Vision Zero and The Great Reset

6. maj 2021 | Arbejdsmiljø

Ny forskning og nye data sikrer bedre ergonomi på arbejdspladsen

International og anerkendt matematisk model dokumenterer, at det gennem ergonomiske indsatser er muligt at reducere den fysiske belastning med op til 60 %.

Human House indleder et nyt samarbejde med AnyBody Technology, som til dagligt arbejder og forsker i løft og belastninger af kroppens muskler og led. Ved at simulere kroppens belastning med en avanceret computermodel er det muligt at påvise effekten af tekniske hjælpemidler og andre ergonomiske indsatser. Direktør Pernille Vedsted fortæller her, hvorfor Human House indleder et nyt samarbejde.

”I Human House brænder vi for at blive klogere på og ikke mindst hjælpe virksomheder og andre arbejdspladser til et godt ergonomisk og forebyggende arbejdsmiljø. Samarbejdet med AnyBody Technology er en del af vores strategi om at være ambitiøse på anvendt faglighed, hvor vi binder videnskabelig viden og metoder sammen med hverdagens praksis hos vores kunder. Ved at anvende forskning og teknologi fra AnyBody Technology, sammen med vores rådgivning om ergonomiske og forebyggende indsatser i arbejdsmiljøet, kan vi opnå en meget kvalificeret vurdering af den fysiske belastning og ikke mindst dokumentere og beregne effekten af de forebyggende tiltag,” siger Pernille Vedsted.

Hos AnyBody Technology er man også glade for samarbejdet, og administrerende direktør Jørgen Rosenkilde ser store perspektiver i den daglige rådgivning, som Human House har til kunder på tværs af landet.

”For AnyBody Technology repræsenterer samarbejdet med Human House et vigtigt skridt i vores strategi mod at gøre biomekanisk analyse tilgængelig som løsning af hverdagens problemer. Menneskekroppen er et overordentligt kompliceret system, og det er vanskeligt – grænsende til det umulige – at måle dens indre belastninger direkte. Ikke desto mindre er det disse belastninger, vi kan beregne med stor præcision med vores teknologi og software. Vores analysemetoder repræsenterer derfor en hidtil uudnyttet mulighed for at forstå skadesrisiko og effekten af ergonomiske tiltag i det fysiske arbejdsmiljø,” siger Jørgen Rosenkilde.

Ergonomiske indsatser reducerer belastningen

Den biomekaniske analyse fra AnyBody Technology viser, at det gennem målrettede ergonomiske indsatser er muligt at reducere muskelbelastningen med op til 60 %, mens det ved brug af tekniske hjælpemidler er muligt at reducere belastningen endnu mere.

”Vi ser en stor udvikling i de tekniske hjælpemidler i disse år, og et helt nyt, teknisk hjælpemiddel, man som virksomhed kan tage i brug, er et såkaldt exoskelet. Et exoskelet er et mekanisk skelet, som påsættes den enkelte medarbejder og hjælper med at aflaste kroppen for fysisk belastning. Ved at kombinere et exoskelet og analysemodellen fra AnyBody Technology kan vi kvalificere brugen af exoskeletter, så vi sikrer en optimal anvendelse af exoskelettet og derigennem forebygger fysisk nedslidning,” siger Pernille Vedsted.

Pernille Vedsted fortæller videre om, hvordan målingerne med AnyBody Technology foregår i praksis.

”Metoden foregår på en meget simpel og ikke-forstyrrende måde i den almindelige arbejdsgang. Medarbejderen skal blot have en række elastikbånd påsat tøjet på udvalgte steder på kroppen og derefter gennemføre sit sædvanlige arbejde. Dataene optages og lagres trådløst samtidig med, at arbejdet udføres. Med afsæt i dataene kan vi udføre en præcis analyse af den fysiske belastning i led og muskler og give et veldokumenteret grundlag for at udpege målrettede indsatser, der forebygger fysisk nedslidning,” siger Pernille Vedsted.

Kontakt

Flere nyheder