Drop tanken om fastholdelse

6. dec 2022 | Ledelse

Drop tanken om at fastholde dine medarbejdere, og fokuser på tilknytning til arbejdspladsen

Hvad kan jeg gøre for at fastholde mine medarbejdere på arbejdspladsen? Det er et spørgsmål, som mange ledere stiller sig selv. Særligt i de brancher, som oplever rekrutteringsudfordringer, er ønsket om at fastholde medarbejderne stort. Men hvis din indsats for at holde på medarbejderne først træder i kraft, når medarbejderen allerede står med det ene ben ude af døren, er du for sent ude. Med MBTI som redskab kan du begynde at arbejde proaktivt på at skabe en positiv tilknytning til arbejdspladsen – og du skal begynde allerede fra dag 1.

– Det handler i bund og grund om at skabe den attraktive arbejdsplads.

Det fortæller erhvervspsykolog Jakob Bjarnø Nissen, som har rådgivet både offentlige og private organisationer om rekruttering og de vanskeligheder, der kan være forbundet med at finde kompetente medarbejdere.

– Det kan være spild af tid og energi at fokusere på fastholdelse. I stedet bør du fokusere på at skabe den attraktive arbejdsplads, hvor folk gerne vil være ansat. Og når medarbejderne på et tidspunkt har brug for at foretage et skift i forhold til deres kompetencer eller i forhold til deres drømme for fremtiden, så vær også dygtig til at hjælpe dem godt videre. Accepter, at det er et vilkår, og at det bedste, du kan gøre, er at sikre gode rammer, mens de er på arbejdspladsen.

Skab den attraktive arbejdsplads med MBTI

Ved at acceptere at medarbejderne – og særligt den yngre generation på arbejdsmarkedet – i højere og højere grad kommer til at foretage mange skift i deres karriere, kan din organisation være proaktiv frem for reaktiv. Og det er her, MBTI kommer ind i billedet.

– MBTI er et stærkt redskab til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor den enkelte føler sig set, hørt og forstået. MBTI-verdenen og læren om typologierne kan være med til at sætte ord på det, der giver den enkelte arbejdsglæde og motivation. Som leder kan du få indsigt i de præferencer, der motiverer medarbejderne, og du kan bruge den viden til at tilrettelægge arbejdet ud fra. Hensynet til den enkelte skal selvfølgelig ikke overskygge kerneopgaven på arbejdspladsen, men hvis der er delelementer af opgaven, som taler godt ind i forskellige medarbejderes præferencer, er det oplagt at bruge det i opgaveløsningen.

Når du som leder bruger MBTI til at skabe motivation hos den enkelte medarbejder, vil han eller hun opnå en større arbejdsglæde og en følelse af at være en del af holdet. Det er elementer som dem, der gør, at medarbejderne føler en større tilknytning til arbejdspladsen.

Samtidig giver MBTI mulighed for at tale om de ting, der er vanskelige. En attraktiv arbejdsplads er nemlig ikke kun en arbejdsplads, der er god at være på, når det går godt. Den skal sikre psykologisk tryghed for medarbejderne, så det også er et godt sted at være ansat, når det er svært.

– Det kan være vanskeligt at tale om de svære ting, fordi man ikke ved, hvordan man skal italesætte det. Man mangler et sprog. Og det sprog giver MBTI os, så vi ikke taler om, at nogle er stride, en sur mokke eller forkerte, men i stedet kan tale om, at vi går forskelligt til en opgave, har forskellige perspektiver på et emne og har forskellige præferencer i vores samarbejde – og det er det, der skinner igennem. Det er meget lettere at tale med sine kolleger om.

Tænk MBTI ind i dagligdagens rutiner

Ved at bruge MBTI aktivt på arbejdspladsen og helt fra begyndelsen gøre en indsats for at finde ud af, hvad der motiverer dine medarbejdere, kommer du naturligt til at bevæge dig væk fra det negativt ladede ”fastholdelse” og hen mod det langt mere positivt klingende ord ”tilknytning”.

Men ét er gode intentioner om at skabe en attraktiv arbejdsplads ved hjælp af MBTI. Noget helt andet er, hvordan du gør det i praksis. Også det har Jakob Bjarnø Nissen arbejdet med:

– For det første handler det om at prioritere det. Som leder skal du både sætte tid og ressourcer af til det. Din organisation eller virksomhed opnår den største effekt, når der er sat en struktur og en ramme for MBTI. Og den struktur er bare nemmest at indføre, når du har ledelsesmandat og beslutter, at det skal have lov til at fylde.

Dernæst handler det om at have de nødvendige kompetencer til at kunne arbejde med MBTI – og de kompetencer kan både være eksterne og interne:

– Du kan få ekstern hjælp fx fra en MBTI-certificeret konsulent, som hjælper afdelingen eller teamet. Det er blandt andet det, vi tilbyder her i Human House. Det kan også være, at du er en del af en større organisation med internt personale, der kan blive certificeret i MBTI og dermed oparbejder kompetencerne in house. Så bliver det den eller de medarbejdere, som kan sætte scenen og udbrede viden og brug af værktøjerne fra MBTI blandt resten af medarbejderne.

Det tredje og sidste råd fra Jakob Bjarnø Nissen er at gå helhjertet ind i at bruge MBTI og lade det gennemsyre så mange dele af arbejdspladsens dagligdag som muligt:

– Lav gerne en konkret plan for, hvordan I bruger MBTI på jeres arbejdsplads; beskriv, hvordan I bruger det på møder, når der skal træffes beslutninger, i forbindelse med MUS og i eventuelle uenigheder. Der er mange forskellige arenaer, hvor man med fordel kan tænke MBTI ind og bruge det til at skabe en attraktiv arbejdsplads, hvor medarbejderne har lyst til at være.

Kontakt

Flere nyheder