Kompetencepåbud erstatter rådgiverpåbuddet

7. maj 2020 | Arbejdsmiljø

Kompetencepåbud erstatter rådgiverpåbuddet

Folketinget har besluttet, at rådgiverpåbuddet ikke længere eksisterer fra 1. april 2021, men i stedet erstattes af et såkaldt kompetencepåbud. Det betyder, at hvis Arbejdstilsynet vurderer, at en virksomhed, der får påbuddet, selv kan opbygge eller har kompetencerne til at løse problemstillingen internt, er det ikke et krav at inddrage en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Samtidig lægger aftalen om indsatsen for et forbedret arbejdsmiljø op til store bødestigninger og gebyrer fra Arbejdstilsynet, som gør det endnu mere fordelagtigt at forebygge overtrædelser af arbejdsmiljølovgivningen.

Et regeringsnedsat ekspertudvalg kom i april 2019 med en række forbedringsforslag, som skal styrke og omlægge arbejdsmiljøindsatsen på danske arbejdspladser, og det er de tiltag, der nu træder i kraft i løbet af 2020-2021. Konsulent hos Human House Brian Foldager Larsen ser ændringerne som et positivt tiltag, der kan få flere virksomheder til at tage ansvar og oparbejde en bredere forebyggelsesviden:

”Når der på denne måde bliver åbnet op for, at virksomhederne selv kan løse deres påbud, er det for at gøre dem klogere og i højere grad selv blive i stand til at gennemskue og løse de problemstillinger, de har. Det giver en større forståelse, der forhåbentlig skal hjælpe dem til at undgå at lave de samme fejl igen, og formentlig vil den nye viden forgrene sig til forebyggelse på andre områder i virksomheden,” fortæller Brian Foldager Larsen. Han kan tilmed forestille sig et scenarie, hvor flere virksomheder begynder at hyre arbejdsmiljøprofessionelle medarbejdere ind til at styrke virksomhedens arbejdsmiljøorganisation og det forebyggende arbejdsmiljøarbejde.

”Det er klart, at det nye kompetencepåbud vil kunne mærkes mest i de ulykkestunge brancher som industri, byggeri, landbrug og fiskeri. Men det er vigtigt at være opmærksom på, at ændringen altså dækker alle arbejderpladser. Som arbejdsmiljørådgiver med stort fokus på forebyggelse ser vi tiltaget som et positivt boost til mere forebyggelse, der kan skabe god trivsel samt sundere og sikrere arbejdspladser.”

Uklarheder om kompetencepåbud

Men der er stadig stor uklarhed om de præcise rammer for kompetencepåbuddet. Brian Foldager Larsen forklarer, at Arbejdstilsynet skal have klarhed over, hvordan de vil håndhæve det i praksis:

”Gættet er, at nuværende bekendtgørelse for rådgiverpåbud ændres, så den passer til det nye kompetencepåbud, så vi også i praksis ved, præcis hvordan den nye lovgivning bliver tolket og håndhævet. Det betyder også, at vi på nuværende tidspunkt ikke ved, hvad der skal til, for at Arbejdstilsynet giver et kompetencepåbud, eller hvad kravene er for, at virksomheden vurderes at være i stand til at løse det selv. Vi ved dog, at hvis virksomheden ikke vurderes at kunne løse udfordringen selv, skal de fortsat bruge en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.”

Kraftige forhøjelser af bødeudmåling og gebyrer for genbesøg

Brian Foldager Larsen fortæller, at der stadig er klare fordele i at være på forkant med arbejdsmiljøet, for bøder ved overtrædelser med alvorlige konsekvenser stiger markant sammen med det nye tiltag med virkning fra januar 2020. Der er lagt op til, at bødetillæg stiger med op til 100 procent ved overtrædelser, der medfører alvorlig personskade eller dødsfald. På samme måde er der lagt op til betydelige stigninger i bødetillæg ved gentagne overtrædelser for grove overtrædelser inden for en fireårig periode.

”I ekspertudvalgets rapport står der, at Arbejdstilsynet kan opsætte krav om gebyr ved opfølgende besøg efter strakspåbud eller forbud, og de gebyrer beløber sig til cirka 9.800 kroner per sag. For de fleste virksomheder er ændring i bøder og gebyrbelagt tilsyn absolut også et incitament til at være på forkant med arbejdsmiljøarbejdet. Hvis man mangler overblik eller er i tvivl om, hvorvidt man overholder al lovgivning, kan det altså rigtig hurtigt betale sig at få en autoriseret rådgiver til at kigge forbi,” fortæller Brian Foldager Larsen og uddyber:

”Der er stadig fordele ved at samarbejde med en autoriseret arbejdsmiljørådgiver, selv hvis man har fået et kompetencepåbud, man gerne selv må løse. En ekstern rådgiver er ikke fedtet ind i organisationens politiske dagsorden, og så skal man altså ikke underkende værdien af et par fremmede øjne udefra. Der er mange penge at spare, hvis man kan undgå en bøde eller et genbesøgsgebyr,” afslutter han.

Kontakt

Flere nyheder