To mænd måler spildevand for PFAS

Hvad er PFAS, og hvor forekommer det i arbejdsmiljøet?

Mange danskere arbejder hver dag med produkter, som indeholder PFAS, eller arbejder i områder med forhøjet PFAS-værdier. Evighedskemikaliet PFAS er derfor ikke kun et miljøproblem, men også et arbejdsmiljøproblem, du som virksomhed og arbejdsplads skal forholde dig til, så dine medarbejdere kan gå sikkert på arbejde hver dag. Vi giver dig her en guide til, hvordan du som virksomhed skal forholde dig til PFAS, og hvordan du bedst muligt sikrer dig mod eksponering.

Hvordan optages PFAS i kroppen?

PFAS optages primært via næse eller mund, hvor det passerer ned gennem lungerne eller tarmen, hvorfra det optages i blodet. Ifølge Sundhedsstyrelsen er det begrænset, hvor meget PFAS man kan optage gennem huden. PFAS kan altså optages i kroppen gennem mad og drikke, ved at indånde støvpartikler eller aerosoler, eller ved at gravide og ammende giver det direkte videre til fosteret eller barnet.

Alle mennesker udsættes for PFAS i begrænset omfang. Dog har nogle været udsat for større mængder i forbindelse med lokale miljøforureninger.

Hvordan kan du blive eksponeret for PFAS, når du er på arbejde?

PFAS optræder i mange forskellige former på arbejdspladsen, og du kan derfor møde PFAS mange forskellige steder i arbejdsmiljøet. Du kan bl.a. møde risikoen for PFAS ved:

 • Arbejde i jord, der er forurenet med PFAS
 • Slipmidler
 • Teflonbelægningerpå gryder, stegepander o.lign.
 • Emballage
 • Forkromning
 • Hydraulisk væske
 • Imprægnering af tøj, sko o.lign.
 • Klæbemidler
 • Kosmetik
 • Maling og lak
 • Rengøringsmidler

 

Hvordan begrænser og beskytter du dig mod PFAS?

Der er på nuværende tidspunkt ikke nogen anvisninger fra Arbejdstilsynet om, hvordan du beskytter dig mod PFAS, som der er ved andre problematiske stoffer. Det er samtidig en udfordring, at PFAS ikke nødvendigvis er opgivet i databladene på kemiske produkter.

Hvis du arbejder i jord forurenet med PFAS, anbefaler vi i Human House følgende:

 • Brug af maskiner med overtryk i kabine og med filter
 • Begræns sidemandseffekt: Undgå, at der er personer til stede, mens der laves maskinelt gravearbejde
 • Vand jorden for at støvbinde
 • Brug turbomaske med P3-filter ved støvende arbejde
 • Sikr god håndhygiejne
 • Vask arbejdstøj og rengør fodtøj dagligt

Hos Human House kan vi hjælpe din arbejdsplads med at sikre sig mod at anvende kemikalier, som indeholder PFAS. Vi kan også hjælpe med planer for minimering af kontakt.

Hvordan kan du måle PFAS?

En metode til at påvise, om der er PFAS i produktionen, er ved at måle PFAS i spildevandet og derefter opspore kilden til PFAS.

Hos Human House kan vi hjælpe din arbejdsplads med måling af niveau af PFAS/PFOS. Vi kan hjælpe med at få foretaget en undersøgelse af spildevandet fra produktionen, så det kan afklares, om der er PFAS i produktionen.

Faktaboks

PFAS står for per- og polyfluoralkylforbindelser (engelsk: perfluoroalkyl and polyfluoroalkyl substances). PFAS er alkylforbindelser (kulstofkæder), hvor flere hydrogenatomer er udskiftet med fluoratomer. Hvis alle hydrogenatomer er udskiftet med fluor, kaldes stoffet en perfluoralkylforbindelse, og hvis der stadig er hydrogenatomer tilbage, kaldes stoffet en polyfluoralkylforbindelse.

PFAS består af mere end 4.700 kemikalier og kaldes evighedskemikalier, fordi de er ekstremt vedholdende og er svært nedbrydelige i både vores krop, men også i naturen. PFAS-stoffer er særligt overfladeaktive, da de både er vand-, olie- og fedtafskyende. Det er netop på grund af disse egenskaber, at de anvendes i mange forskellige produkter.

Grænseværdier for PFAS i jord og vand

Miljøstyrelsens nyeste kvalitetskriterier for jord er på 0,01 mg/kg for den samlede mængde på de fire PFAS-stoffer: PFOA, PFOS, PFNA og PFHxS. Kvalitetskriterierne for grundvand er 0,002 µg/l for den samlede mængde af de fire PFAS-stoffer.

For de 22 PFAS-stoffer: PFBS, PFPeS, PFHxS, Pps, PFOS, PFNS, PFDS, PFUnDS, PFDoDS, PFTrDS, PFOSA, 6:2 FTS, PFBeA, PFPA, PFHxA, PFHpA, PFOA, PFNA, PFDA, PFUnDA, PFDoDA og PFTrDA er kvalitetskriterierne 0,4 mg/kg jord og 0,1 µg/l grundvand.

Flere nyheder