Den 1. juli 2022 trådte nye bekendtgørelser om hhv. anvendelse og indretning tekniske hjælpemidler i kraft. Bekendtgørelserne 428 og 429 er både længere og mere detaljerede end de tidligere bekendtgørelser, og det er nødvendigt for at kunne imødekomme nutidens krav.