Lån & Spar

Lån & Spar Bank på vej til at knække koden til smerteforebyggelse

I mange virksomheder døjer medarbejderne med smerter i nakke, skuldre og lænd, og kun få steder er det endnu lykkedes at komme smerterne til livs. Men noget tyder på, at Lån & Spar Bank er på vej til at have knækket koden til smerteforebyggelse med deres seneste sundhedsinitiativ, der er udviklet i samarbejder med ArbejdsmiljøCentret. Faktisk har forebyggelsesprojektet så stort potentiale, at Lån & Spar Bank er med i konkurrencen om at blive kåret som Danmarks Sundeste Arbejdsplads.

Gennem flere år er Lån & Spar Bank lykkedes med at implementere en række tiltag, der integrerer sundhed, trivsel og arbejdsmiljø i det strategisk arbejde og i virksomhedens kultur. Det seneste projekt fokuserer på forebyggelse af smerter, og det kom sig helt naturligt efter bankens trivselsmåling i 2017:

”I Lån & Spar Bank investerer vi ikke kun i medarbejderne, fordi det er det rigtige at gøre, men fordi vi kan se, at trivsel øger produktiviteten,” fortæller Marlene John, som er HR Partner i virksomheden. ”Siden vi startede programmet Bank I Bevægelse for ni år siden, er vores basisindtjening steget fra 0 til 200.000.000 kroner, og vi tror på, at en stor del af det hænger sammen med sundhedsindsatserne. Derfor var der heller ikke meget tvivl, da trivselsmålingen viste, at der var plads til forbedring på smerter i nakke, skuldre og lænd.”

Ledelsen er afgørende for, om forebyggelse lykkes

Fra forskning ved vi, at tre forhold er afgørende for, om et forebyggelsesprojekt lykkes. For det første skal der være fokus på projektet over længere tid, så de nye vaner har tid til at forankre sig. Man skal væk fra det individuelle fokus og i stedet gøre projektet til et kollektivt mål, man er sammen om som afdeling eller virksomhed. Endelig er det altafgørende, at lederen tager ansvar for at integrere de nye vaner i virksomhedens kultur, men det er ikke noget nyt i Lån & Spar Bank:

”Hos os er trivsel en integreret del af vores strategi, og lederne ved, at de bærer ansvaret for, at sundhedstiltagene bliver prioriteret,” fortæller Marlene John. ”Men ledere og medarbejdere er også nødt til at have de rette værktøjer, og dem har vi fundet sammen med ArbejdsmiljøCentret. Det var vigtigt for os, at vores medarbejdere kunne se sig selv i projektet, og derfor startede vi med en workshop i hver enkelt afdeling, der gav ledere og medarbejdere en god teoretisk viden og en bevidsthed om, hvor vigtig den fælles forståelse var for at få nedbragt smerterne.”

Det var fysioterapeut i ArbejdsmiljøCentret Anne Jacobsen, der holdt oplæg for afdelingerne, og det var også hende, der udviklede den række film, der skal hjælpe bankens medarbejdere med at komme smerter til livs. Hver afdeling valgte det filmspor, der bedst afspejler deres udfordringer i hverdagen, og som kan hjælpe med at realisere afdelingens målsætning. Sporene handler om at komme mere op at stå i hverdagen, at opnå en hensigtsmæssig smertekultur og at få mere træning ind i arbejdsdagen. Over en periode på seks uger modtager hver afdeling en film af 2-3 minutters varighed en gang om ugen, der er tilpasset afdelingens valgte fokusområde.

Danmarks Sundeste Arbejdsplads

Smerter i jobbet er et stort problem landet over. Faktisk så stort at forebyggelse af muskel/skelet-smerter er et af de tre fokusområder i 2020-planen. Og det er nok en af grundene til, at projektet har landet Lån & Spar Bank en nominering til Danmarks Sundeste Arbejdsplads. For selvom projektet endnu ikke er afsluttet, kan Marlene John allerede se gode resultater:

”Projektet har været en stor succes i forhold til at skabe mere bevægelse og færre stillesiddende timer. Og så griner vi sammen, når vi træner, hvilket har været med til at skabe mere arbejdsglæde og trivsel i banken. Vi har interne konkurrencer, der handler om at stå mest muligt op ved skrivebordene, vores træningselastikker er populære som aldrig før, og hele virksomheden summer af engagement. Midt i juni kender vi de præcise resultater, men vi kan ikke andet end at anbefale denne tilgang. Vi føler, vi har knækket koden til forebyggelse af smerter – i hvert fald i Lån & Spar Bank,” slutter hun.

Generelt om projektet

Omfang: 450 ansatte fordelt på 23 lokationer

Periode: Februar 2018 til juni 2018

Målsætning: En halvering af antal medarbejdere, som oplever daglige/ugentlige smerter, og at samme andel (ca. 20 procent) opnår en energi- og produktivitetsstigning på 1 point på en skala fra 1 til 5.

Kontakt