Leder lærer at håndtere stress

17. dec 2020 | Ledelse

Gode råd til lederen om krisehåndtering

Ledelse i krisetider er en turbulent og meget svær disciplin at navigere i. På et strategisk og emotionelt niveau føles det for mange ledere som dagligt at løbe et maraton, men med en ny og ukendt rute forude hver dag. Det er derfor særligt relevant at fokusere på, hvordan du som leder holder trit med arbejdsopgaven, det store ansvar, der hviler på dig i forhold til dine medarbejdere, men også med dit eget personlige velbefindende og dit mentale overskud. Her får du fem gode råd til lederens krisehåndtering.

1: En leder skal have en ven

Social støtte er uvurderlig både fagligt, men også på et emotionelt niveau, hvor visheden om, at du har én, der kan rumme og forstå det, du står i, kan være en enorm hjælp midt i svære og måske helt nye ledelsesopgaver. I krisetid skal du som leder ikke stå alene, så brug dit netværk, din egen leder eller lederkolleger fra andre afdelinger, og brug hinanden til sparring, aflastning og kollegial opbakning.

2: Informér og orientér dine medarbejdere

Usikkerhed som en følge af uvished fylder meget lige nu, og det er svært for os mennesker at håndtere: Kontrol er nemlig helt afgørende for, om vi føler os trygge, og for at vores verden giver mening. Som leder skal du nu være ekstra opmærksom på at skabe en oplevelse af kontrol hos medarbejderne både for at sikre et sundt arbejdsmiljø, men også for at holde dampen oppe og motivere alle til at se fremad i en vanskelig tid. Sørg derfor for kontinuerligt at imødekomme det informationsbehov, der uvilkårligt er opstået blandt medarbejderne i krisen, også selvom du ved meget lidt om, hvad den nærmeste fremtid bringer. Kommunikér, hvad der sker, og hvordan I som organisation påvirkes lige nu. Forklar ledelsens umiddelbare løsninger, også selvom de fortsat er i proces. Det er også vigtigt, når situationen ændrer sig – for hvordan kommer I som organisation ’tilbage’ igen? Lad ikke skrækscenarier og fortolkninger overtage i medarbejdergruppen, men vis vejen gennem information og åbenhed nu og her.

3: Hav en finger på pulsen

Hvordan har den enkelte medarbejder det? Hvordan kan du imødekomme deres individuelle behov? Der hersker fortsat uvished, og vi deler stadig ikke fysisk lokation, så ring rundt til alle, og tag temperaturen i det omfang, det er muligt. Står du i spidsen for en større medarbejderstab, kan du med fordel bede din arbejdsmiljørepræsentant om hjælp til denne opgave. Sørg også for at pleje medarbejderne på holdniveau, og saml jer som team et par gange om ugen, eventuelt via Teams eller Zoom. Nogle trænger til at blive stimuleret socialt og savner måske netop nu at mærke et kollegialt sammenhold. Så gør det klart, at I stadig er et team, og at der fortsat er en mening med det hele.

4: Tag hånd om bekymringer

At rumme, forstå og lytte er kernediscipliner for lederen i den nuværende situation, for der vil fortsat være bekymringer og utryghed, som du skal håndtere. Vi befinder os alle i den samme jungle af ubekendte faktorer, og det er derfor heller ikke muligt for dig som leder at løse alle problemer eller yde vished og garantier. Men du kommer langt ved at agere en god rollemodel med åbenhed og overskud, også selvom det netop er ekstra krævende lige nu.

5: FAQ – frequently asked questions

Lav et internt skriv, som du justerer i takt med, at forholdene ændrer sig. Din virksomhed har sandsynligvis allerede lavet forholdsregler og sendt generelle statusmails ud til alle medarbejdere, men ved at samle de væsentligste pointer i en overskuelig form, kan du lette arbejdet for dig selv og imødekomme et behov hos medarbejderne.

Kontakt

Flere nyheder