Konsulent i Human House underviser på supplerende uddannelse

Hvad kan du bruge en supplerende uddannelse til?​

Med en supplerende uddannelse har du som arbejdsmiljørepræsentant mulighed for at sikre, at du holder din viden ved lige, og at du tilegner dig nye værktøjer, som din virksomhed kan bruge​.

Udviklingen inden for ledelse og arbejdsmiljø går stærkt. Det er derfor vigtigt, at du som arbejdsmiljørepræsentant holder din viden ved lige og er opdateret på de nyeste værktøjer – selv efter du har gennemført den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Med en supplerende uddannelse kan du vælge at gå i dybden med et emne, som er særligt aktuelt for dit arbejde som AMR. Pauline Fjord er uddannelseskoordinator i Human House og fortæller, hvad du kan bruge en supplerende uddannelse til.

– Selvom den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse giver et rigtig godt og absolut nødvendigt afsæt til rollen som arbejdsmiljørepræsentant, er det vigtigt at huske på, at det er en basisuddannelse, der skal give en bred forståelse af, hvordan du arbejder med arbejdsmiljø. Arbejdspladser er meget forskellige i både organisering, kultur og ikke mindst arbejdsmiljøudfordringer, og derfor er det nødvendigt, at du supplerer med viden, der er relevant i lige præcis din virksomhed.

Supplerende uddannelse er en investering i arbejdsmiljøet

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du hvert år tilbydes halvanden dags supplerende uddannelse af din arbejdsgiver, og hvis du er ny i rollen, skal du tilbydes hele to dage det første år. Og det er en investering, der betaler sig for hele virksomheden – uanset om du vælger en heldags uddannelse om et specifikt emne eller deltager på en arbejdsmiljøkonference med forskellige workshops og oplæg, der er godkendt som supplerende uddannelse.

– De seneste år har vi oplevet en stor interesse for psykisk arbejdsmiljø, og det afspejler sig i høj grad i de arbejdsmiljøkonferencer og uddannelser, vi udbyder. En af vores mest populære supplerende uddannelser handler om psykisk arbejdsmiljø. Det samme ser vi på vores arbejdsmiljøkonferencer.

Supplerende uddannelse hjælper til at holde motivationen i arbejdsmiljøorganisationen oppe

Pauline Fjord understreger, at det ikke kun er et spørgsmål om at opfylde målene om supplerende uddannelse, men at efteruddannelsen også kan hjælpe til at holde motivationen oppe.

– De enkelte arbejdspladser har typisk nogle specifikke ting, de går og døjer med, og det er selvfølgelig vigtigt at holde fokus på disse. Men hvis man udelukkende arbejder med de samme emner år efter år, går luften langsomt af ballonen. Medarbejderne bliver trætte af kun at høre tale om hæve/sænke-borde eller sikkerhed ved skæremaskinen, og arbejdsmiljørepræsentanterne føler sig som virksomhedens politibetjente, der ikke kan få deres kolleger til at tage de velmente tiltag til sig.

Find næste supplerende uddannelse

I Human House tilbyder vi både arbejdsmiljøkonferencer, der er godkendt som supplerende uddannelser samt uddannelser afgrænset til et specifikt emne. Vi afholder uddannelser og konferencer i hele landet. Se kommende supplerende uddannelser og tilmeld dig her.

supplerende uddannelse

Update24

På den årlige arbejdsmiljøkonference Update bliver du opdateret med den nyeste viden, lovgivning og tendenser på arbejdsmiljøområdet.

Glostrup | 2. september 2024
Billund | 23. september 2024

supplerende uddannelse

Vision Zero-konference 2025

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lavet en trepartsaftale for arbejdsmiljø, der skal fremme et mere sikkert og sundt arbejdsmiljø på de danske arbejdspladser. Se de nationale mål for arbejdsmiljøet, og få overblik de brancher, som har fastsat branchespecifikke reduktionsmål.

Kontakt

Flere nyheder