Emojis i arbejdsmails

4. feb 2022 | Arbejdsmiljø

Må du sende emojis i arbejdsmails?

Emojis vækker følelser på flere forskellige måder. Nogle mener, at emojis på ingen måder hører hjemme i arbejdsmails, mens andre ser emojis som en hjælp til at understrege det, man ønsker at fortælle. Bliv klogere på, hvilken betydning emojis har for din modtager, og hvordan du kan bruge emojis i dine arbejdsmails.

Den digitale kommunikation i form af e-mails synes i dag at være synonym med arbejdet på langt de fleste kontorarbejdspladser i Danmark. Noget af det første, vi gør, når vi åbner computeren om morgenen, er at tjekke vores mailboks og skrive en ny e-mail til kolleger eller kunder. Langt de fleste hverken vil eller kan undvære den digitale kommunikation på e-mail, men når snakken falder på emojis, er holdningerne ofte mere delte. Vi har spurgt erhvervspsykolog Jakob Bjarnø Rasmussen, som til daglig rådgiver og arbejder med generationsledelse og personlighedstyper, om, hvilke udfordringer den digitale kommunikation medfører, og hvilken betydning brugen af emojis har på os som mennesker.

”En af de helt store udfordringer, vi ser med den digitale kommunikation på e-mail, er, at vi ikke har mulighed for at få den fysiske dimension i form af kropssprog, ansigtsudtryk og toneleje med. Vi har ganske enkelt ikke mulighed for at se eller mærke hinandens reaktioner på samme måde som i virkeligheden, og der er derfor stor risiko for, at der opstår misforståelser,” fortæller Jakob Bjarnø Rasmussen, erhvervspsykolog i Human House.

Emojis = følelser

En af de ting, som er svære at kommunikere på skrift, er følelser. Jakob Bjarnø Rasmussen forklarer, at emojis kan være med til at vise, hvad vi føler og tænker og på den måde være med til at forebygge misforståelser.

”Når vi taler med et andet menneske ansigt til ansigt, bruger vi i høj grad vores krop til at vise, hvad vi i virkeligheden mener eller ønsker at sige. Med emojis kan vi understrege en pointe eller vise, at vi siger noget med et glimt i øjet.”

Jakob Bjarnø Rasmussen understreger dog, at emojis ikke kan fjerne alle misforståelser på skrift – tværtimod.

”Der findes et hav af eksempler på emojis, der er brugt forkert, eller hvor vi forstår den samme emoji på to vidt forskellige måder. Et eksempel, jeg så for nyligt, var i forbindelse med et opslag på sociale medier om en persons begravelse. Her kondolerede en person den afdødes familie med en ’jeg græder af grin’-emoji 😂, men hvor jeg er overbevist om, at personen ønskede at vise den mere traditionelle ’jeg græder’-emoji 😢 for at understrege, at vedkommende var ked af det. Men selvom emojis kan være med til at skabe misforståelser, ser jeg stadig mange positive fordele ved at bruge emojis, da det gør det lettere for modtageren at forstå, hvad man som afsender ønsker at sige.”

Emojis er ikke forbeholdt unge

Jakob Bjarnø Rasmussen fortæller videre om en af de misforståelser, han ofte møder, når folk taler om emojis.

”En af de misforståelser, jeg hører rigtig ofte, når snakken falder på emojis, er, at det udelukkende er noget den unge generation på arbejdsmarkedet bruger, men min erfaring er, at det ikke kun er unge, som bruger emojis, men i høj grad også er noget, den mere erfarne generation bruger. Forskning tyder faktisk på, at de helt unge ikke bruger emojis, da det for dem er blevet noget, de forbinder med deres forældre eller bedsteforældre. Hvis de vælger at bruge emojis, er det i høj grad, fordi de forsøger at tilpasse sig en modtager, som de ved er ældre end dem selv. Man kan derfor ikke sige, at emojis er noget, som er forbeholdt unge,” uddyber Jakob Bjarnø Rasmussen.

Er det uprofessionelt at bruge emojis?

Holdningerne til emojis er mange. Nogle mener, at emojis udelukkende hører til i den private sfære, og ikke er noget, man skal bruge, når man kommunikerer professionelt, mens andre ser det som en naturlig del af den digitale kommunikation.

”Jeg vil ikke gøre mig til dommer over, hvorvidt det er professionelt eller uprofessionelt at sende emojis i arbejdsmails. I nogle sammenhænge vil det helt klart være upassende at bruge emojis, mens det i andre situationer er helt naturligt. Sproget udvikler sig konstant, og jeg kan bare konstatere, at mange bruger emojis i arbejdsrelaterede e-mails,” siger Jakob Bjarnø Rasmussen.

Dine emojis skal vise, hvem du er

Jakob Bjarnø Rasmussen understreger i stedet, at det er vigtigt, at vi bruger emojis, som er tro mod, hvem vi er.

”Mit bedste råd er, at du bruger emojis i din skriftlige kommunikation med kolleger eller kunder ud fra, hvem du er som person. Det er vigtigt, at du i din digitale kommunikation er troværdig, og ikke giver indtryk af at være en anden person, end du i virkeligheden er. Samtidig kan emojis også være med til at fortælle noget om, hvilken personlighedstype vi er. Personer, som har præference for Følen, vil ofte have større tendens til at sende emojis, der griner, blinker eller smiler, end personer, som har præference for Tænkning.”

Læs mere om personlighedstyper her.

Infografik om emojis på arbejdspladsen

Kontakt