E-sport og andre high performance teams

8. dec 2022 | Ledelse

MBTI udvikler e-sporten (og andre high performance teams) 

Uenigheder er ikke lig med konflikter. Faktisk er uenigheder en altafgørende faktor for high performance teams, fx inden for e-sportsverdenen. Her er det afgørende for opgaveløsningen, at alle aspekter og muligheder bliver vendt, at opgaveløsningen er det samlende fokus for holdet, og at man tør hejse et flag, hvis man er uenig, eller hvis man har begået en fejl. Den psykologiske tryghed kan MBTI være med til at skabe.

E-sport bliver større og større, og det er efterhånden meget få personer, der ikke anerkender den dygtighed, flid og koncentration, det kræver at komme til tops i den verden. Og ifølge erhvervspsykolog Jakob Bjarnø Rasmussen er der rigtig meget, MBTI kan gøre for at hjælpe teamet til at præstere:

”At performe kræver, at man har fuld fokus på sin opgave. Det er svært at have, hvis der lurer konflikter, irritation og usikkerhed i baglandet. Det, der er vigtigt at forstå med e-sportshold, er, at de til forskel fra andre high performance teams ofte bruger op mod 18 timer i døgnet sammen. De er ikke kun holdkammerater, men bor ofte også sammen. Det kan enten blive en brændende platform, hvis der ikke er psykologisk tryghed, eller det kan skabe et bundsolidt fundament for at performe sit ypperste. Det er altafgørende, at de her mennesker kender hinanden til bunds, så de forstår, hvorfor de hver især handler, som de gør, og har en forståelse for hinandens forskelligheder.”

Uenigheder kan være en gave

Jakob Bjarnø Rasmussen er klar i spyttet: Hvis der ikke er nogen uenigheder, er der sjældent nogen form for udvikling. Og udvikling, det har man brug for som high performance team:

”Enten udvikler vi, ellers afvikler vi. Det er faktisk ret simpelt. Vi kommer med hver vores typekode i bagagen og hver vores måde at gøre tingene på. Med MBTI får vi det her fælles sprog, som vi kan bruge til at tale om det, der er svært, på en tryg måde. Vi ser ofte, at når man kommer konstruktivt på den anden side af en konflikt, oplever man, at konflikten bringer udvikling med sig. Vi har talt ud om tingene og er ikke i tvivl om, hvor hinanden står. Vi har fået en større forståelse for hinandens perspektiver, og vi har brugt det til at nå frem til den løsning, der er bedst for fællesskabet og for opgaveløsningen. Hvis man omvendt ikke tager fat i uenighederne, er der stor risiko for, at de udvikler sig til direkte konflikter, som går ud over resultaterne.”

Af samme grund fortæller erhvervspsykologen, at vi ikke bare kan sammensætte et team, der er ens i deres persontyper for at undgå uenigheder: Når vi ligner hinanden, kommer vi hurtigere frem til en beslutning, fordi vi ser nøjagtig de samme ting, lægger vægt på og prioriterer de samme ting ganske ubevidst. Men det kan være en mindre gennemtænkt og mindre nuanceret beslutning, og det kan også indvirke på resultaterne: Diverse teams kan nemlig performe bedre end mere homogene teams, netop fordi vi ser verden forskelligt og derfor kommer bedre rundt om problemstillingen.

De udfordrende præferencepar

”Hele ens profil er jo forbundet, så man kan ikke udlede, at nogen præferencer er vigtigere end andre for, hvordan man performer. Men der er nogle præferencepar, der helt åbenlyst er essentielle at have fokus på for at bibeholde harmonien i teamet og dermed også resultaterne,” fortæller Jakob Bjarnø Rasmussen og henviser blandt andet til J/P-præferenceparret.

”Udfordringerne i J/P-præferenceparret kan både komme til udtryk i den måde, man strukturerer træning og privatliv. Nogle kan have en tendens til at møde op lige til tiden eller på en dårlig dag fem minutter over, hvilket andre kan irritere sig over, fordi de synes, det er useriøst først at møde op der.”

”I selve kampen kan det komme til udtryk i forhold til omstillingsparathed: Nogle har en præference for at have en strategi for hvert eneste tænkelige scenarie, mens andre vil føle sig kvalt af, at der skal ligge en plan for alt. På samme måde vil nogle have tendens til at gøre de samme ting igen og igen, fordi de ved, at de fungerer, mens andre synes, det er kedeligt og gerne vil gøre strategien mere eksperimenterende. Der er ikke noget, der er mere rigtigt end andet, men man skal have sproget til at kunne tale om det, forstå hinandens tilgang og finde frem til det bedste for opgaveløsningen.”

Og netop opgaveløsningen fremhæver Jakob Bjarnø Rasmussen som det, succesfulde high performance teams lykkes med at holde fokus på:

”Alle skal høres, og vi skal selvfølgelig tage hensyn til forskelligheder. Men på et eller andet tidspunkt er man som high performance team også bare nødt til at træffe en beslutning. Og her er det opgaven – det fælles tredje – man skal mødes om: Hvilken tilgang har den bedste effekt på opgaveløsningen? Her er det også rigtig relevant at kende sig selv og sin MBTI-profil, så man er bevidst om, hvad ens præference er – for så kan man nemlig bedre hoppe over i den anden grøft og gøre noget andet, når opgaven kalder på det.”

Forskellige nationaliteter kræver stor datamængde

Jakob Bjarnø Rasmussen er klar over, at der findes mange gode værktøjer til at optimere high performance teams. Men MBTI’en kan alligevel noget, de andre ikke kan:

”MBTI har den fordel, at det er det mest anvendte og brugte personlighedsværktøj i verden – datamængden er enorm. Derfor har man i langt højere grad mulighed for at sammenligne med andre teams, brancher, køn, alder – og i denne sammenhæng nationalitet. Mange e-sportshold er nemlig sammensat på tværs af nationaliteter, kultur og sprog, og det gør bare en forskel. MBTI udbydes på så mange sprog, der er tweaket efter kulturelle og nationale nuancer, og derfor får man et meget mere retvisende og sammenligneligt billede.”

Erhvervspsykologen er dog ikke i tvivl om sit ultimative råd til alle high performance teams:

”I virkeligheden skal man væk fra den her meget konkurrenceprægede mentalitet og i stedet hen mod fokus på den sociale støtte. Det kommer der performance ud af. At vi kender hinanden til bunds og nyder hinandens selskab i kraft af, at vi har forskellige tilgange til sporten,” slutter han.

Og netop opgaveløsningen fremhæver Jakob Bjarnø Rasmussen som det, succesfulde high performance teams lykkes med at holde fokus på:

”Alle skal høres, og vi skal selvfølgelig tage hensyn til forskelligheder. Men på et eller andet tidspunkt er man som high performance team også bare nødt til at træffe en beslutning. Og her er det opgaven – det fælles tredje – man skal mødes om: Hvilken tilgang har den bedste effekt på opgaveløsningen? Her er det også rigtig relevant at kende sig selv og sin MBTI-profil, så man er bevidst om, hvad ens præference er – for så kan man nemlig bedre hoppe over i den anden grøft og gøre noget andet, når opgaven kalder på det.”

Kontakt

Flere nyheder