Ny overenskomst fra DI/CO for helbredskontrol ved natarbejde

Ny overenskomst fra Dansk Industri for helbredskontrol ved natarbejde

Natarbejde er forbundet med en øget sundhedsrisiko, der kan påvirke både din fysiske og mentale sundhed. Derfor er det et lovkrav, at der tilbydes helbredskontroller til alle, der arbejder om natten. En ny overenskomst for helbredskontrol ved natarbejde betyder skærpede regler for medlemmer af Dansk Industri og Centralorganisationen af industriansatte i Danmark (DI/CO), der ikke i forvejen lever op til NFA’s (Nationalt Forskningscenter for Arbejdsmiljø) anbefalinger for organiseringen af natarbejde.

Hvordan lyder NFA’s anbefalinger?

I 2020 publicerede NFA en artikel, der havde til formål at give forskningsbaserede anbefalinger for tilrettelæggelse af natarbejde med henblik på at mindske sundhedsrisici, som er naturligt forbundet med det at arbejde om natten. Anbefalingerne lyder som følger:

  • Højst 3 nattevagter i træk
  • Mindst 11 timer mellem to vagter
  • Højst 9 timers varighed pr. vagt
  • Maksimalt én nattevagt om ugen for gravide

NFA’s anbefalinger bygger på forskning, som peger på, at risikoen for ulykker, visse former for kræft samt graviditetskomplikationer mindskes ved at tilrettelægge natarbejde efter anbefalingerne. Disse anbefalinger ligger altså til grund for de skærpede krav til helbredskontrol ved natarbejde, som er trådt i kraft pr. 1. marts 2024.

Hvad indebærer DI/CO’s skærpede krav til helbredskontrol ved natarbejde?

De virksomheder, der ikke lever op til NFA’s anbefalinger, skal pr. 1. marts 2024:

  • Tilbyde årlig helbredskontrol til deres natarbejdere
  • Gøre helbredskontrol obligatorisk for natarbejdere hvert 2. år
  • Inkludere udvidet helbredskontrol til natarbejdere, der er fyldt 50 år eller derover
  • Gennemføre årlig APV særlig rettet mod natarbejde (i overensstemmelse med de fire trin for APV)
Ny overenskomst for helbredskontrol ved natarbejde

Medlemmer af DI/CO skal årligt diskutere og dokumentere, om de overholder anbefalingerne for natarbejde. Du kan læse mere i Industriens overenskomst (2023-2025) her.

Step-by-step-guide til din arbejdsplads

Human House har udviklet en step-by-step guide, der hjælper dig til at finde frem til reglerne for helbredskontrol ved natarbejde på netop din virksomhed. Tilgå guiden ved at klikke her.

Kontakt

Flere nyheder

Cases