Tre smilende kolleger fra Human House arbejder sammen

Ledelse på tværs af generationer skaber større sammenhængskraft

I en tid, hvor vi på arbejdsmarkedet oplever en bred alders- og generationsmæssig spredning, kan det være udfordrende at være leder. Nogen kalder det et generationsclash, andre en kløft, men uanset benævnelse, ændrer det ikke på, at ledelsesopgaven er blevet mere kompleks end nogensinde før. Så hvordan udnytter vi diversiteten konstruktivt og opnår succes med at lede på tværs af 5 generationer? ​

Brønderslev Kommune satte i september 2023 ledelse på tværs af generationer på dagsordenen, da de inviterede alle kommunens ledere inden for sundheds- og ældreområdet til et oplæg om, hvordan man skaber en velfungerende og attraktiv arbejdsplads for alle aldre.

”Vores motivation for at invitere Human House ind til at holde oplæg om generationsledelse var at skabe sammenhængskraft på tværs af forvaltningen. Om du har 10 eller 60 medarbejdere under dig, om du er 30 eller 60 år, er udfordringen med ledelse på tværs af generationer noget, vi alle oplever,” forklarer Sundheds- og ældrechef, Uffe Rørmose Viegh.

For netop at opnå forståelse for de dynamikker og forskelle, forskellige generationer tilfører arbejdspladsen, har formålet med indsatsen været at skabe bevidsthed blandt ledere og medarbejdere og sætte gang i de første bevægelser ind i organisationen. For leder af Hjemmeplejen, Gitte Barholt, gav oplægget en form for aha-oplevelse:

”Vi havde en oplevelse af, at oplægget skabte bevidsthed og satte ord på, hvorfor hende på 60 år kan have svært ved at arbejde sammen med hende på 25 år. Nu giver mange ting pludselig mening.”

Kompleksiteten i at lede på tværs af generationer

Generationerne har forskellige tilgange til feedback. Ældre generationer har ofte ikke det samme behov for at forandre tingenes tilstand og modtage feedback, mens yngre generationer i langt højere grad søger feedback og ønsker medbestemmelse. Og det er en ledelsesmæssig udfordring, som Gitte Barholt sagtens kan genkende:

”Et møde med 25 mennesker kan lynhurtigt repræsentere 4-5 forskellige generationer, og det skal du have øje for som leder. Det gør det enormt komplekst.”

”I stedet for at forsøge at lede generationerne forskelligt, bør du som leder sikre, at arbejdsfællesskabet og kerneopgaven er afsæt for opgaveløsningen,” understreger erhvervspsykolog Ninna Næslev.

Forståelse for generationsforskelle afliver narrativ om rekrutteringsudfordringer

Hos Brønderslev Kommune har de i en længere periode haft svært ved at rekruttere og fastholde medarbejdere. Det har – særligt blandt de ældre generationer – affødt et narrativ om, at det er et sted, folk flygter fra, men ved at åbne op for snakken om ledelse på tværs af generationer, har de fundet ud af, hvad det reelt set handler om. En stor del af forklaringen ligger nemlig i, at de nyere generationer skifter mere rundt i deres arbejdsliv og ønsker at prøve forskellige ting, og det kræver ifølge Gitte Barholt tilvænning:

”Tidligere blev du på den samme arbejdsplads i mange år, så vi skal vænne os til, at de unge vil ud at prøve noget nyt. Det betyder, at vi arbejder en del med, hvordan vi fastholder dem, vi får ind, og hvordan vi får skabt gode relationer fra start, så de falder hurtigt til og blive glade for at være her.”

Et strategisk fokus fremadrettet

Når vi taler om ledelse på tværs af generationer, handler det i høj grad om, hvordan du som leder formår at sikre, at dem, du leder, føler sig som en værdsat del af arbejdspladsen. Det indebærer at skabe rum og forståelse for, at alle ikke er ens, og forstå de dynamikker det giver i teamet, så man undgår, at forskelligheder fører til misforståelser. Det er noget, Brønderslev Kommune har tænkt sig også at fokusere på fremadrettet.

”Medarbejderne bringer hver især noget til bordet, og derfor vil vi gerne bruge deres forskelligheder til noget proaktivt ved at spille medarbejderne gode ud fra hver deres arena,” fortæller Gitte Barholt.

Som et led i det fortsatte arbejde har Brønderslev Kommune valgt at lave et forløb med to af vores erhvervspsykologer, så kommunens SOSU-elever opnår større viden om, hvordan de tilgår borgere fra andre generationer. Erhvervspsykolog Ninna Næslev forklarer:

”Brønderslev Kommune har efterspurgt et skræddersyet forløb til deres godt og vel 120 SOSU-elever. Det er en ret nytænkende måde at gribe drøftelsen af generationer an på, men det giver virkelig god mening at tænke eleverne ind og gøre dem til en aktiv del i arbejdet med generationer”.

Uffe Rørmose Viegh supplerer afslutningsvist:

”Mange af vores SOSU-elever oplever et stort aldersmæssigt spænd op til nogle af de borgere, de skal arbejde sammen med. At være generation X – eller endda Z – og skulle hjælpe borgere fra mellemkrigsgenerationen kan være svært. Med forløbet håber vi at kunne skabe en bedre forståelse for forskellighederne og give vores elever nogle konkrete og brugbare værktøjer.”

Kontakt

Cases