Ny Vision Zero-guide om wellbeing

Vision Zero: Ny guide bringer systematik ind i arbejdet med psykisk arbejdsmiljø

I Human House kunne vi tidligere på foråret fejre udgivelsen af en helt ny Vision Zero-guide dedikeret til psykisk arbejdsmiljø, hvor vi selv står bag en stor del af de værktøjer, guiden introducerer. Værktøjer, som kan hjælpe virksomheder verden over med at etablere en systematisk tilgang til arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø. 

I adskillige år har vi set, hvordan arbejdsmiljøarbejdet verden over er blevet forbedret markant. Med udgangspunkt i en fælles præmis om, at ingen skal blive syge eller tage skade af at gå på arbejde, har vi i stigende grad oplevet, at virksomheder i hele verden investerer i arbejdsmiljøet og medarbejdernes sikkerhed. Fokus har for de fleste områder i verden primært været på den mere klassiske forståelse af arbejdsmiljø i form af ulykkesforebyggelse og forbedrede fysiske arbejdsforhold. Derfor er det nyt, når vi på verdensplan oplever, at man aktivt begynder at have stort fokus på et andet aspekt af sundhed og sikkerhed, som er lige så vigtigt som de fysiske forhold omkring arbejdsmiljøet, nemlig mental trivsel og det psykiske arbejdsmil – som i en international kontekst går under betegnelsen wellbeing.

Fokus på trivsel på arbejdspladsen holder på medarbejderne

Wellbeing eller trivsel har altid været en central del af Vision Zero-tankegangen, men et øget fokus på mental sundhed og et sundt psykisk arbejdsmiljø har givet et akut behov for en guide, der udelukkende fokuserer på trivsel, og det er på den baggrund, at guiden How to create a healthy Work Environment and promote Wellbeing at Work with Vision Zero så dagens lys i april måned i år.  

Psykisk arbejdsmiljø og trivsel er nemlig nøglefaktorer for de yngre generationer, der udgør en stor del af arbejdsstyrken i dag. De er kendetegnet ved en mere holistisk tilgang til deres arbejdsliv: Den moderne arbejdsstyrke ønsker, at den tid, de bruger på jobbet, skal være produktiv og meningsfuld. De værdsætter en sund arbejdskultur, de prioriterer sundhed, og de vil trives på deres arbejdsplads. De stiller med andre ord krav til det psykiske arbejdsmiljø. 

Hertil kommer, at det er blevet kutyme for mange kandidater at researche på de arbejdspladser, de overvejer at ansøge hos, via online vurderinger, hvor virksomheden bliver scoret på forskellige relevante parametre som work-life balance, ledelse, samarbejde, arbejdsfællesskab og arbejdspladskultur. Det tilføjer yderligere tyngde til tendensen, for det får virksomhederne op ad stolen og giver dem et konkret incitament til strategisk at prioritere psykisk arbejdsmiljø og trivsel for at tiltrække og fastholde medarbejdere. 

Sådan anvender du Vision Zero-guiden om wellbeing

Som min medforfatter på guiden Professor Stavroula Leka fra Lancaster University siger, er guiden rettet mod alle, der ønsker at bidrage til at skabe arbejdspladser, hvor hver enkelt kan realisere sit fulde potentiale, håndtere normale livsbelastninger og arbejde produktivt.

Vision Zero-guiden, som er gratis at bruge og ligger frit tilgængelig via visionzero.global, hjælper brugeren med forskellige definitioner af wellbeing og opfordrer til at arbejde systematisk med trivsel og psykisk arbejdsmiljø på arbejdspladsen på samme måde, som vi allerede gør med sikkerhed. De samme processer, strukturer og systemer, som du allerede er vant til at bruge i arbejdsmiljøarbejdet, kan vise sig at være lige så anvendelige inden for områder, der vedrører psykisk arbejdsmiljø og trivsel. 

Guiden hjælper dig med at komme i gang med en systematisk tilgang ved at overveje din organisations nuværende forebyggelsesniveau med Vision Zero Enterprise Maturity Scale-modellen – et værktøj, der fremmer refleksion og dialog og omsættes til handling på forskellige måder – fx i form af diskussioner på ledelsesniveau eller gennem spørgeskemaundersøgelser som APV eller trivselsmålinger. Det er et afgørende første skridt, for det kan udgøre et databaseret fundament for at formulere proaktive mål – proactive leading indicators, hvorudfra din organisation kan definere ambitioner for rejsen mod et højere forebyggelsesniveau i det psykiske arbejdsmiljø. 

Dernæst kan du begynde at overveje de potentielle risikofaktorer, der kan opstå i det psykiske arbejdsmiljø, når der fx skal introduceres nye IT-procedurer eller implementeres nye systemer og arbejdsgange på arbejdspladsen, på samme måde som man tager højde for konkrete sikkerhedsforanstaltninger, når medarbejdere skal introduceres for en ny maskine eller nye værktøjer på arbejdspladsen.

Og står du i en situation, hvor du oplever øget fravær i et team på grund af stress, kan du overveje at analysere situationen på samme måde, som du ville analysere en arbejdsulykke ved at undersøge hændelsen, indtil du finder de underliggende årsager. 

To gode råd til at komme i gang med at bruge guiden

Vil du i gang med at tilgå arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø på en systematisk måde, anbefaler jeg, at du starter med følgende to indledende trin for at få mest muligt ud af wellbeing-guiden:

1. Bestem din organisations nuværende placering på Vision Zero Enterprise Maturity Scale-modellen.

2. Find ud af, hvilke af de 7 Gyldne Regler organisationen gerne vil arbejde med først. Overvej, hvordan du kan måle jeres fremgang med proactive leading indicators undervejs for at evaluere jeres indsatser. 

Du finder guiden her.

God arbejdslyst! 

Kontakt

Flere nyheder