Arbejdsfællesskab Favrskov Kommune

Fokus på kerneopgaven hos medarbejdere og ledelse øger trivslen og sænker sygefraværet i Favrskov Kommune

I Favrskov Kommune har man det seneste år aktivt fokuseret på at styrke arbejdsfællesskaber med henblik på at sænke sygefraværet blandt kommunens ansatte på ældreområdet, og allerede nu tør kommunen godt konstatere, at der er noget om snakken, for alt tyder på, at indsatsen har båret frugt.

”Tallene indikerer et fald i det samlede sygefravær på gennemsnitligt 7,3 dage pr. medarbejder i 2019 på de arbejdspladser, der deltog i projektet, og det kan være en indikator på, at indsatsen har båret frugt,” siger sygefraværskonsulent i Favrskov Kommune i Østjylland Katrine Julia Christensen med slet skjult stolthed i stemmen. Hun er i disse dage i gang med at afslutte kommunens interne evaluering af STAR-projektet – et projekt med fokus på at nedsætte sygefraværet blandt medarbejdere på seks af kommunens arbejdspladser i ældresektoren gennem et målrettet fokus på en fælles tilgang til kerneopgaven baseret på arbejdsfællesskabet.

Katrine Julia Christensen inviterede Human House med ombord som sparringspartner, projektudvikler og facilitator, da kommunen sendte sin ansøgning til STAR-puljen (Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering), der støtter kommunale initiativer målrettet arbejdet med at sænke sygefravær blandt medarbejdere i ældresektoren. Midt i evalueringsprocessen er der endnu ikke nogen officielle tal, men med det markante fald i sygefraværet er Favrskov Kommune slet ikke i tvivl om, STAR-projektet har gjort en reel forskel.

”Der er tale om en kulturforandringsproces, når vi arbejder med konceptet arbejdsfællesskab og den fælles forståelse af kerneopgaven, og det indebærer en ændring i adfærd, samarbejde og den grundlæggende tilgang til arbejdsopgaven. Det er selvsagt en proces, der tager tid at inkorporere i den virkelighed, man møder ind til på arbejdet, og vi forventer derfor først at kunne se de reelle resultater af STAR-projektet om et års tid.”

Det handler om kontrol og forventning
Lene Møller Hvid er erhvervspsykolog hos Human House og har sammen med to konsulentkolleger udgjort det erhvervspsykologiske team, som har arbejdet tæt sammen med Favrskov Kommune i STAR-projektet, og hun deler Katrine Julia Christensens begejstring:

”Jo bedre og stærkere arbejdspladsens arbejdsfællesskab er, jo mere robust er arbejdspladsen i forhold til at kunne løfte svære sygdomsperioder. For jo stærkere arbejdsfællesskabet er, jo mindre er risikoen for, at medarbejderen vælger at melde sig syg på de dage, hvor man måske ikke føler sig helt i gear,” forklarer Lene Møller Hvid. Hun forklarer videre, at det fra et biologisk perspektiv handler om kontrol og forventningsafstemning:

”Jo mere kontrol du som menneske har med dit liv eller din arbejdsdag, hvor du ved, hvad du skal, og hvordan du skal gøre det, og når du føler, at du kan mestre netop det, jo bedre trives du. Når vi oplever, at vores forventninger stemmer overens med realiteten, øges vores følelse af kontrol. Når det modsatte sker, og vi møder ind til en helt anden virkelighed end forventet, hvor over halvdelen af kollegerne f.eks. er fraværende, eller hvor der er tilkaldevikarer, der skal oplæres, så vil det naturligvis være udfordrende for vores stresssystem, og det er ikke særligt nærende for vores trivsel,” forklarer Lene Møller Hvid og uddyber, at det på nogle arbejdspladser kan være nødvendigt, at medarbejderne justerer egne forventninger, mens det på andre kan handle om at justere arbejdsforholdene, så de bedre imødekommer medarbejderens forventninger.

Vigtige erfaringer
Katrine Julia Christensen kan i evalueringsfasen konkludere, at ’mellemmodellen’, Model B, er den mest fyldestgørende på kommunens arbejdspladser. Her har der bl.a. været et ligeligt fordelt fokus på optimering af ledersparring og medarbejderinddragelsen:

”Vi har lært, at vi ikke kan ’nøjes’ med at fokusere på at klæde ledelsen ordentligt på. Naturligvis er det vigtigt og meget afgørende, men vi erfarer ganske enkelt, at medarbejderne har et behov for at blive inkluderet, og at det har været gavnligt og positivt for dem at få et fælles sprog, en fælles oplevelse og et styrket fælles fokus. Og det har de fået på fagdagene, hvor det netop har været muligt at gå i dybden med de helt centrale begreber, som projektet har handlet om – arbejdsfællesskab og kerneopgave.”

Katrine Julia Christensen uddyber videre: ”Når vi lykkes med at få inkorporeret en fælles forståelse af, at det altid er kerneopgaven, der danner udgangspunktet for, hvordan vi tilrettelægger og udfører vores arbejde, så oplever vi ganske enkelt højere trivsel på arbejdspladserne gennem det styrkede arbejdsfællesskab. Og når vi derved får en styrket følelse af at være dygtige – både hver for sig og sammen – kommer også fagligheden meget mere i spil, og fagligt kompetente og selvsikre medarbejdere giver alt andet lige en bedre og mere ensartet kerneydelse, og det er en meget vigtig pointe for os i Favrskov Kommune: At vi som kommune sigter efter, at vores borgere trygt kan forvente en vis faglig standard i vores ydelse, så alle – både borgere og medarbejdere – får indfriet deres forventninger.”

Generelt om projektet

Periode: 2019

Resultater: Tallene indikerer et fald i det gennemsnitlige sygefravær på 7,3 dage pr. fuldtidsmedarbejder i 2019

Kontakt