Barberens Stilladser optimerer arbejdsmiljøet med hjælp fra Arbejdsmiljøpuljen

aug 28, 2022

Barberens Stilladser optimerer arbejdsmiljøet med hjælp fra Arbejdsmiljøpuljen

Et påbud fra Arbejdstilsynet blev vejen ind i et vellykket projektforløb for Glostrup-virksomheden Barberens Stilladser, hvor 80 % af udgifterne til autoriseret arbejdsmiljørådgivning blev dækket af tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen.

Martin Vang er konduktør hos Barberens Stilladser – et stilladsfirma med mere end 25 års erfaring og godt 30 ansatte. Da et besøg fra Arbejdstilsynet i 2021 resulterede i et strakspåbud, blev det klart for Martin Vang og hans kolleger, at de havde brug for ekstern rådgivning til at få styr på deres arbejdsmiljøarbejde:

”Vi havde haft et par medarbejdere af sted på den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse hos Human House, så jeg tænkte ’de må da vide noget om, hvad vi skal stille op’,” forklarer Martin Vang, som ringede til Human House og derved blev sat i forbindelse med arbejdsmiljøkonsulent Vibeke Rasmussen.

Man gør, som man altid har gjort

”Vibeke spurgte, hvilken slags rådgivning vi havde brug for, og til det kunne jeg kun svare ’det hele’,” forklarer Martin, som sammen med sine kolleger altså måtte sande, at de hidtil ikke havde haft overblik over arbejdsmiljøarbejdet:

”Sikkerheden har vi altid haft styr på – det er et ufravigeligt vilkår, når du arbejder i stilladsbranchen. Men med hensyn til arbejdsmiljø er vores branche nok præget af, at man gør, som man altid har gjort. Og det var tydeligt for os, at vi manglede noget helt grundlæggende systematik i forhold til vores arbejdsmiljøarbejde.”

Det var oplagt at ansøge om tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen

Efter første besøg på virksomheden, hvor Martin Vang fortalte om deres behov og deres ønske om blandt andet at koble arbejdsmiljø og sikkerhed tættere til produktionen, var Vibeke Rasmussen ikke sen til at foreslå Barberens Stilladser at tage et kig på Arbejdstilsynets Arbejdsmiljøpulje. Virksomheden og projektet passede nemlig ind i målgruppen for puljen, som bl.a. er rettet mod netop private virksomheder med op til 100 årsværk.

I samarbejde med virksomhedens økonomiafdeling stod Human House for processen med alt fra projektbeskrivelse til selve ansøgningen til Arbejdstilsynet. Da der blev givet tilsagn, startede projektet, der foruden en helt grundlæggende systematisering af arbejdsmiljøarbejdet i den daglige drift blandt andet omfattede arbejdsmiljøgennemgange på materiel-pladsen, kortlægning af sikkerhedskultur, en tilfredshedsundersøgelse som supplement til APV’en, risikovurderingsskema til brug i de enkelte opgaver og infomøder og workshops for hele virksomhedens arbejdsmiljøorganisation.

”En stor del af projektet har været at søsætte en holdningsændring i vores virksomhed, så vi alle har en klar idé om, hvad det kræver at opretholde et sundt og sikkert arbejdsmiljø. Vi har indført sags-APV’er, vores datablade har gennemgået en digitalisering, og vi mærker dagligt en fælles stolthed og tilfredshed ved at vedligeholde og følge op på de mange nye tiltag – også bare helt lavpraktisk i forhold til at holde fast i de gode nye vaner på pladsen,” forklarer Martin Vang.

Arbejdsmiljø til ’UG med kryds og slange

Her knap et år efter, at Barberens Stilladser påbegyndte samarbejdet med Human House, kan virksomheden se tilbage på en effektiv proces, som ikke blot har givet dem en ’tommelfinger op’ fra Arbejdstilsynet, men som også har resulteret i, at medarbejderne oplever en forbedring i den daglige drift:

”Vi mærker hver dag en klar forbedring på vores arbejdsplads, og det er jo helt klart det vigtigste for os. Og så er det da også dejligt at få at vide af Arbejdstilsynet, at vi nu har et arbejdsmiljø til UG med kryds og slange.”

”Vi har lært meget af hele denne her proces, og vi fortsætter det gode samarbejde med Vibeke og Human House, for vi vil gerne sikre en vedligeholdelse og videreudvikling af vores arbejdsmiljø. Jeg vil opfordre alle virksomheder som vores til at se nærmere på Arbejdsmiljøpuljen – den er jo beregnet på at støtte netop os små og mellemstore virksomheder, og det er ærgerligt, hvis de midler ikke bliver brugt til netop det, de er tiltænkt,” slutter Martin Vang.

Kontakt

Cases