Værktøj til ledere: Sådan får du medarbejderne godt tilbage på arbejdspladsen

17. dec 2020 | Arbejdsmiljø, Ledelse

Værktøj til ledere: Sådan får du medarbejderne godt tilbage på arbejdspladsen

Coronakrisen har vendt op og ned på de faste rutiner. Derfor står mange ledere i en særlig situation nu, hvor de skal modtage medarbejderne tilbage på arbejdspladsen. Human House har udarbejdet et værktøj, som skal hjælpe ledere i små og mellemstore virksomheder med at håndtere tilbagevendte medarbejdere, som har vidt forskellige forventninger til at vende tilbage til arbejdspladsen.

Den arbejdsplads, du vender tilbage til efter krisen, er ikke som før. Virksomheden har forandret sig, vores måde at være sammen med hinanden på har forandret sig, og den enkelte medarbejder har måske også forandret sig. Derfor er udgangspunktet for det nye værktøj at give ledere en klar forståelse af, at der er tale om en overgangsperiode, når medarbejderne vender retur, fortæller Stine Moesmand, erhvervspsykolog og afdelingsleder i Human House:

”Det vil være uheldigt, hvis lederen forventer, at når medarbejderne kommer tilbage, kan vi køre videre som før. Det er ikke tilfældet. Den normale rutine er blevet brudt under nedlukningen, men krisen har varet så tilpas længe, at de fleste medarbejdere har fundet nye rutiner. Som leder er det relevant at zoome ind på, hvilke erfaringer medarbejderne har gjort sig i dette skift, for at I sammen kan udvælge det bedste fra begge tider og inkorporere det i ’det nye normal’ på arbejdspladsen.”

For at hjælpe ledere til at håndtere overgangsituationen har Human House udarbejdet et videnskatalog og tre letanvendelige værktøjer, som giver et holistisk billede af medarbejderens situation. Tilsammen giver de tre værktøjer en række håndgribelige retningslinjer til arbejdspladsen, som skal være med til at sikre trivsel blandt alle medarbejdere.

Første værktøj: Tjekliste til inspiration
For at kunne hjælpe medarbejderne godt tilbage på arbejde og tage højde for deres forskellige forventninger og behov, indeholder første værktøj en tjekliste til ledergruppen. Temaerne i tjeklisten dækker tilsammen centrale aspekter af medarbejderens situation under hjemsendelsen og i forbindelse med genåbning af arbejdspladsen:

”Formålet med tjeklisten er, at I som ledergruppe gennemgår hvert punkt og forholder det til jeres situation på arbejdspladsen og til medarbejderne,” forklarer Stine Moesmand og fortsætter:

”Nogle kan komme tilbage med smerter fra dårlige arbejdsstillinger hjemme, mens andre har forbedret deres fysiske tilstand, fordi de har haft god tid til at lave bedre måltider eller dyrke motion. Så det hele er heldigvis ikke sort, og der kan være nogle positive konsekvenser, som også er vigtige at få talt om.”

Andet værktøj: Samtale mellem leder og medarbejdere
Værktøj nummer to skal facilitere en 1:1-samtale mellem lederen og medarbejderen med spørgsmål, som udspringer af temaerne i videnskataloget:

”Som leder kan du spørge ind til, hvilke erfaringer medarbejderen har gjort sig de sidste måneder, og hvilke kompetencer medarbejderen har opøvet. Ud fra et psykologisk synspunkt er det vigtige spørgsmål, fordi det er der, medarbejderen skal italesætte sine egne strategier, og I sammen kan have en dialog om, hvordan medarbejderen har klaret sig godt igennem krisen og kan fortsætte på samme gode måde.”

Tredje værktøj: Dialogproces om gode leveregler
Det sidste værktøj skal hjælpe lederen til at sikre, at hele teamet i samarbejde får etableret gode leveregler på arbejdspladsen.

”Værktøjet indeholder en procesbeskrivelse til lederen om, hvordan du arbejder med en gruppe, hvordan du fordeler grupperne, hvordan du stiller spørgsmål, og hvordan du til sidst samler op. Som en hjælp til processen indeholder værktøjet også dialogkort, som medarbejderne kan tale ud fra. Målet er, at når teamet har været igennem de spørgsmål, står du som leder tilbage med data, som man kan kalde for ’de gode leveregler for vores arbejdsplads’,” forklarer Stine Moesmand.

Forskel på medarbejderen før og efter krisen
Når der er så stort fokus på medarbejdernes tilbagevenden til arbejdspladsen, skyldes det, at der faktisk er en sandsynlighed for, at dine medarbejdere har lært noget undervejs i krisen, og dermed har deres holdninger til det gode arbejdsliv måske taget en drejning.

Derfor skal værktøjet hjælpe lederen til at forstå forandringerne og forskellighederne i medarbejdergruppen. For Stine Moesmand er det en vigtig pointe:

”Et af de vigtigste punkter i at bruge værktøjet er, at du som leder forstår, at dine medarbejdere reagerer på meget forskellige måder. Er du ikke opmærksom på det, er der en risiko for, at virksomheden ikke får en god opstart, at medarbejderne ikke trives, når de kommer tilbage, og at du som leder ikke trives med dine opgaver. Og så opstår der en række nye problemer, som virksomheden skal kæmpe med,” slutter hun af.

Brug værktøjet i din egen virksomhed eller organisationer

Du kan downloade Værktøj til ledere lige her

Om projektet

Værktøjet er finansieret af Velliv Foreningens Akutpulje, som bl.a. støtter projekter, der hjælper små og mellemstore virksomheder med at styrke den mentale sundhed blandt medarbejderne og sørge for, at de kommer godt tilbage til hverdagen på arbejdspladsen efter coronakrisen.

Kontakt

Flere nyheder