Det betaler sig at have fokus på sikkerhed på arbejdspladsen

17. dec 2020 | Arbejdsmiljø, Ledelse

Det betaler sig at have fokus på sikkerhed på arbejdspladsen

Først og fremmest er det en god forretning at have et solidt, gennemtænkt og sikkert arbejdsmiljø i virksomheden – både i forhold til produktivitet og i forhold til virksomhedens image overfor omverdenen. Et sikkert og trygt arbejdsmiljø har en positivt afsmittende effekt på alle niveauer i virksomheden, og vi har her samlet en håndfuld gode råd til, hvordan du lykkes med at skabe et sikkert arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

1. Grundlaget for den gode sikkerhed starter i toppen
Når du tænker arbejdsmiljø ind i forretningsstrategien, og giver det en prominent plads på topledelsens agenda, får det den prioritering, det fortjener, og som er nødvendig, hvis virksomhedens tilgang til arbejdsmiljø og sikkerhed skal udvikles. Det kræver involvering på alle niveauer i organisationen at skabe et sikkert arbejdsmiljø, og en fælles, veletableret ambition hos topledelse, medarbejdere og arbejdsmiljøorganisation er nøglen til at lykkes med at udvikle og forbedre virksomhedens arbejdsmiljø.

2. Løsningen kan være en anden, end du tror
Det er ikke givet, at du nødvendigvis kender målet eller løsningen, når du begynder arbejdet med at sikre trygge og sunde rammer for arbejdsmiljøet, og derfor kan en screening af arbejdsmiljøet være med til at danne et godt og vigtigt udgangspunkt for at finde forbedringspotentialet i virksomheden. På den måde identificerer du de risici og potentielle farer, som eksisterer i hverdagen, men som kan være så indgroede og rutineprægede, at de er svære at få øje på.

3. Kultur kan ikke ændres med et kvikfix
Det tager tid at ændre en virksomheds kultur og udvikle et godt, sikkert og velfungerende arbejdsmiljø, og det vil kræve en langsigtet strategi og gennemtænkt planlægning at bevæge sig fra en forældet, vanepræget eller uønsket kultur. Formuler nye ambitioner, der understøtter den gode proces på vejen hen mod det mål, som virksomheden i fællesskab sætter sig, og skab et fælles fokus på forebyggelse. Tydelige forventningsafstemninger på alle niveauer i organisationen gør processen mere effektiv og skaber samtidig en følelse af ejerskab og engagement for alle involverede.

4. Ledelsen skal vise vejen
Alle undersøgelser peger på, at virksomheder, hvor ledelsen fungerer som en god rollemodel og går forrest med ambitionen om at skabe et godt og sikkert arbejdsmiljø, har de bedste forudsætninger for at opnå et godt og givtigt arbejdsmiljø. Det er ofte også her, vi ser den største trivsel blandt medarbejderne, for når medarbejderne føler tillid til, at sikkerhed og arbejdsmiljø prioriteres i ledelsen, føles det mere naturligt og trygt at drøfte og synliggøre de udfordringer, de oplever i hverdagen, og som kan stå i vejen for, at arbejdet kan udføres sikkert.

5. Vi ser forskelligt på tingene
Hvad udgør en fare? Et risikospot? Hvor kan der potentielt opstå ulykker? At være tydelig omkring spørgsmål som disse og dermed have fokus på at synliggøre sikkerhed og styrke dialogen om sikkerhed – også i en travl hverdag – er afgørende for et solidt og sundt fundament for virksomhedens arbejdsmiljø. Det er vigtigt at skabe et fælles sprog, så vi forstår det samme og har et fælles fokus i det daglige.

6. Mål på jeres successer
Virksomheder har KPI’er for alt i dag. Med god grund. KPI’er sikrer nemlig, at alle i virksomheden kender det fælles mål og de overordnede forventninger. Ønsker du et solidt og sikkert arbejdsmiljø, er det en god idé at måle på de centrale dele, som understøtter den gode proces. Forskning fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og ISSA (International Social Security Association) viser, at proaktive KPI’er, der er rettet mod de handlingsmæssige, aktuelle og løbende processer og aktiviteter, gør mere end blot at kontrollere eksisterende risici; de kan være med til at sikre, at sikkerhed, sundhed og velvære er en integreret del af den daglige produktion. At sikkerhed sker fra rekruttering, til man er trænet i opgaven, at risikovurderinger bliver foretaget løbende, og at der sker opfølgning og læring fra eventuelt rapporterede problemer.

7. Hæv barren, og høst de gode resultater
De virksomheder, som kontinuerligt har fokus på, hvordan arbejdet udføres sikkert og sundt, og som løbende fører tilsyn med sikkerheden, klarer sig bedst. Forskning peger på, at når arbejdsmiljø er i fokus allerede i ansættelsessamtalen, er niveauet løftet og barren hævet i forhold til sikkerhed.
Det handler grundlæggende om at føle et fælles ansvar og have et fælles mindset, som styrker virksomheden på alle niveauer.

Kontakt

Flere nyheder