Nye bekendtgørelser om tekniske hjælpemidler

27. sep 2022 | Arbejdsmiljø

Nye bekendtgørelser om tekniske hjælpemidler er trådt i kraft – overholder du lovgivningen?

Den 1. juli 2022 trådte nye bekendtgørelser om henholdsvis anvendelse og indretning tekniske hjælpemidler i kraft. Bekendtgørelserne 428 og 429 er både længere og mere detaljerede end de tidligere bekendtgørelser, og det er nødvendigt for at kunne imødekomme nutidens krav. Det giver dog nye udfordringer for de sagkyndige på virksomhederne. Vi har teamet op med Carsten Teinby, der er en af Human Houses eksperter i maskinsikkerhed, for at få styr på, hvad der egentlig er op og ned i de nye bekendtgørelser.

”Maskinsikkerhed er vigtigt for alle virksomheder, der bruger en eller anden form for tekniske hjælpemidler. Det vil sige alle former for bearbejdningsmaskiner og produktionsmaskiner, men det tæller også fx stiger, el-håndværktøj, løftetilbehør, kørende materiel til intern transport og pallereoler.”

Sådan fortæller chefkonsulent Carsten Teinby, og han er ikke i tvivl om hensigten med de nye bekendtgørelser om anvendelse af tekniske hjælpemidler:

”I de nye bekendtgørelser stilles der større krav til virksomhederne – fx når det kommer til opstillingskontrol og dokumentation. Et eksempel, vi ser, er, at virksomheder ikke altid tænker over, at de skal forholde sig til, at der også kan være fejl og mangler på nye maskiner. Eller at det kræver ny CE-mærkning, hvis de ombygger en maskine. Og så lever de altså ikke op til de nye bekendtgørelser. Det er derfor afgørende, at virksomhederne rent faktisk sætter sig ind i de nye ændringer, så de kan efterleve dem.”

Så hvad er helt konkret nyt ved bekendtgørelse 428 og 429?

Carsten Teinby fortæller, at ligesom i de gamle bekendtgørelser, stiller de nye bekendtgørelser krav om, at det skal være sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt at anvende de tekniske hjælpemidler. Når det kommer til opstillings- eller ibrugtagningskontrol, siger den nye 428’er blandt andet:

Bekendtgørelse 428, paragraf 15, stk. 3. Afhænger sikkerheden ved brug af tekniske hjælpemidler af opstillingen eller monteringen, skal hjælpemidlet ved ibrugtagningen, dvs. efter opstilling eller montering og før det tages i brug første gang, og efter hver opstilling eller montering på nyt arbejdssted eller en ny lokalitet, kontrolleres af en sagkyndig person, for at sikre, at hjælpemidlet er korrekt opstillet eller monteret og fungerer korrekt.

Bekendtgørelse 428, paragraf 15, stk. 4. Resultaterne af kontrollen af opstillingen eller monteringen, jf. stk. 3, skal registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige, herunder for Arbejdstilsynet.

”I praksis betyder det, at et teknisk hjælpemiddel skal have opstillingskontrol inden ibrugtagelse, hvis det i forbindelse med anvendelsen kan have betydning for sikkerheden, fx hvis der er nødstop. Det gælder, både hvis det er et nyt hjælpemiddel, og hvis det er et, der bliver flyttet,” fortæller Carsten Teinby og tilføjer, at det skal kunne dokumenteres over for myndighederne, at kontrollen har fundet sted inden første anvendelse.

”Desuden skal brugsanvisningen være til rådighed for den person, der bruger det tekniske hjælpemiddel, på et sprog, som han eller hun forstår. Den skal også altid være til rådighed på dansk, den skal være forståelig, og den skal løbende holdes ajour – eventuelt med et tillæg med egne erfaringer.”

Eftersyn af tekniske hjælpemidler skal udføres af en sagkyndig

Alle tekniske hjælpemidler skal periodisk igennem et eftersyn af en sagkyndig, som kan udføre selve eftersynet og udarbejde dokumentationen. Og det er vigtigt at holde sig opdateret på de nye regler:

”Det her er selvfølgelig de grove linjer for de nye bekendtgørelser 428 og 429, der erstatter 1109 og 612. Der er mange detaljer i dem, som man skal være opmærksom på – bl.a. oplæring og instruktion, selvkørende tekniske hjælpemidler, kraner og elevatorer på byggepladser. Hvis man er i tvivl, er det en rigtig god idé at få en autoriseret rådgiver som Human House til at gennemgå, om virksomheden overholder lovgivningen. Det kan give produktionstekniske udfordringer og eventuelt et påbud fra myndighederne, hvis der ikke er styr på sikkerheden,” siger Carsten Teinby.

Han slutter af med at fortælle, at hvis man foretrækker selv at gennemføre eftersynene, så er det faktisk også en mulighed. Det kræver dog, at du er uddannet til det. Det tager en dag at gennemføre den påkrævede uddannelse at udføre det lovpligtige eftersyn af tekniske hjælpemilder, og hvis det er vejen at gå for dig, kan du læse meget mere her.

Kontakt