Erhvervspsykolog Ninna Næslev holder oplæg

Struktur skaber kultur

Åbne kontorlandskaber, gruppetænkning og en mødekultur præget af plenumdiskussioner og dynamiske dagsordener. Mange arbejdspladser er ekstrovert-orienterede, men ethvert team har dog brug for både introverte og ekstroverte facetter. Det kræver, at vi genbesøger vores hverdagsstruktur på arbejdspladsen. Jeg giver her fire tips til, hvordan I kan opdyrke de introverte facetter og derved opnå en optimal balance på arbejdspladsen.

At kende vores egne og andres præferencer bidrager til at forstå, hvad der ubevidst dominerer hos os, men der ligger også en styrke i at forstå, at vi har brug for både ekstroverte og introverte energier for at skabe et sundt og produktivt arbejdsmiljø.

I arbejdet med persontyper har vi en tendens til at fokusere på enkeltpersoners præferencer: Thomas har dén præference og Susanne dén. Men der findes en alternativ tilgang, som giver os en række andre opmærksomheder som team. Det handler om at se på dimensionerne i MBTI som energisystemer, hvor vi som team har brug for eksempelvis både det introverte og det ekstroverte, uagtet hvem der repræsenterer hvilke præferencer. Når det gælder introversion og ekstroversion, er møder et klassisk eksempel: Vi holder et hav af møder, som generelt følger den samme struktur, hvor vi møder op, diskuterer, konkluderer og så sætter i gang. Men denne struktur giver ikke plads eller tid til hverken refleksion, fordybelse eller at lytte til hinanden, selvom alle på mødet ville have gavn af netop det – uanset præference. Og denne gængse måde at afholde møder på afspejler vores ubevidste strukturer for måden, hvorpå vi taler om opgaven.

Det er en struktur, som er mest til gavn for de ekstroverte, som typisk er igangsættende, handlende, udtryksfulde, aktive i sociale sammenhænge og har evnen til at dyrke det brede netværk. Men både disse og dem med præference for introversion vil have gavn af nogle af facetterne fra den introverte dimension: At sætte tempoet ned, lytte, reflektere og have tid til at tænke tingene igennem, inden de bliver sagt højt.

For at undgå at overse og udnytte vigtige ressourcer, er det afgørende at tale om, hvad opgaven eller den gældende agenda kalder på. Har den brug for, at der trækkes på de introverte eller ekstroverte facetter – eller endda lidt fra begge?

Vejen til at udnytte det potentiale og den energi, som ligger i både det ekstroverte og introverte, er via struktur. Vi er nødt til at skabe en struktur, hvor vi giver plads til begge dele, og fordi vi i forvejen har tendens til at dyrke de ekstroverte facetter i vores arbejdsliv, kommer her fire brugbare tips til, hvordan I kan dyrke de introverte facetter og udnytte mulighederne, de giver:

 • Dyrk stilhed sammen!
  Start møder med refleksionstid og vær stille sammen. Prøv fx Silent Co-creation, der handler om at skabe ro sammen gennem planlagte øjeblikke af stilhed – også gerne undervejs i møder, der varer mere end 45 minutter. Den systematiske brug af stilhed forbedrer lytteevnen og optimerer arbejdskvaliteten på flere områder, inklusive beslutningstagning, kommunikation og præcis formidling.
 • Sæt refleksionstid i kalenderen!
  … eller som en britisk kvinde engang sagde til et oplæg ”let it churn”. Nogle gange kommer løsningerne og de gode idéer, når vi tør slippe tankerne om det. Vores hjerne arbejder stadig i baggrunden, selvom vi går en tur eller gør noget andet, end at sidde koncentreret og prøve at finde svaret.
 • Drop back-to-back møder
  Vi ved fra forskning, at hvis vi ikke har hjernepauser mellem møder, så nedsætter det alle de fede kompetencer såsom kreativitet, idéudvikling og evnen til at sætte os ind i komplekst stof. Plus der er risiko for at brænde hjernen af på sigt. Så hav tid til både at bearbejde mødets indhold og tid til pause mellem møder.
 • Tjek godt ind og ud af ugen
  Vi har tendens til at gå i gang med fuld smæk mandag morgen og nogle gange helt til fredag eftermiddag. Skab en god balance i arbejdslivet ved at sætte tid af til både at lande godt i en ny uge og til at tjekke godt ud på vej på weekend.

Kontakt

Flere nyheder