Aftaleforløb som alternativ til påbud

11. mar 2021 | Arbejdsmiljø

Aftaleforløb som alternativ til påbud

Siden september 2020 har det været muligt for virksomheder at indgå et såkaldt Aftaleforløb med Arbejdstilsynet. Fra politisk side er det et forsøg på at åbne Arbejdstilsynet mere op for dialog og at gøre det mere attraktivt for virksomheder at oparbejde et højere vidensniveau, når det kommer til at passe på deres medarbejdere. Ifølge Brian Foldager Larsen, der er konsulent i Human House, kan det vise sig at være et glimrende initiativ, som mange seriøse virksomheder har efterspurgt i årevis.

”Det er svært at være arbejdsmiljørådgiver uden det idealistiske ønske om at være overflødig. Langt de fleste af os er i denne branche, fordi vi oprigtig ønsker at gøre de danske arbejdspladser til et mere sikkert sted for medarbejderne, og det tror jeg på, at indførelsen af aftaleforløbet kan være et lille skridt imod, hvis det får lov at leve.”

Sådan fortæller Brian Foldager Larsen om de tiltag, som blev vedtaget i 2019. At åbne op for at løse arbejdsmiljøproblematikker internt øger nemlig motivationen og drivet for virksomhederne, og hands-on læringen og kompetencerne giver et større fokus på arbejdsmiljøet i hele organisationen.

To typer af aftaleforløb

”I et aftaleforløb åbner man op for et samarbejde, hvor Arbejdstilsynet tilbyder et sparringsforløb med en virksomhed, og hvor de vejleder om løsningen af en konkret arbejdsmiljøudfordring,” fortæller Brian Foldager Larsen.

”Der er to situationer, hvor Aftaleforløbet er en mulighed. Den første gør sig gældende, når Arbejdstilsynet under et tilsyn ser et problem, som de vurderer også kan være gældende andre steder i virksomheden. Det kaldes Aftale om spredning. Der findes også Aftale ved mistanke, som kan gøre sig gældende, hvis Arbejdstilsynet under et tilsyn får mistanke om et arbejdsmiljøproblem, men endnu ikke har afdækket, om der er tale om en overordnet overtrædelse af reglerne. Vi skal dog altid huske på, at aftaleforløbet er et frivilligt tilbud, man gerne må takke nej til. Det betyder bare, at man formentlig ender med et påbud i stedet.”

På forkant med arbejdsmiljøet

Selvom de kompetenceoparbejdende tiltag vækker håb for en garvet arbejdsmiljørådgiver, gør Brian Foldager Larsen dog opmærksom på, at tiltagene ikke kan stå alene:
”I et aftaleforløb ligger, at man får sparring af Arbejdstilsynet, men det er også det, du kan forvente. Arbejdstilsynet sparrer og vejleder ud fra deres bekendtgørelser og vejledninger, og for nogle kan det være nok. Men andre har brug for, at det bliver mere konkret – de har simpelthen brug for regulær rådgivning, og det er her, en arbejdsmiljørådgiver kommer på banen. Du kan også komme i den situation, at du i din løsning af problematikken har brug for en måling eller en kortlægning, og det er ikke en del af, hvad Arbejdstilsynet tilbyder. Det kræver igen en tredjepart, fx en arbejdsmiljørådgiver.”

Brian Foldager Larsen gør også opmærksom på, at der fortsat er klare fordele i at være på forkant med arbejdsmiljøet; ikke mindst efter bødestigningen ved overtrædelser af arbejdsmiljøloven med alvorlige konsekvenser, der trådte i kraft i 2020. Derfor kan det rigtig hurtigt betale sig at få en autoriseret arbejdsmiljørådgiver forbi, hvis man mangler overblik eller er i tvivl om, hvorvidt man overholder al lovgivning.

Seriøse virksomheder siger ja tak

Både aftaleforløbet og kompetencepåbuddet har potentiale til at hjælpe danske virksomheder med at blive endnu mere professionelle på arbejdsmiljøfronten. Men det kræver, at de får lov:

”Indtil videre kender jeg kun til en enkelt virksomhed, der er blevet godkendt til at løse et kompetencepåbud selv, og jeg har kun kendskab til få, der har indgået et aftaleforløb med Arbejdstilsynet. Selvfølgelig skal handlingsplanen være fyldestgørende, før man får lov at løse kompetencepåbuddet selv, men det splider nok lidt på motivationen at få et nej,” siger Brian Foldager Larsen.

”Min oplevelse er, at virksomheder, der er seriøse i deres arbejdsmiljøarbejde, ønsker at være involveret i løsningerne. De har i mange år efterspurgt mere dialog og et tættere samarbejde med Arbejdstilsynet, der ellers af mange er blevet opfattet som en myndighed, der bare har påtalt fejl og mangler. Seriøse virksomheder vil gerne oparbejde kompetencerne selv og kunne passe på deres medarbejdere frem for bare at tage imod et påbud og komme videre, som de ellers bare kunne vælge. Det synes jeg, man i højere grad skal anerkende og tilgodese.”

Kontakt

Flere nyheder