette er udadvendte personer, der er energiske, optimistiske og sociale. De er ofte gode til at kommunikere, samarbejde og påvirke andre mennesker.

Stabilitet (S): Dette er personer, der er stabile, tålmodige og samarbejdsvillige. De prioriterer harmoni, teamarbejde og stabilitet og er ofte gode lyttere.

Omhyggelighed (C): Dette er personer, der er præcise, analytiske og detaljeorienterede. De har tendens til at være ordentlige, grundige og fokuserede på kvalitet og nøjagtighed.

16PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire)

16PF (Sixteen Personality Factor Questionnaire) er en personlighedstest udviklet af den britisk-amerikanske psykolog Raymond Cattell. 16PF identificerer 16 primære personlighedsfaktorer baseret på faktoranalyse. Faktoranalysen indebærer en omfattende undersøgelse af en stor mængde personlighedstræk for at identificere de mest centrale og uafhængige faktorer, der beskriver en persons personlighed. 16PF vurderer personlighedstræk inden for områder som social uafhængighed, følsomhed, dominans og impulsivitet.

Resultaterne fra 16PF-testen kan bruges til at give indsigt i din personlighed og adfærdsmæssige træk og anvendes ofte i rekrutteringsprocesser i erhvervslivet.

Predictive Index (PI)

Predictive Index (PI) er et testværktøj og en metode til at evaluere og forudsige din adfærd og motivation på arbejdspladsen. Ved hjælp af et spørgeskema analyserer værktøjet dine svar for at generere en rapport, der giver indsigt i dine adfærdsmæssige præferencer og arbejdsstil. PI bruges i rekruttering, organisationsudvikling og ledelsesbeslutninger for at matche personer med stillinger, der passer bedst til deres naturlige tilbøjeligheder og forbedre teamdynamik og kommunikation i en organisation.

NEO-PI-3

NEO-PI-3 er en personlighedstest baseret på psykologisk forskning af personligheden. Den bagvedliggende teori er den anerkendte fem-faktor-model, som måler personligheden ud fra fem overordnede faktorer:

  • Neuroticisme
  • Ekstroversion
  • Åbenhed
  • Venlighed
  • Samvittighedsfuldhed

NEO-PI-3 er et dybdegående psykologisk testværktøj og bruges særligt i rekruttering.

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO)

Fundamental Interpersonal Relations Orientation (FIRO) er et psykometrisk værktøj udviklet af den amerikanske psykolog, William Schutz. Teorien bag udspringer blandt andet fra en række observationsstudier af mandskabet i amerikanske ubåde. Her er det særligt vigtigt at sammensætte velfungerende teams, hvor der er plads til at udtrykke og imødekomme alles relationelle behov, så konflikter og stridigheder minimeres.

FIRO måler på tre fundamentale behov i relationen til andre mennesker: I hvor høj grad ønsker du at blive inddraget, eller hvor meget inddrager du selv andre? I hvor høj grad ønsker du, at andre har kontrollen, eller at du selv udtrykker kontrol? Og i hvor høj grad ønsker du nærhed fra andre, eller i hvor høj grad udtrykker du selv nærhed?

Hogan Personality Inventory (HPI)

Hogan Personality Inventory (HPI) fokuserer på vurdering af personlighedstræk og karakteristika i arbejdssammenhæng. HPI undersøger dine kognitive, interpersonelle og motivationsmæssige træk samt din risikoadfærd og ledelsesstil.

Kontakt

Flere nyheder