Energikrisen

Tag hånd om de bekymringer, som energikrisen skaber

Når vi befinder os midt i en krise, bliver vores oplevelse af forudsigelighed og kontrol taget fra os, og det bryder vi os som mennesker ikke om. Med energikrisen som en allestedsnærværende faktor i de fleste danskeres liv, er det vigtigt, at du som leder har fokus på at sikre forudsigelighed og kontrol i jobbet for at holde angst og bekymringer i skak.

Sara Lundhus er erhvervspsykolog og arbejder til daglig med rådgivning af ledere. Under coronakrisen rådgav hun virksomheder, der befandt sig i ukendt farvand, og nu har endnu en krise – nemlig energikrisen – sat mange af os i en situation, som er uvant, og som vi ikke kender udfaldet af.

– Vi ved faktuelt, at krisesituationer og samfundsmæssige bekymringer kan udløse eller forstærke angst og bekymringer for det ukontrollerbare, og derfor står du over for en af dine allervigtigste ledelsesopgaver. Uanset om medarbejderne er bekymrede for jobsikkerhed, privatøkonomien eller udsigten til en skærpet krise, så er det den samme angst, der pustes til, og der er nogle greb, du skal have særligt fokus på lige nu for at begrænse bekymringerne. Både for at sikre dine medarbejderes mentale sundhed, og fordi man ikke er særlig produktiv, hvis man bruger 30 procent af arbejdsdagen på at bekymre sig.

Behov for at blive mødt i vores følelser

– Når vi er bekymrede, har vi alle brug for at blive forstået og mødt i det. Hvis man bare slår bekymringen hen, føler man sig ikke forstået eller mødt. Angst og bekymringer kan være til stede på alle niveauer og kan komme til udtryk på forskellig vis i medarbejdergruppen. De kan også opstå hen ad vejen, fordi situationen ændrer sig for den enkelte eller på samfundsniveau.

Sara Lundhus forklarer også, at følelser smitter, og det derfor er vigtigt, at du som leder selv er i stand til at forblive i balance, selvom der er mange ubekendte. Du skal have styr på dig selv, for at du kan være en god leder for dine medarbejdere, og du skal altid kommunikere roligt.

– Det bedste, du kan gøre, er at være oprigtig og autentisk. Kommunikationen skal være ærlig og tage udgangspunkt i fakta, men lad være med at involvere medarbejdere i eventuelle bekymringer på ledelsesniveau. I den kommende tid vil du muligvis stå i situationer, hvor du ikke har overblikket eller de svar, medarbejderne søger. Her skal du ikke finde på halve svar, men tydeligt sige, at du ikke ved det, men vil vende tilbage, når du gør. Det vil understøtte din troværdighed og øge tilliden til dig som leder.

Hold fokus på kerneopgaven

– Når vi er pressede i krisetider, har vi et stort behov for at være sammen med vores kolleger. Vi har brug for at føle os forbundet, og snakken vil helt naturligt falde på energikrisen og de voldsomme ting, der sker i verden omkring os. For meget fokus på fare er dog ikke hensigtsmæssigt for de medarbejdere, der i forvejen er bekymrede, og derfor bør du som leder hjælpe gruppen med at dreje samtalen hen imod det, I som arbejdsplads er fælles om – kerneopgaven, borgere og kunder.

Kontakt

Flere nyheder