Vision Zero and The Great Reset

10. mar 2021 | Arbejdsmiljø

Vision Zero and The Great Reset: International online konference sætter fokus på forebyggelse og fremtidens miljøarbejde

Den 17. – 18. marts afholder ORP (The International Occupational Risk Prevention Foundation) i samarbejde med Global Vision Zero Council og Human House Ledelse & Arbejdsmiljø en storstilet international online arbejdsmiljøkonference med fokus på forebyggelse og sikring af bedre arbejdsmiljø. Konferencen er gratis, og det er muligt at deltage i udvalgte dele af konferencen, som forløber over to dage.

Eksperter og arbejdsmiljøchefer fra anerkendte, internationale virksomheder og organisationer fra mere end 30 lande giver til konferencen Vision Zero and The Great Reset et unikt indblik i, hvordan store, internationale virksomheder arbejder med at skabe et højere forebyggelsesniveau i forhold til sikkerhed, sundhed og trivsel på fremtidens arbejdspladser.

Direktør i Human House Ledelse & Arbejdsmiljø Lars Tornvig fortæller her, hvilken rolle Human House spiller i konferencen, og hvorfor den er vigtig:

”Som landets største autoriserede arbejdsmiljørådgiver brænder vi selvsagt for at hjælpe og rådgive virksomheder om, hvordan de sikrer et godt arbejdsmiljø, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at inspirere og dele ud af den viden og erfaring, vi gør os gennem vores arbejdsmiljørådgivning. I Human House Ledelse & Arbejdsmiljø vil vi derudover også gerne være med til at skabe opmærksomhed om udfordringer og muligheder i fremtidens arbejdsmiljøarbejde, og konferencen Vision Zero and the Great Reset udgør en helt unik mulighed for at hente global inspiration hjem til dette.”

Kan vi gentænke arbejdsmiljøarbejdet og skabe et højere forebyggelsesniveau?
Lars Tornvig fortæller videre om idéen og tankerne bag konferencen:

”Idéen til konferencen er opstået på baggrund af World Economic Forum, der i 2020, som en følge af corona-pandemiens store omvæltninger og påvirkning af verdenssamfundet, præsenterede initiativet The Great Reset. Herved opfordrer de nationer og verdensledere til at gentænke den globale økonomi til fordel for en ny og bedre fremtid for mennesker og vores planet. På samme måde ønsker vi med konferencen at inspirere til, at vi i samme ombæring gentænker arbejdsmiljøet og skaber et højere forebyggelsesniveau.”

Kort om Vision Zero

• Vision Zero er ikke et mål, men et mindset, der tager udgangspunkt i, at alle arbejdsulykker, arbejdsrelaterede skader og sygdomme kan forebygges.

• Vision Zero handler om fokus på at opbygge en forebyggelseskultur, som integrerer både sikkerhed, sundhed og trivsel.

• Human House Ledelse & Arbejdsmiljø er global Vision Zero-partner, og vi bistår flere danske virksomheder i at skabe et Vision Zero-mindset.

• Human House Ledelse & Arbejdsmiljø står bag The Danish Vision Zero Council, som blev etableret i 2020.

• På konferencen Vision Zero and The Great Reset bidrager Human House Ledelse & Arbejdsmiljø med to oplæg fra henholdsvis direktør Lars Tornvig og afdelingsleder Pernille Thau.

Kontakt

Flere nyheder