Konsulent Human House taler om persontyper, MBTI og kreativitet

Findes der kreative personlighedstyper?

“Jamen jeg er jo ikke den kreative type” – måske har du hørt en kollega eller dig selv sige den sætning. Somme tider kan det virke som om, nogle mennesker bare er kreative, mens andre bare ikke er kreative. Men måske bunder det i en lidt for snæver definition af, hvad kreativitet egentlig er?

Ved at bruge MBTI kan vi få øjnene op for måder at være kreativ på, som vi måske ofte overser, men som kan give værdi. Det kan du læse mere om her.

Alle mennesker kan være kreative

​Ord som kreativitet og innovation bruges i flæng og i mange sammenhænge, men ofte beskriver de i bund og grund evnen til at få idéer og implementere dem bagefter. Psykologiprofessor Lene Tanggaard forsker i kreativitet, og ifølge hende er mennesket grundlæggende et kreativt væsen. Vi eksternaliserer os selv – vi tager noget indre, som fx en idé, en justering eller en vision og frembringer nye ting i den ydre, eksterne verden igennem den kreative proces. Alle mennesker udfolder deres kreativitet på en eller anden måde, og vi kan i princippet alle sammen blive mere kreative – hvis vi øver os.

MBTI giver indblik i nogle af de typiske forskelle, der er mellem os, og som har betydning for måden, vi udfolder vores kreativitet på. For når vi møder opgaver, der kalder på kreativitet og innovation, vil vi ofte have forskellige tilgange.

Er Intuition mere kreativt end Sansning?

Kreativitet og innovation er komplekst, og vores måde at udtrykke kreativitet på er påvirket af mange ting som personlighed, motivation og omgivelser. Én af de dimensioner i MBTI, der i en lang række studier og forskningsartikler bliver associeret med kreativitet og innovation, er Intuition (N) og Sansning (S).

Har du præference for Sansning, vil du ofte søge mod detaljer, fakta og en praktisk forståelse. Det betyder også, at din måde at være kreativ på ofte vil komme til udtryk ved, at du bruger dine praktiske erfaringer til at forsøge at justere og skrue på den virkelighed, du befinder dig i.

Har du derimod præference for Intuition, vil du ofte fokusere på helhedsbilledet, på mønstre og en mere teoretisk forståelse. Det betyder, at din måde at være kreativ på ikke nødvendigvis tager afsæt i den virkelighed, der ligger foran dig, men i stedet ved at skabe noget nyt eller originalt ud fra en vision.

Har du brug for tilpasning eller nytænkning?

Forskellene mellem den Sansende og den Intuitive kreativitet kan komme til udtryk på mange måder. Vi kan fx forestille os en virksomhed, der gerne vil udbyde et nyt lederkursus, og som har inviteret til et udviklingsmøde.

Her vil en Sansende mødedeltager typisk tage udgangspunkt i de praktiske erfaringer, virksomheden har fra tidligere kurser og bruge det som afsæt til at udvikle det nye kursus. Det kan føre til udviklingen af et nyt kursus, der bygger på samme grundlæggende principper som tidligere kurser, men som gennem kreativitet og innovation er blevet tilpasset, justeret og forbedret.

Omvendt vil den Intuitive mødedeltager måske lægge ud med at stille spørgsmålet “Hvad er ledelse egentlig?”. Det kan åbne op for nye måder at se ledelse på og kan føre til udviklingen af et lederkursus med en grundlæggende anderledes opbygning og indhold end de lederkurser, virksomheden tidligere har udbudt. Forskellen mellem de to tilgange er forskellen mellem adaptiv innovation og original innovation.

Adaptiv innovation bruger vi, når vi justerer og tilpasser det, der allerede findes, ligesom den første person fra lederkursusmødet. Fx kan vi forbedre eksisterende arbejdsgange og procedurer for at øge kvaliteten eller effektiviteten af det produkt eller den service, vi leverer. Ofte vil adaptiv innovation ikke lede til banebrydende nye ideer, men i stedet værdifulde, praktiske forbedringer, der ovenikøbet også tit er rimelig lette at implementere, fordi de har taget udgangspunkt i en konkret kontekst.

Original innovation er den form for kreativitet, vi ser hos mødedeltager nummer to. I original innovation forholder vi os ikke nødvendigvis til, hvad vi tidligere har prøvet, eller hvad der umiddelbart er praktisk muligt. I stedet leger vi med tanken om at afprøve nye tilgange. Original innovation kan føre til grundlæggende anderledes ideer med stor værdi, men som også kan møde mere modstand eller være svære at implementere, fordi de ikke har haft den nuværende virkelighed som udgangspunkt.

Brug MBTI til at strukturere den kreative proces

Forskellige personlighedstyper kan altså være kreative på forskellige måder, og det der for én person virker som et problem, kan for en anden være en del af løsningen. Derfor er det vigtigt for et team at kunne se problemstillinger fra flest mulige vinkler.

I virkeligheden handler det ikke så meget om, hvorvidt vi er kreative eller ej. Et bedre spørgsmål at stille sig selv vil være: “Hvilken form for kreativitet kalder det her problem på?”. Er der brug for, at vi justerer og forbedrer vores nuværende processer? Har vi brug for at blive inspireret af andre branchers måde at gøre tingene på? Eller skal vi måske udvikle noget grundlæggende nyt?

Her kan MBTI hjælpe med at danne overblik over teamets sammensætning og give struktur til processen. Er der fx visse kreative præferencer, der er overrepræsenterede i dit team, og derfor måske dominerer jeres idéudviklingsmøder? Med MBTI som procesværktøj bliver det lettere at få øjnene op for og hjælpe hinanden med at træde ind i de former for kreativitet, som dit team måske ikke automatisk bruger tid på. Det giver et mere nuanceret fundament og kan understøtte flere forskellige typer af ideer, der alle kan give værdi.

Kontakt

Flere nyheder