Mental sundhed på ledelsesgangen påvirker hele organisationen

5. okt 2021 | Ledelse

Mental sundhed på ledelsesgangen påvirker hele organisationen

Hvordan sikrer du som leder, at du er i balance, så du kan håndtere både store og små udfordringer? Anja Dahl Pedersen er erhvervspsykolog i Human House, og hun fortæller her, hvordan man sikrer mental sundhed, og ikke mindst hvorfor det er vigtigt, at man som leder er i mental balance.

”Mental sundhed er en tilstand af trivsel, hvor det enkelte menneske kan udfolde sine evner, håndtere dagligdagsudfordringer og stress og indgå i fællesskaber med andre mennesker. Hvis man som leder er belastet eller ikke har de rette organisatoriske rammer for sit arbejde, kan det ikke bare have konsekvenser for ens egen mentale sundhed, men det kan faktisk også have en negativt afsmittende effekt ned i organisationen og derved skabe yderligere pres på lederen. Derfor er det vigtigt, at du som leder har fokus på den mentale sundhed,” siger Anja Dahl Pedersen.

Ledere er kun mennesker
Nogle overhører eller venter oftere længere tid, før de beder om hjælp, da symptomerne bliver betragtet som en nødvendig del af lederjobbet, men det er en glidebane. Anja Dahl Pedersen uddyber, at vi skal gøre op med kulturen, der siger, at ledere bare skal kunne håndtere et stort arbejdspres, grænseløshed og høj kompleksitet upåvirket:

”Problemet er, at der hersker en myte om, at ledere skal være stærke, fejlfri og effektive. Denne myte gør det svært at opdage og forebygge mistrivsel og stress hos ledere. Rigtig mange har knoklet igennem det seneste halvandet år, så det er helt forståeligt, at der er nogle, der er ekstra belastede i øjeblikket, og det skal være okay, at de reagerer på den belastning. Ledere er ikke og skal ikke være superhelte, der kan klare alt. Vi skal sørge for, at de organisatoriske rammer er i orden, så lederen har mulighed for at skabe balance i sit eget arbejdsliv. Det er ikke kun lederens eget ansvar.”

Organisationens ansvar for lederen

”Ud over at man som leder bliver påvirket af belastningen, vil gode ledere kunne opleve at blive dårligere, hvis de mister balancen. De kan fx have sværere ved at motivere deres medarbejdere, og der vil være risiko for, at de træffer dårligere beslutninger. Det påvirker både organisationen, men også lederen selv, da følelsen af, at man mestrer sit arbejde, har stor betydning for vores trivsel, og det kan nemt gå hen og skabe en negativ spiral, hvis man tvivler på, om man lykkes,” fortæller Anja Dahl Pedersen om organisationens ansvar for at skabe rammer, der giver et hensigtsmæssigt psykisk arbejdsmiljø for ledere, så de kan lykkedes med ledelsesopgaven.

Selvom det er nemmere sagt end gjort, har Anja Dahl Pedersen en række råd til, hvordan du som leder sørger for at være i balance:

Fem gode råd til at sikre mental sundhed som leder


1. Afklar dit ledelsesrum, og sæt grænser
Sørg for, at dit ledelsesrum er tydeligt defineret, både i forhold til dit mandat og den indflydelse, du har for at påvirke tingene og træffe beslutninger. Det kan du gøre ved løbende at afstemme med din egen leder, hvad din opgave er, så du ikke bruger unødig energi. Hold blikket på din kerneopgave og dine mål som leder, og vær tydelig i dine forventninger til medarbejderne.

Det er også vigtigt at være tydelig omkring grænser og sense of urgency. Ikke at være tilgængelig 24 timer i døgnet bidrager både til at give dig selv et pusterum, men er også med til at skabe en kultur om, at det er vigtigt at man holder fri, så man kan opsamle energi til en ny arbejdsdag. Lad være med at svare på mindre vigtige mails uden for arbejdstid, og læg telefonen væk, hvis du ikke kan lade være med at tjekke den. Du er medskaber af din egen tilgængelighed.


2. Husk fokus på dig selv
Nogle ledere kan glemme deres egen trivsel i en travl hverdag og i deres bestræbelser på at sikre, at deres medarbejdere trives og lykkes med deres opgaver. Hvis du har svært ved at få tid til at prioritere dig selv, bør du sætte åndehuller ind i kalenderen på lige fod med andre vigtige opgaver. Om det er en løbetur, at strikke eller besøge en ven, der skaber positiv energi for netop dig, er sådan set underordnet, så længe det restituerer dig og er med til at skabe balance for dig.

Husk også, at motion, sund og varieret kost samt særligt en god og tilstrækkelig søvn er vigtige elementer for at bevare den mentale sundhed.


3. Brug din leder, ledergruppe eller mentor som støtte

Som leder er det vigtigt, at du har mulighed for at vende udfordringer og svære beslutninger med andre. Brug derfor din nærmeste leder, ledergruppe eller en mentor til at vende de ting, du synes, er svære. Vær med til at skabe et trygt rum i ledergruppen, hvor det er legalt at drøfte dilemmaer, svære udfordringer, fejl og egen belastning. Den psykologiske tryghed, hvor man kan tale om fejl og svære dilemmaer, er et væsentligt fundament for en kultur, der forebygger belastning.


4. Kend dine egne symptomer, og reager i tide

At reagere i tide er essentielt. Kend dig selv, når du er i balance, så du ved, når du begynder at komme ud af balance. Mærk løbende efter, hvordan du har det i kroppen, og hvordan dit humør er. Ofte bemærker familie eller nære venner en ændret adfærd, før man selv gør. Hvis du har svært ved at mærke dig selv, kan du derfor spørge dine nærmeste, hvordan de oplever dig, når du er for belastet, og bed dem om at være meget konkrete. Du kan også bede dem om at sige til, hvis der sker en mærkbar forandring, som du ikke selv bemærker. Så har de en  invitation til at prikke dig på skulderen.


5. Prioriter tid til selvledelse

Prioriter ugentligt tid i kalenderen til selvledelse som en del af din egenomsorg. Brug tiden til at bevare eller skabe overblikket over opgaver eller indsatsområder, du særligt skal prioritere. Reflekter over, om medarbejderne er på rette spor, om der er information der skal gives, og hvad du skal tale med din egen leder om. Du kan også tage temperaturmåling på din egen trivsel.

Kontakt

Flere nyheder