mbti-i-dit-team-Human-House

8. feb 2022 | Ledelse

MBTI i dit team: Skab et fællesskab om forskelligheden

Med Myers-Briggs Type Indicator – MBTI – som fælles værktøj får dit team et legitimt sprog for det, der ellers kan være betændt eller vanskeligt at tale om. For når vi får belyst vores styrker og svagheder i en fælles og neutral setting, hvor alle lærer nyt om sig selv og hinanden, opstår der et fællesskab om netop det at være forskellige. Det skaber værdi for både team og organisation som helhed.

MBTI er et typeværktøj, som er kendt vidt og bredt verden over. Det tager udgangspunkt i Carl Jungs teori om typologi og har været brugt som værktøj til personlig udvikling og selvindsigt på individ- og gruppeniveau igennem adskillige år. I organisationer er værktøjet for mange en gammel kending, og det er særligt brugt i teamudvikling, hvor det danner et letforståeligt udgangspunkt for at dykke ned i hinandens styrker, forskelligheder og individuelle præferencer. Ninna Næslev er erhvervspsykolog i Human House og ekspert og træner i MBTI. Hun ser mange gode grunde til at introducere nye såvel som etablerede teams til MBTI.

– Når vi bruger MBTI i teamudviklingen, er det med ambitionen om at højne kvaliteten af samarbejdet mellem teammedlemmerne. Det sker med udgangspunkt i selvindsigt, som er grundstenen i teorien bag MBTI, forklarer hun:

– På teamworkshops med MBTI arbejder vi konstruktivt og åbent med forskellighed. Den viden, sparring og indsigt, som deltagerne tager med derfra, gør ofte en stor forskel for effektiviteten og for trivslen i teamet efterfølgende.

Et servicetjek i det etablerede team

Det er de ifølge erhvervspsykologen relevant at bruge MBTI som værktøj i ethvert team. Uagtet om der er tale om et helt nyt team med medlemmer, der står overfor at etablere et samarbejde, eller om der er tale om en gruppe mennesker, der har arbejdet sammen i lang tid.

– For det etablerede team er der måske gået lige vel meget drift i den, og tiden med har måske haft en effekt på arbejdspladsen generelt og på teamets arbejdsgange og rutiner. Man trænger måske til at få luftet lidt ud – i overført betydning – og få et servicetjek, forklarer Ninna Næslev og uddyber:

– Teamet kan have brug for at arbejde med, hvordan de kommer til at forstå hinanden bedre eller til bedre at udnytte hinandens forskelligheder som værdifulde ressourcer. De fleste er ganske klar over de små individuelle forskelle, der er imellem os, men trods bevidstheden kan der mangle et fælles sprog for det. Og det er nøjagtig det, som MBTI i denne sammenhæng er enormt brugbart til.

Aha-oplevelser hver gang

– Vi oplever altid en begejstring og fascination hos deltagerne, når de lærer nyt om sig selv – eller måske er det netop, fordi det ikke er nyt, det de lærer, men derimod er noget, de for første gang får sat ord på og får overblik over. Det er her, alting starter. At få klarhed over, hvad der føles naturligt for dig, og hvad der ikke gør. Og jeg vil driste mig til at sige, at jeg altid oplever, at deltagerne får aha-oplevelser på en teamudviklingsworkshop, fortæller Ninna Næslev.

– Vi får et sprog, og vi får en ramme at sætte indsigten og bevidstheden ind i. I denne ramme er det helt legitimt at tale om vores forskelle i stedet for, at vi skal gætte os frem til noget og måske derfor kommer til at tage misforståede hensyn, blive forudindtagede eller irriterede på hinanden.

Hjælp til at komme over i hinandens sko

MBTI arbejder med 16 typekoder. De bliver afgjort af de dominante præferencer, som vi hver især har. De bliver kortlagt ved hjælp af en spørgeskemabesvarelse, og derudfra får man en kode bestående af fire forskellige bogstaver, som hvert repræsenterer én af de fire dominerende præferencer (se infografik). Der arbejdes med otte præferencer, som vi alle sammen bruger i en eller anden udstrækning – bare ikke på samme tid eller med samme fortrolighed. Ninna Næslev forklarer:

– Har du præference for Følen, mens din kollega har for Tænkning, er det forskellige spørgsmål og argumenter, I bruger, når I skal træffe beslutninger. Har du præference for Introversion, og jeg har for Ekstroversion, er det en forskellig energi, vi lægger i arbejdet. Det vil også være forskellige steder, vi synes, at magien sker på arbejdet og i processerne, forklarer hun.

MBTI-i-dit-team-Human_House

– Dét at blive bevidste om det i teamet er noget rigtig mange ser et stort potentiale i: Når vi aktivt bruger den viden, som MBTI giver os om hinanden i teamet, oplever vi, at forskelligheder og uenigheder går fra at være kimen til frustration og irritation til i stedet at være kimen til nysgerrighed og indsigt i os selv og hinanden. Nu opdager vi pludselig, at vi ved, hvad der ligger til grund for hinandens handlemønstre og tilgange, og vi kan italesætte det og strukturere vores samarbejde derefter. Og gå udenom mange unødvendige uenigheder og konflikter.

Et oplagt fundament for nye teams

Også når der er tale om en helt ny konstellation af teammedlemmer, er MBTI et oplagt fundament. Her kan man s, at MBTI bliver brugt forebyggende, fordi man gerne fra start vil have den nødvendige viden om hinanden til at kunne optimere samarbejdet og tage højde for forskelligheder.

– MBTI giver det nystartede team et forspring i forhold til at optimere samarbejdet og effektiviteten. Har man været fælles om at arbejde med værktøjet og er tilbage i hverdagen, hvor man løber ind i udfordringer, små-konflikter eller andet, er det belejligt at kunne finde tilbage til den workshop, som alle var en del af, og bruge læringen derfra i dagligdagen, slutter erhvervspsykologen.

Kontakt

Flere nyheder