Tag:

Human House

Fra fire til én

Fra fire til én

Human House/ArbejdsmiljøCentret er live med en ny, fælles hjemmeside, der markerer overgangen fra fire virksomheder til en samlet virksomhed, som nu er Danmarks største arbejdsmiljørådgiver, under navnet Human House Ledelse & Arbejdsmiljø.