Forebyggelse skal være en del af din ledelse, hvis du vil af med ulykkerne

Forebyggelse skal være en del af din ledelse, hvis du vil af med ulykkerne

18. dec 2020 | Ledelse

Hvis man for alvor vil gøre sig håb om at nedjustere antallet af ulykker, kommer man ikke uden om at tænke forebyggelse ind i forretningsstrategien. Og skal man have skabt en forebyggelseskultur, kræver det, at man involverer topledelsen. For selvom medarbejderne måske nok er det udførende organ, så er det i ledelsen, at rammerne for deres arbejde bliver fastlagt.

”Det er meget sjældent medarbejderne, der træffer beslutninger om arbejdsgange, og derfor må det heller aldrig blive deres projekt at skabe rammerne for en forebyggelseskultur.” Sådan siger chefkonsulent i Human House Pernille Thau om lederens betydning for forebyggelsen af ulykker. Til daglig rådgiver hun om, hvordan Vision Zero kan sænke antallet af ulykker bl.a. ved at bygge bro mellem ledelsens og medarbejdernes erfaringer:

”Det er vigtigt for hver enkelt virksomhed at definere, hvad en forebyggelseskultur er for lige nøjagtig dem, og en sådan definition skal skabes i samarbejde mellem medarbejdere og ledelse. Det kommer til at klinge hult, hvis topledelsen har siddet i et direktionslokale og besluttet det hele uden hensyn til medarbejdernes input. Vi har behov for medarbejdernes input til, hvad det er for en adfærd, vi gerne vil fremme.”

Nødvendigheden af medarbejderinddragelse

Pernille Thau forklarer, at en af grundene til, at medarbejdernes input er så værdifuldt, er, at der ofte ikke er kongruens mellem ledernes og medarbejdernes oplevelse: ”Hvis man vil ændre kultur, skal det foregå tæt på medarbejdernes hverdag. Men et generelt problem, vi ser hos virksomheder, er, at lederne vurderer sikkerhedskulturen meget højere end medarbejderne gør, og at man ikke får fat i roden på de problemer, som i virkeligheden fylder allermest. Så selvom ledelsen skaber de ydre rammer for en god kultur, så er det nødvendigt at inddrage medarbejderne til at fylde rammerne ud med deres værdifulde viden om dagligdagens udfordringer.”

Why

For at den nye kultur forankrer sig, er det ifølge Pernille Thau nødvendigt, at den siver gennem hele organisationen. Det er ledernes opgave, og derfor er det afgørende, at de tror på forebyggelsens what og why. Arbejdsmiljø skal nemlig være med til at opfylde forretningsmålene frem for at være en hindring:

”At skabe en forebyggelseskultur kræver engagement fra top til bund, og man er nødt til at forpligte sig på et højere niveau. Det er ikke nok at skrive på sin hjemmeside, at virksomheden går op i arbejdsmiljø. Både medarbejdere og kunder gennemskuer lynhurtigt, hvis det er en tom floskel – og det bliver det, hvis det kun er et mantra, man bruger, indtil det virkelig kræver en indsats eller koster penge,” siger Pernille Thau og fortsætter:

”Derfor er det vigtigt at få koblet arbejdsmiljøet helt tæt på ens forretningsstrategi. Men det kræver altså, at man har et why, man tror på: Hvorfor er det strategisk vigtigt ud fra et forretningsperspektiv i lige netop din virksomhed? Arbejdsugen har kun et begrænset antal timer og ressourcer, så det giver sig selv, at hvis man vil prioritere arbejdsmiljø og skabe en forebyggelseskultur, så må noget andet nedprioriteres.”

What

Når man har skabt en fælles forståelse for, hvorfor forebyggelse skal være en del af forretningsstrategien, kan man begynde at gå ind i what-delen: Hvad er det præcis, den enkelte leder skal gøre anderledes for at opnå de ønskede resultater? Ifølge Pernille Thau er det her, det bliver tricky for mange virksomheder:

”Ledelse kan godt blive noget fluffy noget, hvis ikke man har noget helt konkret at måle på. Antallet af ulykker er måske nok håndgribeligt, men det fortæller bare ikke noget om kulturen, og hvorvidt den har rykket sig. For det er selvfølgelig godt, at tallet daler, men hvis man vil sikre medarbejderne på den lange bane, er det kulturen, man skal ændre,” fortæller Pernille Thau.

”Det er sværere at måle på bløde ting, eller om dine arbejdsforhold gør, at du er nedslidt om 20 år, og derfor tyr mange til at måle på ulykker. Lederen skal selv have lov til at formulere, hvad han i sin lederrolle kan gøre anderledes, men det er vigtigt at have faste KPI’er, lederen skal leve op til – ellers bliver det ikke en prioritet,” slutter Pernille Thau og henviser til Vision Zero som et oplagt redskab til at kvantificere, hvor på forebyggelsestrappen man ligger, og hvordan man flytter sig op.

Kontakt

Flere nyheder