Leder snakker med medarbejder

Kære leder, arbejdsmiljøet er (også) dit ansvar

Som leder spiller du en vigtig rolle i at sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø for dine medarbejdere. Det opnås gennem engagement og forpligtelse. Hos Human House har vi udviklet et værktøj til selvevaluering for ledere, der hjælper dig med at vurdere dine egne indsatsområder og opgaver inden for arbejdsmiljø. Lad mig forklare præmissen for værktøjet, og hvorfor det kunne være interessant for dig.

Alle ved vi, at sikkerhedsregler og -procedurer er til for at blive overholdt, så vi kan udføre vores arbejde uden ulykker eller sygdomme. Alligevel sker de. Hvorfor? Som leder spiller du en afgørende rolle, og dit engagement og din forpligtelse inden for arbejdsmiljø har stor indvirkning på dine medarbejderes sikkerheds, sundhed og trivsel.

Mangel på opbakning fra ledelsen kan være en væsentlig showstopper for det gode arbejdsmiljø, og det bunder ofte i manglende viden om, hvad der er lederens opgave. Til at gøre dig klogere på, hvad du kan gøre for at få et proaktivt arbejdsmiljø, har vi udviklet vores Management Self Assessment Tool på baggrund af officielle Vision Zero-retningslinjer.

Værktøjet knytter sig til Vision Zeros gyldne regel nummer 1, ”Tag lederskab og udvis engagement,” samt nummer 7, ”Investér i mennesker og motivér gennem aktiv deltage og involvering.” Disse opfordrer til, at du skal agere rollemodel – både i ord og handlinger – og dermed sætte et godt eksempel samt udleve de værdier og den adfærd, du ønsker at se hos dine medarbejdere. Det, du gør, tolererer og forventer, sætter standarden for dine medarbejdere, og gennem engagement og forpligtelse skaber du et miljø, hvor det er accepteret at åbne op og dele tanker og bekymringer vedrørende det psykiske og fysiske arbejdsmiljø. Det er trods alt medarbejderne, der er eksperterne, så de bør naturligvis inddrages i processen.

Når du er synlig for dine medarbejdere i opgaver relateret til arbejdsmiljø, viser du, at du går op i dine medarbejderes sikkerhed, sundhed og trivsel, ligesom du inspirerer dem til at gøre det samme. Og det kan måles på både antallet af ulykker, produktiviteten, fastholdelsen af dine medarbejdere og i sidste ende også virksomhedens succes og vækst.

Lad os se nærmere på værktøjet.

Sådan fungerer selvevalueringsværktøjet

Brugen af værktøjet bør ses som en del af rejsen mod et højere forebyggelsesniveau som en strategisk prioritet, og processen kunne eksempelvis se således ud:

Eksempel på selvevalueringsværktøj

Evalueringsspørgsmål og udsagn er bygget op omkring tre hovedkategorier: 1) Management Focus, der gør ledere opmærksomme på deres nuværende prioriteringer inden for arbejdsmiljø, 2) Management Tasks, som fokuserer på lederens ansvarsområder og 3) Employee Focus, der adresserer medarbejdernes fokus.

Processen kan tilpasses jeres specifikke behov og kan desuden indgå som en del af jeres APV. Et udsagn kunne for eksempel lyde som følgende: ”Jeg viser både i ord og handlinger, at sikkerhed er en høj prioritet for mig.”

Der er ingen tvivl om, at folk er forskellige og tænker sikkerhed, sundhed og trivsel forskelligt. Dog er det som leder dit ansvar at tage særlig hånd om dem, der har behov for det.

Kontakt

Flere nyheder