Konsulent der underviser i MBTI

Brug MBTI til at navigere i kompleksitet og uforudsigelighed

I en verden præget af hurtige teknologiske fremskridt og konstant forandring står vi over for nye udfordringer – både i vores privatliv og i vores arbejdsliv . Den stigende interesse og udbredelse af kunstig intelligens er bare ét eksempel på disse forandringer og nye problemstillinger, vi nu skal forholde os til. I denne såkaldte BANI-verden (BANI står for Brittle, Anxious, Nonlinear og Incomprehensible), hvor forandringer er skrøbelige, bekymringer er udbredte, lineær tænkning ikke længere er nok, og kompleksiteten kan være uigennemskuelig, er det vigtigt at finde værktøjer, der kan hjælpe os med at navigere. Et af disse værktøjer er MBTI. I denne artikel vil jeg give dig indblik i, hvordan MBTI kan hjælpe os med at håndtere udfordringerne i en BANI-verden og styrke vores evne til at tilpasse os og trives.

B’et i BANI står for Brittle

Det kan vi oversætte til skrøbelig på dansk. Selvom samfundsstrukturen synes stærk, er den skrøbelig, fordi vores globale samfund har mange afhængigheder. Det betyder, at relativt små ting kan få korthuset til at vælte. Tænk fx på coronapandemien, der i det små udsprang i Wuhan og endte med at sætte hele verden i karantæne og koste massevis af menneskeliv. Eller på containerskibet Ever Given, der sad fast i Suez-kanalen i en uge og kostede den globale handel milliarder af kroner.

Skrøbelighed kalder på modstandskraft. Du kan godt blive slået omkuld og føle skrøbeligheden, men du kan også godt komme tilbage igen. Og faktisk er det ikke meningen, du skal være modstandsdygtig over for alt, for så vil du med stor sandsynlighed knække helt. Som vingerne på et fly eller grenene på et træ er det vigtigt at kunne bøje med i vinden og kunne give sig, når stormen blæser. På samme måde er det langt vigtigere, at du kan rejse dig igen, når du bliver slået ud af kurs.

👉 Sådan kan MBTI hjælpe dig med at skabe modstandskraft

Med din MBTI-profil bliver du introduceret til dine egne præferencer, og det er typisk her, du vil befinde dig, når du er i balance. Men når du føler dig skrøbelig og kommer i ubalance, ligger din modstandskraft i, at du også kender de dele af din personlighed, som du ikke har præference for.

Du kan altså bruge MBTI til at forstå dig selv bedre og på den måde blive opmærksom på, hvad der bringer dig i ubalance – og ikke mindst hvad der bringer dig i balance igen.

Faktaboks: De tre akronymer

BANI er ligesom MBTI et akronym, som trækker de første bogstaver i en ordrække sammen og danner et nyt ord, som er det, vi bruger i daglig tale.

BANI er en videreførelse af et andet og lidt ældre akronym, nemlig VUCA. VUCA står for Volatility, Uncertainty, Complexity og Ambiguity og er i mange år blevet brugt i samfunds- og ledelsesteorier om en foranderlig og uforudsigelig verden, hvor dagligdagen er præget af kompleksitet og skiftende vilkår.

Men siden VUCA blev introduceret i 80’erne, er der allerede sket mange ændringer i vores samfund, som gør, at også VUCA kommer til kort. Derfor er BANI tilføjet som en ny term, der kan ses som en videreudvikling af den oprindelige VUCA-tankegang.

A’et i BANI står for Anxious

Anxious kan oversættes til ængstelig eller frygtsom. Den ængstelighed, som vi oplever, kan i høj grad tilskrives skrøbeligheden fra første punkt, fordi vi frygter, at vores handlinger – også de helt små – kan få store negative konsekvenser. Det kan gøre, at du føler dig handlingslammet og ender med at gøre ingenting.

Følelsen bliver forstærket, fordi vi lever i en digital tid, hvor alt, du gør, potentielt kan blive optaget, delt og spredt på en måde, du ikke har en chance for at kontrollere. Den digitale dimension indbefatter frygten for at blive opdaget og eksponeret, hvis du begår en fejl, og det kan forstærke tanken om, at det er mere sikkert slet ikke at gøre noget.

Ængsteligheden kalder på ro og mental balance hos dig selv men også en høj grad af empati i de fællesskaber, du indgår i.

👉 Sådan kan MBTI hjælpe dig med at skabe mental balance og empati

MBTI kan hjælpe dig til at fokusere på din mentale sundhed og ikke mindst, hvad der kan bringe den i fare. Har du præference for Introversion og det meste af dagen befinder dig i et miljø, der kræver, at du trækker på elementer fra den Ekstroverte side, så vil du formentlig føle dig godt brugt bagefter. Som en badmintonspiller, der har spillet med “den forkerte” arm en hel kamp. Derfor er det vigtigt, at du finder plads til at restituere og “fodre” din Introverte præference.

Samtidig har du et bedre udgangspunkt for at kunne tilrettelægge din hverdag og dine arbejdsopgaver, så du undgår netop de situationer. Det er med til at øge din egen mentale balance.

I forhold til empati giver MBTI mulighed for at skabe et fælles sprog i den gruppe, det team eller det øvrige fællesskab, du er en del af. Med det fælles sprog bliver du bedre til at forstå andres reaktionsmønstre – også når de føler sig frygtsomme. Empatien gør dig bedre i stand til at løfte andre, ligesom de kan løfte dig, når du har brug for det.

N’et i BANI står for Nonlinear

Det nonlineære er et udtryk for den kompleksitet, vi står i. Dine beslutninger og handlinger her og nu har ikke nødvendigvis en direkte effekt på det næste skridt. A fører ikke længere automatisk til B. Til gengæld kan små ting, du ikke regner for noget særligt, vise sig at stikke fuldstændig af og blive uforudsigelige.

Den kompleksitet, som den ikke-lineære verden medfører, kalder i høj grad på tilpasningsdygtighed i forhold til den aktuelle kontekst, du befinder dig i.

👉 Sådan kan MBTI hjælpe dig med at styrke din tilpasningsdygtighed

I MBTI kigger vi på dimensionerne S over for N – altså sansning over for intuition – i forhold til, hvordan du foretrækker at indsamle information. Hvor en person med præference for S typisk vil søge information med fokus på fakta og detaljer, vil en person med præference for N forsøge at kæde informationerne sammen og se mønstre og større sammenhænge.

I den komplekse og lineære verden kan vi ikke længere blindt stole på fakta og detaljer, men i stedet bør vi forsøge at se det større billede. Netop derfor kan den forandringsagent, som en N-profil oftere er , have en fordel, mens de indimellem mere konservative S-profiler har en større opgave foran sig.

Nøglen er dog, at MBTI ikke låser dig fast i at være en bestemt type. Som person med præference for S kan du også det modsatte, hvis situationen kræver det. Du skal bare være opmærksom på, at du skal rykke dig lidt ud af din komfortzone.

I’et i BANI står for Incomprehensible

Det kan oversættes til uforståeligt eller ubegribeligt. Det er svært for os at begribe kompleksiteten af det globaliserede samfund, vi lever i.

Når noget er ubegribeligt, kræver det en vis form for gennemsigtighed for at vi skal gøre os nogle forhåbninger om at kunne overskue og forstå. I dit arbejdsliv kræver gennemsigtigheden, at der er en tillid på alle de niveauer, du arbejder med – det vil sige i organisationen, i ledelsen og i teamet. Alle disse steder skal der være tillid for, at samarbejdet er åbent.

👉 Sådan kan MBTI hjælpe dig med skabe øget tillid

Forskellige typer lægger vægt på forskellige ting. Når to kolleger – den ene J-profil og den anden P-profil – skal arbejde sammen, kan deres forskellige præferencer støde sammen. Den vurderende J-profil har præference for at planlægge tingene, mens den opfattende P-profil foretrækker, at alle muligheder er åbne indtil sidste øjeblik. Deres samarbejde kan derfor blive udfordret , fyldt med mistillid og måske endda konfliktfyldt.

Med MBTI kan de to kolleger lære at sætte sig i hinandens sted, så de får et godt samarbejde og kan lære af hinandens forskelligheder. Med god konflikthåndtering vil de over tid få en større tillid til hinandens stærke sider, og de tør i højere grad udforske det uforståelige sammen.

Kontakt

Flere nyheder