Arbejdsmiljøaftalen: Nationale mål for arbejdsmiljø 2030

12. jan 2022 | Arbejdsmiljø

Arbejdsmiljøaftalen: Nationale mål for arbejdsmiljø 2030

Regeringen og arbejdsmarkedets parter blev i 2019 enige om en ny trepartsaftale for arbejdsmiljø, der skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Aftalen, der i daglig tale kaldes Arbejdsmiljøaftalen, gælder til 2030 og indeholder konkrete måltal i udvalgte brancher, som skal sikre, at arbejdsmiljøarbejdet trækker i samme retning.

Et dårligt arbejdsmiljø påvirker ikke kun den enkelte medarbejders hverdag, men har også stor betydning for blandt andet virksomhedens økonomi. Og selvom vi i Danmark generelt set er gode til at passe på vores medarbejdere, kan vi blive endnu bedre.

De nye branchemåltal, som arbejdsmarkedets parter har været med til at fastsætte, skal gøre det helt klart, hvor det giver bedst mening først at prioritere indsatser. Måltallene er forskellige fra branche til branche, fordi det varierer, hvilke udfordringer der fylder mest i den enkelte branche, og hvor man kan sætte ind med et mindset, der er både realistisk og ambitiøst. Fælles for alle brancherne er dog, at der er indgået aftale om fire nye nationale mål:

 • Sikkerhedskultur: Færre skal udsættes for arbejdsulykker
 • Kemi: Færre skal udsættes for farlig kemi på arbejdspladsen
 • Ergonomi: Færre skal udsættes for væsentlige fysiske belastninger
 • Psykisk arbejdsmiljø: Færre skal udsættes for væsentlige psykiske belastninger

Inden udgangen af 2024 bliver de nationale arbejdsmiljømål evalueret, og der bliver igangsat et ambitiøst forskningsspor, der på sigt skal bidrage med viden, som kan indgå i det videre arbejde med målene. I aftalen er der afsat i alt 400 mio. kroner, der blandt andet skal bidrage til flere tilsynsførende i Arbejdstilsynet.

Er jeg i en af de nævnte brancher?

Længere nede på siden kan du se et overblik de brancher, som har fastsat branchespecifikke reduktionsmål. Du kan se og downloade de konkrete mål for din branche.

Selv hvis du ikke arbejder i en af de nævnte brancher, giver det ofte rigtig god mening at prioritere sine indsatser inden for disse fire områder. Både fordi det er steder, hvor man virkelig kan rykke på arbejdsmiljøet, men også fordi det er områder, der hvert år koster rigtig mange penge for de danske arbejdsgivere. Vil du også være en del af de nationale 2030-mål for arbejdsmiljø, hjælper vi dig med at finde realistiske og ambitiøse mål for din virksomhed, og sammen skaber vi projektet, der får dig derhen.

Arbejdsulykker

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt for en høj grad af sikkerhed og en stærk sikkerhedskultur, og at lønmodtagere oplever et godt sikkerhedsklima på arbejdspladsen. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere kommer til skade i ulykker på arbejdet.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med arbejdsulykker her.

Udvalgte brancher:

 • Bygge- og anlægsområdet
 • Transport af gods
 • Metal og maskiner
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Vand, kloak og affald
 • Slagterier
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri

Kemi

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser, hvor der arbejdes med farlig kemi, arbejder aktivt med at forebygge efter STOP-princippet, og at lønmodtagere oplever, at udsættelse for farlig kemi og biologisk materiale i deres arbejde forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere indånder farlig kemi eller organisk materiale, samt at betydeligt færre har hudkontakt med kemikalier eller vådt arbejde.

Læs mere om kemi og kemisk risikovurdering her.

Udvalgte brancher:

 • Bygge- og anlægsområdet
 • Rengøring
 • Restauranter og barer
 • Nærings- og nydelsesmidler
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Landbrug, skovbrug og fiskeri

Ergonomi

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser organiserer arbejdet ergonomisk hensigtsmæssigt og anvender tidssvarende tekniske hjælpemidler, og at lønmodtagere oplever, at væsentlige fysiske belastninger forebygges. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere bliver udsat for væsentlige fysiske belastninger i arbejdet.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med ergonomisk arbejdsmiljø her.

Udvalgte brancher:

 • Bygge- og anlægsområdet
 • Butikker
 • Rengøring
 • Døgninstitutioner og hjemmepleje
 • Restauranter og barer
 • Metal og maskiner
 • Frisører og anden personlig pleje
 • Slagterier

Psykisk arbejdsmiljø

Ambitionen med målet er, at arbejdspladser arbejder aktivt med at forebygge og håndtere væsentlige risici i det psykiske arbejdsmiljø. Det er med henblik på, at betydeligt færre lønmodtagere oplever ubalance mellem høje krav i arbejdet og lav indflydelse i arbejdet, samt at betydeligt færre lønmodtagere udsættes for krænkende handlinger, vold eller trusler om vold på arbejdet.

Læs mere om, hvordan vi arbejder med psykisk arbejdsmiljø her.

Udvalgte brancher:

 • Døgninstitution og hjemmepleje
 • Undervisning
 • Hospitaler
 • Daginstitutioner
 • Politi, beredskab og fængsler
 • Transport af gods
 • Metal og maskiner
 • Transport af passagerer
 • Hotel og camping

Kontakt

Flere nyheder