Støjbarometer: Bliver din hørelse belastet, når du går på arbejde?

10. jun 2022 | Arbejdsmiljø

Støjbarometer: Bliver din hørelse belastet, når du går på arbejde?

Tænkte du over støjniveauet, da du valgte karriere? Nej, det er det nok de færreste, der har gjort. Men medarbejdere i bl.a. industrien, byggebranchen, pædagoger i daginstitutioner og folk i musikbranchen har det til fælles, at de i løbet af en hel arbejdsdag bliver udsat for så stor en mængde støj, at den potentielt kan skade hørelsen.

 støjbarometeret herunder kan du se den gennemsnitlige støjbelastning over 8 timer på en række udvalgte erhverv.

Befinder dit erhverv sig i den røde eller den gule del af barometeret, er det vigtigt, at din arbejdsgiver er opmærksom på, hvordan I kan tilrettelægge arbejdsdagen, så din hørelse beskyttes mest muligt.

Ifølge chefkonsulent i Human House Søren Jakobsen kan man sætte det på spidsen ved at sige, at valget står mellem at bruge høreværn på arbejdet nu eller at ende med et høreapparat på sigt, for på listen over anmeldte erhvervssygdomme ligger høresygdomme desværre stadig meget højt. Faktisk ligger høreskader i top fem over anerkendte erhvervsskader, så der er god grund til at beskytte sin hørelse.

Søg Arbejdsmiljøpuljen, og få tilskud til rådgivning om dæmpning af høreskadende støj

I april 2022 blev Arbejdstilsynets tilskudspulje, Arbejdsmiljøpuljen, udvidet til også at gælde for projekter, der skal sørge for at forebygge høreskadende støj på danske arbejdspladser.

Dermed kan din virksomhed med op til 100 ansatte få 80 % tilskud til rådgivning fra en autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Den rådgivning kan fx handle om hjælp til kortlægning af støjen, konkret støjdæmpning af støjkilder, rådgivning om akustiske forhold eller om indkøb af nyt og mere støjsvagt udstyr.

Daginstitutioner og andre små offentlige arbejdspladser kan på P-nummer-niveau også søge om midler fra arbejdsmiljøpuljen.

Støjbarometer: Bliver din hørelse belastet, når du går på arbejde?

Kontakt

Flere nyheder