Global organisation iværksætter intern HSE audit-træning

En stor, global organisation var i november i intens træning for at sikre niveauet af interne audits. Medarbejdere fra hele verden deltog i HSE audit-træningen (Health, Safety and Environment). Efter halvanden dags målrettet træning med cases, erfaringsudveksling og træning i auditforløb og auditrollen var alle deltagere uddannet til selv at kunne udføre audit.

Ghana, Palæstina, USA, Peru, Frankrig, Uruguay. Det slækkede ikke på geografisk diversitet, da Henrik K. Pedersen, chefkonsulent i ArbejdsmiljøCentret, underviste over 20 medarbejdere fra hele verden i at udføre interne HSE-audits i en stor, global organisation. Undervisningen havde til formål at sikre fælles niveau og viden om organisationens certificeringsmetode i interne audits, der bygger på ISO 14001 og OHSAS 18001/ISO 45001.

Udvikling af procedure 

De forskellige standarder repræsenterer et sæt krav, der skal overholdes for at opnå en certificering. Men herfra er det op til de enkelte landes organisationer at udvikle procedurer, der sikrer, at de efterleves, f.eks. i forhold til interne HSE-audits.

I den pågældende organisation gjaldt det bl.a. HSE-vurdering af forskellige former for miljø og arbejdsmiljø – f.eks. ulykkesrisici samt kemiske og biologisk forhold – og her kom Henrik K. Pedersens brede erfaring med HSE-træning i spil:

”Der eksisterede allerede en metode for efterlevelsen af certificeringskravene, som skulle tilrettes på tværs af landegrænser,” fortæller Henrik, der med undervisningen sigtede efter at give inspiration til alternative metoder. ”Deltagerne, der alle havde middel til højt kendskab, blev ført igennem en række øvelser, der hver især understøttede trin i audit-processen og dermed styrkede den enkeltes erfaring med metoden.”

Kulturer mødes

I en organisation med rødder plantet over hele verden vil kulturelle forskelle uundgåeligt medføre forskellige måder at gøre tingene på. Det er en udfordring, man er nødt til at forholde sig til, men kan faktisk også være en fordel. Det giver nemlig mulighed for erfaringsudveksling og derigennem at finde frem til den procedure, der fungerer bedst i de enkelte lande.

”Selvom det kan være en udfordring at ensrette noget, der skal fungere i hverdagen for så mange forskellige kulturer, så fungerede de forskellige tilgange til opgaven som inspiration,” fortæller Henrik. ”I vores åbne debatforum fik vi vendt fordele og ulemper ved de forskellige måde at lave audits på og fandt frem til en metode, som alle har bidraget til og nu kan tage ejerskab over.”

Uddannelsen har sikret kendskab til metoden på tværs af organisationen, og flere deltagerne fortæller om udbytterige dage med praktisk anvendelige resultater og erfaringer med gennemførelse af interne HSE Audit.

 

Kontakt