Arbejdsmiljøpuljen udvides: Nu kan mindre private og offentlige virksomheder også søge midler

4. apr 2022 | Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøpuljen udvides: Nu kan mindre private og offentlige virksomheder også søge midler

Arbejdsmiljøpuljen til forebyggelse af nedslidning og arbejdsulykker i mindre virksomheder bliver udvidet fra den 20. april 2022. Det betyder, at flere virksomheder kan få adgang til puljens midler og dermed kan gennemføre projekter, der forbedrer arbejdsmiljøet. Direktør i Human House Lars Tornvig giver her et overblik over udvidelserne.

Det var de små private virksomheder med maksimalt 50 ansatte, der var i fokus, da Arbejdstilsynet åbnede sin arbejdsmiljøpulje i marts 2021. Og siden åbningen er 30 millioner blevet fordelt på en lang række stærke projekter hos danske virksomheder fordelt over hele landet. Men der er stadig en stor sum af puljens samlede beløb tilbage, og for at endnu flere arbejdspladser skal få glæde og gavn af et forbedret arbejdsmiljø, har Arbejdstilsynet nu valgt at udvide ansøgerkredsen.

Derfor er de opdaterede kriterier for at kunne søge puljen nu følgende:

  • Tilskud kan gives til mindre private og offentlige virksomheder i Danmark, der er registreret med et cvr-nummer eller p-nummer.
  • Private virksomheder skal have mindst en og maksimalt 100 ansatte.
  • Offentlige virksomheder skal have mindst en og maksimalt 50 ansatte.

Det fokuspunkt i puljen, der handler om forebyggelse af fysisk nedslidning, var i første omgang centreret omkring ergonomi. Med udvidelsen er der nu også fokus på at forebygge høreskader og på at forebygge påvirkninger fra støv og kemi.

”Den udvidelse har stor betydning for hele bygge- og anlægsbranchen og for produktionsvirksomhederne, der nu vil kunne sætte ind flere steder, hvor arbejdsmiljøet har brug for et løft. Høreskader og kemiske påvirkninger er enormt vigtige områder at arbejde forebyggende, og med de rette indsatser vil det kunne gavne mange medarbejdere,” fortæller Lars Tornvig.

Tænk strategisk og forebyggende

At offentlige virksomheder som eksempelvis kommuner nu også har mulighed for at søge puljen, er endnu et tiltag, der glæder Lars Tornvig. Især fordi det giver mulighed for at løfte blikket og optegne nogle strategiske linjer i arbejdsmiljøarbejdet på tværs af afdelinger:

”Når virksomheder – offentlige som private – overvejer at sende en ansøgning til Arbejdsmiljøpuljen, kan det give god mening at lave nogle overordnede strategiske overvejelser om, hvad det er, man gerne vil løfte. Hvis tiltagene er relevante i flere enheder i organisationen, er det muligt at søge midler til den samme type af belastninger med de samme forebyggende tiltag til flere forskellige p-enheder. Ansøgninger skal dog fortsat sendes fra hver enkelt enhed og tilpasses de lokale forhold. Problemstillingerne vil langt hen ad vejen være de samme i samme type arbejdspladser, og på den måde kan virksomhederne lave et fælles løft på området.”

Netop de strategiske overvejelser og udformning af ansøgningen er noget af det, konsulenterne i Human House kan bidrage med. Bistand er nemlig en del af projektet og dermed tilskudsberettiget. Lars Tornvig håber, at udvidelsen gør, at endnu flere virksomheder nu får øjnene op for at arbejde forebyggende med arbejdsmiljøet:

”Puljen giver en enestående mulighed for at igangsætte nogle forebyggende, proaktive arbejdsmiljøprojekter hos virksomheder, som ikke tidligere havde overvejet den mulighed. Forstået på den måde, at puljen i høj grad kan være et incitament hos nogle virksomheder til at komme i gang med de her projekter, fordi de netop får dækket 80 % af udgifterne – midler, de ikke nødvendigvis selv ville kunne bruge til et forebyggende projekt af den kaliber.”

Flere skal klædes på til at arbejde forebyggende

De projekter, der opnår tilskud fra Arbejdsmiljøpuljen, har det forebyggende arbejde som fællesnævner. For Lars Tornvig er det desuden en ambition, at de projekter, som konsulenterne i Human House bidrager med rådgivning til, skal gøre medarbejderne i stand til selv at kunne fortsætte det gode arbejde i virksomheden:

”Vores mål er at hjælpe endnu flere virksomheder til at blive klædt på til selv at kunne løfte arbejdsmiljøarbejdet til et forebyggende niveau. Mange af vores konsulenter kommer typisk ud og hjælper virksomhederne, når det er gået galt. Når krisen har ramt, situationen er spidset til, og medarbejderne bliver sygemeldt på stribe. Det er vigtigt for os at arbejde forebyggende og sørge for, at det faktisk ikke bliver nødvendigt for virksomheden at ringe til os igen, fordi medarbejderne har fået de kompetencer der skal til,” slutter Lars Tornvig.

Hvad er forskellen på et CVR-nummer og et p-nummer?

CVR-nummer: Virksomheder, foreninger, fonde og offentlige myndigheder mv. (juridiske enheder) tildeles CVR-numre. Et CVR-nummer er et otte-cifret nummer, der entydigt identificerer en juridisk enhed. CVR-numre er således for virksomheder, hvad et CPR-nummer er for personer.

P-nummer: Hvis den juridiske enhed har aktiviteter på flere adresser, skal den have underliggende produktionsenheder med hvert sit p-nummer. Produktionsenheder (p-enheder) skal registreres på den eller de fysiske adresse(r), en virksomhed drives fra. Et p-nummer er et ti-cifret nummer, der entydigt repræsenterer p-enheden. Et p-nummer er altid knyttet til et CVR-nummer.

Kilde: Erhvervsstyrelsen

Kontakt

Flere nyheder