Julefrokost

29. nov 2022 | Arbejdsmiljø

En arbejdsmiljørådgivers guide til firmajulefrokosten

Rundt omkring er arbejdspladserne allerede i gang med at afvikle årets fest: Julefrokostsæsonen er nemlig over os. Det hører vel næppe til sjældenhederne, at der ryger en øl og et par snapse indenbords i løbet af en traditionel firmajulefrokost, og det hænder også, at der bliver spillet op til dans. Men hvem står til ansvar, hvis jeg skvatter på dansegulvet og forstuver min ankel eller brækker mit håndled? Hvad gør jeg, hvis jeg oplever upassende adfærd fra kolleger, eller hvis jeg selv kommer til at dumme mig? Tør vi overhovedet holde julefrokost og hvad med COVID? Vi har spurgt Trine Juulstrup, arbejdsmiljørådgiver med speciale i blandt andet psykisk arbejdsmiljø og personalejuridiske politikker, om gode råd set fra et arbejdsmiljøperspektiv.

Er jeg på arbejde, når jeg er til firmajulefrokost, og hvem har egentlig ansvaret, hvis jeg kommer til skade i løbet af arrangementet?

”Så længe du er inden for de officielle rammer af julefrokosten, og det er din arbejdsgiver, der står som afsender på invitationen, er du dækket af arbejdsmarkedets erhvervssikring (AES). Det gælder som udgangspunkt også, hvis du snubler på dansegulvet i dine 10 cm høje stiletter eller dine glatte laksko. I hvert fald hvis der – også blot implicit – er lagt op til, at man skal danse til arrangementet.”

”Hvis du senere kaster dig ud i en overmodig eller ligefrem dumdristig dans, der eksempelvis foregår på bordene, så dækker forsikringen ikke, selvom du stadig er til julefrokost. Det, der er afgørende i den sammenhæng, er, at handlingen skal være en del af julefrokostkonceptet og inden for rammerne af det, man kan forvente til et sådant arrangement. Så medmindre direktionen ligefrem slår armene ud og siger ”Nu skal der danses på bordene!”, så er der selvfølgelig nogle forholdsregler, for bare fordi det er sket i arbejdstiden, er det ikke nødvendigvis at anse som en arbejdsskade – AES vil altid vurdere en skade med afsæt i den konkrete hændelse.”

Skal jeg undervejs vurdere mine dansefærdigheder i forhold til mit snapseindtag?

”Jeg er selvfølgelig fortaler for, at man altid bruger sin sunde fornuft. Men det er som sådan ikke et krav i denne sammenhæng. Det er jo ofte sådan, at når alkoholen går i blodbanerne, så bliver den sunde fornuft skubbet i baggrunden, og det kan resultere i, at man handler uden helt at have tænkt handlingen til ende. Men så længe det ikke er en overmodig handling, der ligger til grund for, at du kommer til skade, så er det i realiteten fuldstændig irrelevant, hvor påvirket du er af alkohol.”

”Men lad os lige dvæle lidt ved alkoholen: De fleste virksomheder har en alkoholpolitik, og den gælder i princippet også til julefrokosten, medmindre det er sagt højt, at man dispenserer fra den netop ved dette arrangement. Sørg altså for, at alle er orienterede om, at virksomhedens alkoholpolitik er suspenderet ved julefrokosten.”

Få sagt det hele højt

Tør vi overhovedet holde firmajulefrokost, når vi ser tilbage på de seneste års fokus på krænkende adfærd og sexisme?

”Selvfølgelig tør vi at holde julefrokost. Hvis vi lader os begrænse og dropper firmajulefrokosten, fordi vi er nervøse for krænkelser og upassende adfærd, er det et udtryk for, at angsten bliver styrende, og det er sjældent særligt gavnende.”

”Få i stedet understreget, at det er i orden at sige fra. Mange af de sager, vi har hørt om, er opstået, fordi der er noget, der har været usagt, og det skal vi lære af. Førhen har man oplevet, at man ikke blev hørt, når man sagde fra, eller det har måske ikke engang været oplevet som en mulighed at kunne sige fra. Et godt råd i denne sammenhæng er egentlig ret enkelt: Det koster ikke noget at opføre sig ordentligt. Skulle det alligevel ske, at nogen skubber en hånd væk, eller at nogen er nødsaget til at sige fra, så er det i og for sig også helt gratis at lytte til dét og at agere på det.”

”Bemærker du, at der foregår noget på dansegulvet, som ikke ser rart ud, kan du jo vælge at skifte dansepartner midt i en dans, initiere en fællesdans eller gøre noget helt tredje, der opløser eller bryder en potentielt problematisk situation. Du kan også spørge direkte, om det, der foregår, er okay for alle: Lad os lige slå fast, at krænkelser dækker over noget, der er uønsket – hvis det er ønsket, er det flirt, og det skal der også være plads til. Det uønskede skal vi finde ud af at håndtere, men det ønskede vil vi gerne beholde; hygge og god kultur medarbejderne imellem er jo den ”kit” eller ”lim”, der er med til at understøtte gode arbejdsfællesskaber på den lange bane.”

Og hvad med COVID? Hvordan sikrer vi, at alle føler sig trygge og tilpasse i et socialt arrangement som en julefrokost i skyggen af COVID? Hvordan sikrer vi, at der ikke er nogen, der skal gå på kompromis med sig selv eller føler sig presset eller forpligtet til at deltage?

”Som minimum skal man selvfølgelig følge de til enhver tid gældende retningslinjer. Men derudover er dialogen her også vejen frem. Lav en forventningsafstemning om, hvad det er for et arrangement, og understreg, hvis der ikke er mødepligt, og at der er generel forståelse for afbud. Det, vi har lært i løbet af den tid, vi har levet med COVID, er, at vi skal udvise respekt og tolerance for, at vi hver især reagerer forskelligt, og at vores grænser er forskellige.”

Firmajulefrokosten som en mini-trivselsundersøgelse

Trine Juulstrup opfordrer slutteligt til, at man udnytter firmajulefrokostens fulde potentiale, for reelt kan den bruges som en temperaturmåling på arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø:

”Noget af det, vi får øje på, når der er julefrokost, er faktisk, om der er steder i organisationen, hvor man som arbejdsplads ”har ondt” i det psykiske arbejdsmiljø. Er der generelt stor opbakning til arrangementet i organisationen, men enkelte afdelinger eller teams melder afbud, kan det være en indikator på, at der er noget i det team, der skal kigges nærmere på. Det samme gør sig gældende, hvis der opstår større diskussioner i løbet af julefrokosten, hvor nogen har behov for at få luftet nogle arbejdsrelaterede holdninger. Her er det en god idé at sørge for, at der ikke skal konflikthåndteres i julefrokostsammenhæng, men at der i stedet bliver fulgt op på situationen, når man er tilbage i de vante hverdagsrammer,” opfordrer Trine Juulstrup og slutter:

”Bliver der generelt støttet op om julefrokosten, kan det være et tegn på, at der er et rigtig godt socialt arbejdsmiljø, hvor folk gerne vil hinanden og også gerne bruger deres fritid sammen.”

Kontakt

Flere nyheder

Cases