Stressforebyggelse som ledertræninghos Novozymes

Ledertræning som stressforebyggelse i Novozymes

De seneste år har stressramte danskere fyldt mere og mere i samfundsbilledet. For at komme den kedelige tendens i forkøbet besluttede Novozymes i starten af 2018 at opstarte et ledertræningsforløb, der skal ruste biotek-virksomhedens ledere til at forebygge stress hos medarbejderne og hos dem selv.

”Vi havde som sådan ikke nogen stigning i antallet af stresssygemeldinger, men efter at have gennemført trivselsmålinger kunne vi se, at især førstelinje-lederne havde en potentiel udfordring på stress, og det besluttede vi at sætte en stopper for, inden det udviklede sig,” fortæller Lene Brødegaard Hjerrild, der er Manager Global OHS hos Novozymes. Hun uddyber, at førstelinje-ledere er en udsat gruppe, som samtidig også er toneangivne for forebyggelse af stress i hele deres afdeling.

”Vi valgte, at det første hold skulle omfatte de udsatte førstelinje-ledere. Men som gejsten omkring ledertræningen bredte sig, kom der flere og flere forskellige ledere på de efterfølgende hold.”

Skræddersyet lederforløb
Novozymes er meget seriøse i deres behandling af stress, og derfor har de gennem flere år haft et velfungerende forløb for medarbejdere, der skal hjælpes tilbage til arbejdspladsen efter en stresssygemelding. Men for at være på forkant med samfundets stresstendens, var tiden inde til også at skrue op for forebyggelsen, og fordi ledere spiller en kæmpestor rolle, faldt valget på ledertræning i små grupper med 15-17 deltagere i hver.

”Vi har hele tiden været meget optagede af, at det skulle gøres ordentligt, og det skulle ikke bare være et standard-kursus. Selvom vi lever i en variation af den samme dagligdag, har vi hver vores måde at være leder på og forskellige typer mennesker at være leder for, og det kræver et skræddersyet forløb. Stine Moesmand præsenterede en hel række værktøjer, man kan bruge i forskellige situationer, og så kunne deltagerne tage det, der gav mening i netop deres afdeling.”

Hvert forløb består af en HOGAN-test, der bl.a. klargør, hvilken effekt lederen har på gruppen, når han er stresset. Derefter skulle deltagerne på kursusdage og løse en opgave, der handlede om noget konkret fra deres afdeling. Afslutningsvist var der tre timers supervision. Sideløbende med ledertræningen gennemgik arbejdsmiljørepræsentanterne et 1-dags kursus for at være klædt på til at være bevidste og kompetente repræsentanter for deres kolleger og gode partnere til lederne.

Åbent forum
Hvis Lene Brødegaard Hjerrild skal pege på det, der har haft størst betydning for stressforebyggelsen, så har det været at få skabt et forum, hvor man kan tale om problemstillingerne med ligesindede og derefter handle ud fra et velovervejet grundlag. Medarbejderne føler, at de bliver taget alvorligt, og de føler sig set og hørt:

”Det er vigtigt med en åben dialog om, hvornår det er alvorligt, og hvornår vi bare har travlt. På kurserne taler vi om, hvorvidt det er okay at adressere ting, der ligger uden for arbejdet, og forholder os til, hvad lederen kan gøre og ikke kan gøre, hvad han må og hvad han bør. Det har medvirket til at vi allerede kan se nogle små indikationer på stigning i trivslen blandt medarbejderne,” fortæller Lene Hjerrild med glæde i stemmen.

”Målet med træningen var at geare organisationen og give lederne bedre muligheder for at forebygge stress i deres afdeling. Vi går og siger til hinanden, at der ikke er nogen skam i at få en dårlig trivselsmåling, men det er en skam ikke at gøre noget ved det. Og her skal man altså ikke i gang med selvhjælpsbogen, men have eksperter til at bane vejen – og det har vi nu fået, så vi er godt rustet til at forebygge stress,” slutter hun.

Generelt om projektet

Periode
Primo 2018 –

Omfang
45-50 ledere på de tre første hold

Opbygning
HOGAN-test, kursusdage, hjemmeopgave om noget konkret i afdelingen og supervision

Resultater
Oplevet stigning i trivsel og bedre muligheder for erfaringsudveksling blandt ledere

Kontakt

Cases