Bent_Schultz_Human_House

5. okt 2021 | Arbejdsmiljø, Ledelse

Plads til specialisering og videndeling med fagfæller i Human House

”Jeg ser et virkelig stort potentiale i at være så talstærk og bred en faggruppe, som vi er i Human House. Der er utroligt meget at hente i form af faglig sparring og videndeling og dermed også mulighed for en høj grad af specialisering. Og det var helt klart det, der tiltalte mig allermest, da muligheden for et job i Human House opstod.”

Sådan fortæller Bent Schultz om de tanker, der lå til grund for hans jobskifte for cirka to måneder siden. Bent har mange års erfaring med arbejdet som arbejdsmiljørådgiver inden for psykisk arbejdsmiljø, hvor han, siden han i 2006 blev færdig som psykolog fra Aarhus Universitet, har arbejdet inden for området både i det offentlige og i det private.

Klinisk psykologi, kommunalreform og kunsten at finde sin rette hylde
”Jeg startede i socialpsykiatrien, hvor jeg både arbejdede klinisk med borgere og med et internt organisatorisk fokus. Med kommunalreformen i 2007 ændrede min stilling sig som en naturlig følge af den nye kommunale virkelighed, og meget af min tid gik da med at støtte og rådgive de kommunale ledere, der skulle starte nye tilbudstyper op, og sparre med dem i forhold til både praktiske, faglige og organisatoriske overvejelser. Det var i den sammenhæng, at jeg fik en klar personlig indsigt i, hvor jeg havde lyst til at placere mit professionelle fokus. Jeg havde behov for at søge væk fra projekttænkningen og fokusere min tid på at arbejde med det psykiske arbejdsmiljø.”

Bent Schultz var derefter ansat i Arbejdstilsynet, hvor han fik paragrafferne godt ind under huden, men rollen som rådgiver savnede han:
”Det kom faktisk til at stå helt klart for mig i løbet af den periode, at jeg skulle være arbejdsmiljørådgiver, og første stop på den rejse var hos Joblife, før det så blev Human House, der nu danner arenaen for mit professionelle liv,” fortæller Bent videre.

Flere fagfæller
For en garvet arbejdsmiljørådgiver er der måske langt hen ad vejen tale om en ’plug and play’-situation, for arbejdsopgaverne er mere eller mindre de samme uafhængigt af virksomheden, du er ansat i. Så hvad var det egentlig, der trak Bent i retningen af Human House?
”Jeg savnede bredde inden for mit faglige område internt og at være en del af en større flok af fagfæller. I Human House er vi en stor gruppe psykologer, og det giver naturligt en større fleksibilitet i forhold til at kunne fordele opgaver ud fra det, man hver især er bedst til. Det er et meget vigtigt element for mig personligt, at der er plads til at kunne specialisere sig. Dertil kommer selvfølgelig, at Human House er en landsdækkende virksomhed, så vi som konsulenter ikke er nødsaget til at fare land og rige rundt for at nå ud til vores kunder. Der er dækning landet over, og det giver grobund for solide kunderelationer, som vi i større grad får mulighed for at pleje,” understreger Bent.

Han mener dog ikke, at der udelukkende er tale om ’plug and play’ for ham, selvom arbejdsopgaverne ikke afviger meget fra, hvad han tidligere har beskæftiget sig med:

”Der er altid noget nyt at lære, når man skifter arbejdsplads, og lige nu er det vigtigt for mig, at jeg får indarbejdet virksomhedens kultur i min egen tilgang til opgaveløsningen, for opgaverne skal løses på Human House-måden og ikke bare på min måde. Jeg skal – og vil meget gerne – tilegne mig de faglige ståsteder, som kendetegner Human House, og det er jeg i fuld gang med. Det er en fornøjelse, fordi det selvfølgelig også giver mig en masse fagligt input og mulighed for at nørde med det, der er interessant for mig,” forklarer Bent og tilføjer:

”Jeg deler jo i høj grad grundtanken i Human House om det enorme potentiale, man finder i de positive synergier mellem ledelse og arbejdsmiljø – altså at god ledelse er med til at skabe et godt arbejdsmiljø og vice versa. Det taler perfekt ind i mine egne mange års erfaring med ledelsesrådgivning og arbejdet med det psykiske arbejdsmiljø.”

En god og lovende start
Efter de første to måneder i den nye fold føler vejlenseren sig allerede godt integreret:

”Jeg er tilknyttet HH’s kontor i Kolding, men har snart været rundt til alle vores afdelinger i landet og hilse på. Og derudover var jeg så heldig, at min start i Human House i august faldt sammen med virksomhedens årlige, faglige fællesdag, hvor alle fra samtlige lokationer i landet mødes til en fagnørdedag, der munder ud i et fælles, socialt arrangement. Der fik jeg god mulighed for at få sat ansigter på de mange initialer i Outlook og til at præsentere mig selv for alle kolleger under mindre formelle omstændigheder,” fortæller Bent og slutter:

”Generelt oplever jeg, at Human House er en arbejdsplads, hvor der er plads til åbenhed – også om det, der er vanskeligt. Der er en vigtig opmærksomhed på, at der kan være svære opgaver og en generel interesse for, at vi som konsulenter kommer godt igennem vores arbejdsopgaver, også når der er ekstra tryk på kedlerne, og vi har travlt. Det er selvfølgelig ikke ensbetydende med, at eventuelle udfordringer er løst, men man har taget et vigtigt skridt blot ved at kunne tale åbent om den slags i medarbejderteamet, hvor vi dermed gør en indsats for bedst muligt at hjælpe hinanden.”

Kontakt